Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Pawnik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5048-5438 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392087

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Agresywne systemy wynagrodzeń w Polsce – niekonsekwencje wyboru porządku rynkowegoAggresive systems of rewards in Poland – inconsistency of choices of market orders / Wojciech PAWNIK // W: Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje, 3 : III konferencja z cyklu „Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje” : Wrocław 11–12 luty 2004 / red. wyd. Martyna Małgorzata Błaszczuk, Agnieszka Kądziołka. — Wrocław : WSZiF, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu ; ISSN 1641-4225 ; 17). — ISBN10: 83-88680-95-1. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniemThe actors of the organizational life – between the unification and diversity / Wojciech PAWNIK // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2017 nr 4 Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku, s. 61–78. — Bibliogr. s. 74–78, Abstr., Summ.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf

 • słowa kluczowe: organizacja, procedury, zarządzanie różnorodnością, Diversity Index, społeczny zasób organizacji

  keywords: organization, procedures, Diversity Index, social resources of organization, diversity management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anomia jako instrument poszerzania obszaru i zakresu władzy, marginalizacji i wykluczeniaAnomia, as instrument of widen of area and range of authority marginalization and exclusions / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2004 z. nr 4: Polityka społeczno-ekonomiczna, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137, Summ.. — ISBN10: 83-89473-61-5. — Dod. ISBN 83-89473-61-5. — tekst: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt4/10_pawnik.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chcemy mieszkać tutaj : [Wojciech Pawnik rozmawia z młodymi o pracy][We want to live here] / [rozm.] Wojciech PAWNIK // Po Lekcjach : nieregularnik poświęcony problemom czasu wolnego dzieci i młodzieży ; ISSN 1426-4609. — 2009 z. 34, s. 6–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Dlaczego w Polsce państwo ucieka od wspierania sztuki i kultury, czyli klasyczny problem strukturalny[Why Polish government rejects the idea on supporting art and culture : the article about classic structural problem] / Wojciech PAWNIK // W: Labirynt wolności / projekt graf. plakatu, zaproszenia i albumu Zbigniew Bajek ; oprac. materiałów fot. Wojciech Kopeć. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2012. — Na s. tyt.: Nowy Wiśnicz, Sosnowiec, Kraków 2012. — ISBN: 978-83-62321-38-4. — S. 311–315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dylematy władzy organizacyjnej w kontekście zjawiska globalizacjiDilemmas of the organizational power in the context of the phenomenon of globalization / Wojciech PAWNIK // W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji / red. nauk. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 43). — ISBN: 978-83-7011-956-0. — S. 418–421. — Bibliogr. s. 421, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Globalny kontekst życia organizacyjnegoGlobal context of organizational life / Wojciech PAWNIK // W: Nowa ekonomia a społeczeństwo, 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. — ISBN10: 83-7363-366-9. — S. 224–232. — Bibliogr. s. 230–232, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Historyczne i kulturowe uwarunkowania etosu pracy w PolsceHistoric and cultural conditionality of ethoses of work in Poland / Wojciech PAWNIK // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 123–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Humanizacja pracy czy ucieczka od wolności – standaryzacja tożsamości pracowniczych w epoce radykalizacji nowoczesnościThe humanization of the work or the escape from the freedom – standardization identity labour within radicalness modernness / Wojciech PAWNIK // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kapitalistyczny sposób produkcji i organizacji pracy w katolickiej nauce społecznejCapitalism and it's reflection in the catholic social learning / Wojciech PAWNIK // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 383–388. — Bibliogr. s. 388, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religiiCapitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konflikty organizacyjne w warunkach gospodarki innowacyjnejOrganizational conflicts in conditions of the innovative management / Wojciech PAWNIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 457–462. — Bibliogr. s. 462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społecznyConstructing free market order in Poland social aspect / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2009 z. nr 15: Uwarunkowania instytucjonalne, s. 28–36. — Bibliogr. s. 35. — ISBN: 978-83-7338-479-8. — tekst: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczościCultural and institutional determinants of entrepreneurship development / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13–16], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Między uniwersalizmem a partykularyzmem – dylematy życia organizacyjnego okresu zmianyBetween universalism and particularism: dilemmas of organizational life during social change / Wojciech PAWNIK // W: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna / red. nauk. Tadeusz Listwan. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1032). — S. 290–296. — Bibliogr. s. 295–296, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1[Faces of Cracow sociology] / pod red. Wojciecha PAWNIKA i Grzegorza Brydy. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 197 s.. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — ISBN 978-8360490-83-9; ISBN 978-83-901500-2-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w  Polsce w świetle badań empirycznychExpectations of employers against socio-psychological competence of potential employees in Poland in view of empirical research / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, qualifications, competences, self esteem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznychEmployer expectations towards competence of employees within social and psychological potential in the light of empirical research in Poland / Wojciech PAWNIK // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 101–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, competences, self esteem, quantifications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Organizacja ; Zachowania organizacyjne ; Perspektywa socjologiczna[Organisation ; Organizational behaviours ; Sociological perspective] / Wojciech PAWNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 75, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0058). — Bibliogr. s. 73–[76]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Organizacja ; Zachowania organizacyjne ; Perspektywa socjologiczna[Organisation ; Organizational behaviours ; Sociological perspective] / Wojciech PAWNIK. — Wyd. 2. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 75, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0272). — Bibliogr. s. 73–[76]. — ISBN: 978-83-7464-143-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej[The future organizations : chances and dangers in context of the European integration process] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podmiotowość w organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi – uwagi krytyczneSubjectivity in organization but management human resources – note critical / Wojciech PAWNIK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 277–286. — Bibliogr. s. 284–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: