Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Panna, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1053–1059. — Bibliogr. s. 1058–1059, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18. — P. Wyszomirski - dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów. — tekst: https://goo.gl/ulRrNw

 • keywords: clay raw materials, thermal expansion, hot-stage microscopy, lightweight ceramic aggregates, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5323-z

2
 • Characteristic of synthesis and transformations of hardystonite in willemite glass-crystalline glaze based on thermal analysis / Katarzyna GASEK, Janusz PARTYKA, Marcin GAJEK, Wojciech PANNA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1135–1142. — Bibliogr. s. 1142, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: http://goo.gl/enswdi

 • keywords: DSC, glaze, willemite, sintering–crystallization, hardystonite, hot-stage microscopy (HSM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5429-3

3
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles : [abstract] / W. PANNA, P. WYSZOMIRSKI, M. GAJEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session ME. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • keywords: viscosity, aggregates, ceramic industry, gres tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznychCharacteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Marcin GAJEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97075-29568?filename=Characteristics%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: drobne frakcje granitowe, granity strzegomskie, topniki ceramiczne, płytki gresowe

  keywords: gres tiles, fine-grained granite waste, Strzegom granites, ceramic fluxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-31

5
 • Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej z Dylągówki (woj. podkarpackie)Characteristics of clayey-siliceous raw material from Dylągówka (podkarpackie province) / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 119. — Błędnie podana afiliacja: Wojciech Panna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka-Zapady (polskie Karpaty fliszowe)Characteristics of the clayey-siliceous rock from the Dylągówka-Zapady deposit (Polish Flysch Carpathians) as a mineral raw material / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard Myszka // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 85–101. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Abstr.. — Piotr Wyszomirski - dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97027-29520?filename=Characteristics%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: montmorylonit, Karpaty fliszowe, surowiec ilasto-krzemionkowy, smektyty, opal

  keywords: montmorillonite, smectite, clayey-siliceous raw material, Polish Flysch Carpathians, opal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0012

7
 • Charakterystyka surowcowa odpadu eksploatacyjnego z kopalni piaskowca w Wysoczanach (woj. podkarpackie)Characteristics of the exploitation waste from the sandstone quarry in Wysoczany (Podkarpackie Voivodeship) / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard Myszka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 88, s. 183–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.. — Piotr Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: smektyty, warstwy krosnieńskie, łupek ilasty, Wysoczany, odpad eksploatacyjny

  keywords: Krosno shale, Wysoczany, clayey shale, exploitation waste, smectites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hot stage microscopy in the evaluation of a sample morphology / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 51. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hot-stage microscopy in determining the suitability of selected clay rocks to manufacture lightweight aggregates : [abstract] / Wojciech PANNA // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 189

 • keywords: hot-stage microscopy, LECA, smectitic clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Identification methods of nanoparticles selected by sedimentation from raw siliceous clays / W. PANNA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 100, poz. T8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mineral and chemical compositions of the Strzegom granites as the controls of their thermal properties / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 271. — Bibliogr. s. 271. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości wykorzystania wybranych surowców smektytowych jako materiałów dla celów hydroizolacyjnychPotential applications of certain smectite raw materials in waterproofing / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Jerzy Motyka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 131–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena przydatności wybranych surowców ilastych południowo-wschodniej Polski do produkcji kruszyw lekkich na podstawie mikroskopii wysokotemperaturowejHot stage microscopy in determining the suitability of selected clay rocks from south-eastern Poland to manufacture lightweight aggregates / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Katarzyna GASEK, Rafał DUDEK, Anna ŁABUZ // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2015 R. 20 nr 2, s. 79–87. — Bibliogr. s. 87. — Tekst pol.-ang.. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2015/2015_2/Panna_2_2015.pdf

 • słowa kluczowe: smektyt, kruszywa lekkie, keramzyt, iły południowo-wschodniej Polski, mikroskopia wysokotemperaturowa

  keywords: smectite, keramsite, south-eastern Polish clays, hot stage microscopy, lightweight aggregates, LWAs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych[Analysis of smectite content in certain raw clay minerals based on sorption-spectrophotometric studies / Wojciech PANNA, Grzegorz Prosowicz, Piotr WYSZOMIRSKI // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2014 R. 68 nr 7, s. 612–619. — Wojciech Panna, Piotr Wyszomirski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Piotr Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Swelling pressure of natural and modified smectite-bearing clay raw materials / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Magdalena SZUMERA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2015 vol. 51 iss. 1, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.. — Piotr Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School in Tarnow

 • keywords: Krakowiec clays, clay raw materials, swelling pressure, sodium activated smectites, waterproofing materials, Triassic clay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp150112

16
 • The impact of modifications of the Krakowiec clays on their thermal expansion ability / Wojciech PANNA // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.. — Na s. 190 streszczenie publ.

 • keywords: Krakowiec clays, hot-stage microscopy, smectite modiffications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The sorption ability of clayey raw materials from SE Poland and the possibility of their using in environmental protection / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI // W: EYEC monograph : 3\textsuperscript{rd} European Young Engineers Conference : April 29–30\textsuperscript{th} 2014, Warsaw / ed. Michał Wojasiński. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2014. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-0-6. — S. 222

 • keywords: sorption, Krakowiec clays, bentonitic shales, landfill barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Właściwości sorpcyjne wybranych surowców smektytowych południowo-wschodniej Polski w aspekcie ich wykorzystania dla celów hydroizolacyjnychThe sorption properties of smectite-bearing clays from SE Poland in terms of their application for waterproofing / PANNA W., WYSZOMIRSKI P. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — P. Wyszomirski - dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie mikroskopii wysokotemperaturowej do oceny zdolności pęcznienia iłów południowo-wschodniej PolskiApplication of hot-stage microscopy to evaluation of expansion ability of some south-eastern Polish clays / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Magdalena SZUMERA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 50. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: