Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Łużny, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55885966600

PBN: 900758

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • AC impedance and microstructure of rye starch exposed to water vapour / F. Starzyk, A. Chrzanowska, W. ŁUŻNY, M. ŚNIECHOWSKI // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2009 vol. 40 iss. 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals / Wojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 29

 • keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

3
 • Application of genetic algorithms to model the structure of molecular crystalsZastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania struktury kryształów molekularnych / Wojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2014 t. 59 nr 7–8, s. 542–548. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — IX international conference “X-ray investigations of polymer structure” : 3–6 December, Zakopane, Poland

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, kryształy molekularne, komputerowe modelowanie struktury krystalicznej

  keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

4
 • Argon cluster ion beam depth profiling of organic materials by X-ray photoelectron spectroscopy / Andrzej BERNASIK, Mateusz M. MARZEC, Wojciech ŁUŻNY, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski // W: WOREN 2013 : 3\textsuperscript{rd} Polish-French workshop on Organic electronics and nanophotonics : Muszyna–Złockie, 17–21 February 2013 : book of abstracts / ed.-in-chief Jacek Nizioł, eds. Ewa Gondek, Monika Pokladko-Kowar. — Kraków : Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH University of Science and Technology, 2013. — ISBN: 978-83-925779-4-2. — S. 9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Argon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy / A. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. HABERKO, W. ŁUŻNY, J. Rysz, A. Budkowski // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • keywords: polymer, sputtering, XPS, GCIB

6
 • Argon gas cluster ion beam in XPS analysis of poly(3-alkylthiophene)s / A. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: ECASIA'13 : 15th European conference on Applications of surface and interface analysis : 13\textsuperscript{th} – 18\textsuperscript{th} October 2013 Cagliari, Sardinia (Italy) / ed. A. Rossi, B. Elsener ; Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università di Cagliari, Sardinia, Italy. — [Cagliari : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-88-907670-0-5. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Challenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: simulations, conducting polymers, neutron diffraction, genetic algorithms, molecular dynamics, polyaniline, wide-angle X-ray scattering (WAXS), surface diffraction of synchrotron radiation

9
 • Challenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approachWyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805. — Bibliogr. s. 805, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: modeling, simulations, polyaniline, X-ray diffiraction

10
 • Charakterystyka złącza polimer-metal metodą kelvinowskiej mikroskopii sił[Characterization of polymer-metal interface by Kelvin Probe Force Microscopy] / MARZEC M. M., BERNASIK A., Awsiuk K., Rysz J., Budkowski A., ŁUŻNY W. // W: Kryształy molekularne : materiały XVIII ogólnopolskiej konferencji : Gdańsk–Sobieszewo, 10–14 września 2012 / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych. — [Gdańsk : PG], [2012]. — S. 32. — Marzec M. M., Bernasik A., Łużny W. – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Chemical stability of polymers under $Ar-GCIB$ and X-ray irradiation / Andrzej BERNASIK, J. HABERKO, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: SIMS XX : 20th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 13–18, 2015, Seattle : technical program & abstracts. — [USA : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Chemical stability of polymers under argon gas cluster ion beam and x-ray irradiation / Andrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Mateusz M. MARZEC, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski // Journal of Vacuum Science & Technology. B, Microelectronics and Nanometer Structures ; ISSN 1071-1023. — 2016 vol. 34 iss. 3, s. 030604-1–030604-5. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-16. — A. Bernasik – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: http://goo.gl/t00txz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Dendrites and pillars in spin cast blends of polyaniline or its oligomeric analogue / J. HABERKO, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowki // Synthetic Metals ; ISSN 0379-6779. — 2010 vol. 160 iss. 23–24, s. 2459–2466. — Bibliogr. s. 2466, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Depth profiling and scanning near-field optical microscopy studies of phase separation in thin polymer films for solar cell applications / J. Rysz, A. Budkowski, J. Raczkowska, J. Jaczewska, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, E. Moons // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Dipole-dipole interactions at buried polymer/metal interfaces examined with Kelvin Probe Force Microscopy and Secondary Ion Mass Spectrometry / M. M. MARZEC, A. BERNASIK, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: SIMS-19 : the 19th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 29–October 4, 2013, ICC Jeju, Jeju, Korea : program and abstracts. — [Korea : s. n.], 2013. — Dodatkowo na okł.: Balances between dynamic SIMS and static SIMS, Academia and Industries, Fundamentals and Applications. — S. 155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Effect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin filmsWpływ rozpuszczalnika na anizotropię cienkich warstw polianiliny / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860. — Bibliogr. s. 860, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016

 • słowa kluczowe: symulacje, polianilina, dyfrakcja powierzchniowa, anizotropia cienkich warstw, rozpuszczalnik

  keywords: simulations, polyaniline, surface diffraction, film anisotropy, solvent

18
19
 • Examination of self-assembled monolayers influence on polymer/metal interfaces by Kelvin Probe Force Microscopy and secondary ion mass spectrometry / M. M. MARZEC, K. Awsiuk, A. BERNASIK, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: ISSIS 2012 : 3\textsuperscript{rd} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27\textsuperscript{th}–June 1\textsuperscript{st}, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Warsaw University. Department of Chemistry, Foundation ”Pro–Kataliza”. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2012. — ISBN: 978-83-60514-17-7. — S. 123–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
22
 • Hydrogen bonds in camphorsulfonic acid doped polyaniline / Wojciech ŁUŻNY, Konrad PIWOWARCZYK // W: Abstracts book of the VIII International conference on X-ray investigations of polymers structure : Wrocław, Poland, 8–10 December, 2010. — [Poland : s. n.], [2010]. — Na okł. dod.: XIPS 2010. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Hydrogen bonds in camphorsulfonic acid doped polyanilineWiązania wodorowe w polianilinie domieszkowanej kwasem kamforosulfonowym / Wojciech ŁUŻNY, Konrad PIWOWARCZYK // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2011 t. 56 nr 9, s. 652–656. — Bibliogr. s. 656, Summ., Streszcz.. — Publikacja oparta na treści referatu z Międzynarodowej konferencji X-Ray Investigations of Polymer Structure – XIPS 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Influence of self-assembled monolayers on polymer/metal interfaces examined with Kelvin probe force microscopy and secondary ion mass spectrometry / Mateusz Marek MARZEC, Kamil Awsiuk, Andrzej BERNASIK, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski // W: SIMS Europe 2012 : 8\textsuperscript{th} European workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 9–11, 2012, Münster, Germany : final program and book of abstracts / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Local dynamics in conducting polymers measured by quasielastic incoherent neutron scattering / David Djurado, Marc Bée, Maciej ŚNIECHOWSKI, [et al.], Wojciech ŁUŻNY // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 23. — Bibliogr. s. 23

 • keywords: conducting polymers, molecular dynamics, polyaniline, quasi elastic neutron scattering