Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kocot, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9408-1985 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57190971945

PBN: 5e709207878c28a04738edd5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • An analysis of the causes of damage to reinforced concrete road viaduct located in the mining areaAnaliza przyczyn uszkodzeń żelbetowego wiaduktu drogowego znajdującego się na terenie górniczym / Wojciech KOCOT // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 3, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.35.pdf

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, wiadukt, wpływy górnicze, szkody pseudogórnicze

  keywords: mining damage, viaduct, impacts of mining, pseudomining damage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.35

2
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlanyThe analyssis of deformation and paraseismic influences on a bulding object as induced by mining activity / Wiesław PIWOWARSKI, Wojciech KOCOT // W: XI Szkoła Geomechaniki 2013 : międzynarodowa konferencja : Gliwice-Ustroń, 15–18 października, 2013 : streszczenia referatów / Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [2013] + CD. — ISBN10: 83-911515-0-9. — S. 49–50. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w jęz. pol. na dołączonym CD-ROMie. – S. [1–20]. – Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. – Bibliogr. s. [19–20]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczychSafety analysis of two buildings threatened by reactivating of old mining workings / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: REMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000 = REMO 2000 : renovation problems in buildings and historical monuments : IX science and technology conference. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — ISBN10: 83-7125-073-8. — S. 125–132. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stanu technicznego i uszkodzeń budynków podlegających wpływom górniczymAn analysis of condition and damage to buildings exposed to mining effects / Wojciech KOCOT // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 377–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of structure resistance of typical urban and suburban buildings to mining effects / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 1 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 517–526. — Bibliogr. s. 526, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of technical wear of traditionally structured buildings on mining areas / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 259–267. — Bibliogr. s. 267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Assesment of effects of mining exploitation on the technical wear of buildings / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 538–543. — Bibliogr. s. 543, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużlaInvestigations and repairing of slag granulation structures / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Die Einwirkung des Bruchbaus auf Stra\ss enbrücken – ein Beispiel[An example of mining excavation affect on the road viaduct] / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI, Jacek Kurzak // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 335–345. — Bibliogr. s. 345, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Durability of reinforced concrete cylindrical chimneys / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effectiveness of preventive structural protection against mining impacts and Maintenance Management on technical state of masonry buildingsEfektywność zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym oraz remontów na stan techniczny budynków murowanych / Adrian JĘDRZEJCZYK, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Dagmara RATAJ // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2022 vol. 68 no. 2, s. 261-273. — Bibliogr. s. 271-272, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/123606?format_id=1

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tereny górnicze, trwałość, zużycie techniczne, budynki murowane, zarządzanie remontami, profilaktyczne zabezpieczenia konstrukcji

  keywords: mining areas, durability, technical wear, maintenance management, masonry buildings, preventive structural protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2022.140641

17
 • Ein Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen[An influence of mining excavation on the railway flyover] / Wojciech KOCOT, Ryszard HEJMANOWSKI, Aleksander WODYŃSKI // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2006-1). — S. 435–445. — Bibliogr. s. 444–445, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.25.pdf

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

19
 • Ice caves of Iceland / Michał Banaś, Wociech KOCOT, Jacek MOTYKA // W: Karst and Cryokarst : 25\textsuperscript{th} Speleological School ; 8\textsuperscript{th} GLACKIPR Symposium : Sosnowiec–Wrocław, Poland, March 19–26, 2007 : guidebook & abstracts / eds. Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc. — Sosnowiec : Department of Geomorphology, University of Silesia ; Wrocław : Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, 2007. — ISBN: 978-83-87431-84-6. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wallOddziaływanie eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi eksploatowanej ściany / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 71–81. — Bibliogr. s. 80–81, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: most, teren górniczy, szkody (uszkodzenia) górnicze

  keywords: mining areas, mining damages, bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja naprawy wiaduktu drogowego, uszkodzonego w wyniku oddziaływania wielokrotnej zawałowej eksploatacji górniczejThe conception of repair of a road viaduct, damaged as a result of influence of repeated caving mining exploitation / Wojciech KOCOT // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 234–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metoda punktowa oceny odporności budynków na wpływy górnicze w świetle badań statystycznych[The point method of appraisal of buildings resistance for the mining works effects in statistical research] / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 254–261. — Bibliogr. s. 260–261

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowychA method of investigation and documentation of technical condition and damage to large surface engineering structures with concrete pavements / Wojciech KOCOT, Karol FIREK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 30–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis częśc. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowychA method of investigation and documentation of technical condition of and damage to large surface engineering structures with concrete pavements / Wojciech KOCOT, Karol FIREK // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • O uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenuAbout damages of buildings causes by discontinuous deformation of area / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 12, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: