Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kapturkiewicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602361008

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 121, z ogólnej liczby 122 publikacji Autora


1
2
3
 • Analiza termiczna izotermicznego hartowania żeliwaThermal analysis of isothermal cast iron austempering / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2001 R. 1 nr 1(2/2), s. 54–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of causes and means to reduce artificial anisotropy in cellular automaton modelling of the solidification process / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, D. GURGUL // W: SP07 : Solidification Processing 2007 : proceedings of the 5th decennial international conference : 23–25 July 2007 / ed. Howard Jones. — Great Britain : University of Sheffield. Department of Engineering Materials, 2007. — ISBN: 978-0-9522507-4-6 ; ISBN10: 0-9522507-4-8. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Averaged Voronoi polyhedron in the equiaxed solidification modelling / A. A. BURBELKO, J. POCZĄTEK, W. KAPTURKIEWICZ, M. WRÓBEL // W: SPCI 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international Symposium on the Science and Processing of Cast Iron : 10–13 November 2014, Mar del Plata, Argentina : proceedings / ed. by Roberto Boeri, Juan Massone, Graciela Rivera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Argentina : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • keywords: ductile iron, averaged Voronoi polyhedron, elementary micro-diffusion field, phase transformation modelling, equiaxed growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania doświadczalne kinetyki efektów cieplnych podczas przemian fazowych w żeliwie ADI[Experimental research on the kinetics of thermal effect during phase transformation in ADI cast iron] / Janusz LELITO, Wojciech KAPTURKIEWICZ // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 359–364. — Bibliogr. s. 364

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cellular automata diffusion-kinetic model of dendritic growth / Andriy BURBELKO, Edward FRAŚ, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Ewa OLEJNIK // W: Cellular automata : 6th international conference on Cellular automata for research and industry, ACRI 2004 : Amsterdam, The Netherlands, October 25–27, 2004 : proceedings / eds. Peter M. A. Sloot, Bastien Chopard, Alfons G. Hoekstra. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 3305). — ISBN: 978-3-540-23596-5 ; e-ISBN: 978-3-540-30479-1. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cellular automaton modeling of ductile iron microstructure in the thin wall / A. A. BURBELKO, D. GURGUL, W. KAPTURKIEWICZ, J. POCZĄTEK, M. WRÓBEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Computation of interface curvature in modelling of solidification by the method of cellular automaton / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, D. GURGUL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/zi0XPJ

 • keywords: solidification modelling, cellular automaton, artificial anisotropy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Computational models for prediction of solidification microstructure / A. V. Catalina, A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, M. Zhu // W: ASM Handbook. Vol. 1A, Cast iron science and technology / ed. Doru M. Stefanescu. — USA : ASM International, cop. 2017. — ISBN: 978-1-62708-133-7 ; ISBN10: 1-62708-133-X. — S. 94-105. — Bibliogr. s. 103–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31399/asm.hb.v01a.a0006314

13
 • Computer modeling of ductile iron solidification for thin walled casting / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy BURBELKO, Marcin GÓRNY // W: CSSCR2013 : the 3rd international symposium on Cutting edge of Computer Simulation of Solidification, Casting and Refining : May 20–23, 2013, Stockholm, Sweden and Helsinki, Finland : abstracts book. — [Finland : s. n.], [2013]. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • keywords: modelling, ductile iron, solidification process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Computer modelling as a means for verification of the effect of cast iron solidification process parameters on the run of DTA curves / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy A. BURBELKO, Edward FRAŚ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 327. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2008 z. 92, s. 25–26. — Bibliogr. s. 26. — XXIII Międzynarodowe sympozjum = XXIII Mezinárodní sympozium: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Metody hodnocení struktury a vlasností materiálů / pod red. Mariusza Prażmowskiego. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Computer modelling of ductile iron solidification using FDM and CA methods / W. KAPTURKIEWICZ, A. A. BURBELKO, E. FRAŚ, M. GÓRNY, D. GURGUL // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 310–323. — Bibliogr. s. 322–323, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/index.php?id=204

 • słowa kluczowe: modelowanie, żeliwo sferoidalne, krzepnięcie, automat komórkowy, metoda różnic skończonych, komputerowa nauka o materiałach

  keywords: FDM, modelling, ductile iron, cellular automaton, solidification, CA, finite difference method, computational material science

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Computer simulation of austenitizing process in cast iron with pearlitic matrix / KAPTURKIEWICZ W. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 189. — Pełny tekst w: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Organising Commitee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 53–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Computer simulation of austenizing process in cast iron with pearlitic matrixModelowanie komputerowe austenityzacji żeliwa o osnowie perlitycznej / W. KAPTURKIEWICZ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2005 R. 5 nr 15, s. 190–195. — Bibliogr. s. 194, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Concurrent growth of two phases in 2D space / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, E. FRAŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/NS3XnT

 • keywords: screening, KJMA theory, concurrent growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dlaczego modelowanie komputerowe jest w odlewnictwie potrzebne?Why is the computer modelling needed in casting? / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Edward FRAŚ, Andriy A. BURBELKO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dobór nadlewów izolacyjnych dla odlewów staliwnych[Insulating riser heads choice for steel cast foundry] / A. A. BURBIEŁKO, A. CHOJECKI, W. KAPTURKIEWICZ // W: XX [Dwudziesta] Konferencja Odlewników Staliwa : Raba Niżna 17–19 kwiecień 1997. Sekcja Staliwa. — [Raba Niżna : s. n.], [1997]. — S. 39–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dyfuzyjno-kinetyczny model wzrostu dendrytycznegoDiffusion-kinetic model of dendritic growth / Andriy BURBELKO, Edward FRAŚ, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Ewa OLEJNIK // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004, T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — ISBN10:  8391882020. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 171–172, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dyfuzyjny model wzrostu ausferrytu[Diffusional model of ausferrite geowth] / Wojciech KAPTURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 279. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 72, s. 237–242. — Bibliogr. s. 242. — Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Struktura a vlasnosti konstrukčnich materiálů : XVI międzynarodowe sympozjum = XVI mezinárodní sympozium : Opole–Komorní Lhotka 11–13 XII 2001 r. / PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efekty cieplne podczas przemian fazowych w żeliwie w stanie stałym[Thermal effects during phase transformation in cast iron in solid state] / Wojciech KAPTURKIEWICZ // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25