Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jerzak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8791-9671

ResearcherID: K-1605-2017

Scopus: 36459507000

PBN: 901311

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • A multifaceted analysis of intermediate co-pyrolysis of biomass with tetra pak waste / Wojciech JERZAK, Artur BIENIEK, Aneta MAGDZIARZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1089-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/89# [2020-10-12]. — Pełny tekst w: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : Poland, 21–24.09.2020 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [S. l.] : Department of Thermal Technology. Silesian University of Technology, cop. 2020. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — S. 1411–1422. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://cpote.blob.core.windows.net/cpote-container/CPOTE2020_proceedings.pdf} [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 1421–1422, Abstr.. — W pełnym tekście zmodyfikowany tytuł: A multifaceted analysis of products intermediate co-pyrolysis of biomass with a tetra pak waste

 • keywords: biomass, thermogravimetric analysis, tetra pak, fixed bed reactor, co-pyrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Activity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloysWspółczynniki aktywności manganu, krzemu oraz glinu w żelazie, niklu i stopach ${Fe-Ni}$ / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: iron-nickel melts, subregular solution model, activity coefficients, interaction parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adiabatyczna temperatura płomienia oraz prędkość spalania laminarnego dla mieszanin $CH_{4}/H_{2}/powietrze$Adiabatic flame temperature and laminar burning velocity of $CH_{4}/H_{2}/air$ mixtures / Wojciech JERZAK // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2011 vol. 11 nr 3–4, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnychAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste / Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74. — Tekst pol.-ang. — Autor Jakub Sikora dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza teoretyczna zmian składu ciekłych wtrąceń ${MnO-SiO_{2}}$ w warunkach braku pełnej homogenizacji w czasie oziębiania stali o różnej zawartości nikluTheoretical analysis of the liquid ${MnO-SiO_{2}}$ chemical composition changes by incomplete homogenization during cooling of the steels with different nickel contents / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-342-4. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biogas production from agricultural and municipal waste / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 68. — Bibliogr. s. 68. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
14
 • Effect of pine bark combustion temperature on content of major, minor, and trace elements in ashes: experimental study and thermodynamic equilibrium calculations / Wojciech JERZAK // Journal of Energy Engineering ; ISSN 0733-9402. — 2020 vol. 146 iss. 1 art. no. 04019031, s. 04019031-1–04019031-9. — Bibliogr. s. 04019031-8–04019031-9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000632

15
 • Emissions of $NO_{x}$ and CO from natural gas combustion with adding $CO_{2}$ at varying distances from the burnerEmisja $NO_{x}$ i CO ze spalania gazu ziemnego podczas dodawania $CO_{2}$ w różnych odległościach od palnika / Wojciech JERZAK // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2014 vol. 16 pt. 1, s. 148–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz.

 • słowa kluczowe: emisja CO, emisja NOx, spalanie gazu ziemnego

  keywords: natural gas combustion, emissions of NOx, emissions of CO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Equilibrium calculations of As, Pb, and Hg speciations during coal combustion in atmospheres $21O_{2}/79N_{2}$ and $30O_{2}/70CO_{2}$ / W. JERZAK // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 18, s. 2679–2686. — Bibliogr. s. 2685–2686, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-29. — tekst: https://goo.gl/fo1TH8

 • keywords: trace elements, coal, oxy-fuel combustion, thermodynamic calculations, equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15567036.2015.1110643

17
 • Equilibrium composition change of $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in cooling process for liquid $Fe-36Ni$ alloyRovnovážna zmena zloženia inklúzii $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ počas ochladzovania tekutej zliatiny $Fe-36\%Ni$ / JERZAK W., KALICKA Z. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 182–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evolution of equilibrium composition of $MnO-SiO_{2}$ and $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in liquid Fe and $Fe-36\%Ni$ alloy during coolingEwolucja równowagowego składu ciekłych wtrąceń $MnO-SiO_{2}$ oraz $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ w stopie $Fe-36\%Ni$ oraz w ciekłym Fe w czasie chłodzenia / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 449–455. — Bibliogr. s. 455

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0046-z

19
20
 • Experimental and thermodynamic analyses of trace element speciation during the combustion of ground cedar nut shells / Wojciech JERZAK // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 31 iss. 2, s. 1969–1979. — Bibliogr. s. 1978–1979, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-03

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.6b02814

21
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA, Artur SZAJDING // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 157, s. 222–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-30. — IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT2016). — tekst: https://goo.gl/j8eeQD

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2016.08.360

23
 • Experimental studies of the stability range of swirling natural gas flames / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: Proceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-28-7. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • keywords: swirl number, swirl burner, flashback, blowout, natural gas flame

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Extinction limits of swirl nonpremixed methane flames and $CH_4/C_xH_y/N_2$ mixtures: experimental evaluation and thermodynamic calculations / Wojciech JERZAK // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2018 vol. 32 iss. 6, s. 7179–7187. — Bibliogr. s. 7186–7187, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.8b01293