Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jerzak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8791-9671 orcid iD

ResearcherID: K-1605-2017

Scopus: 36459507000

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • A multifaceted analysis of intermediate co-pyrolysis of biomass with tetra pak waste / Wojciech JERZAK, Artur BIENIEK, Aneta MAGDZIARZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — Ekran [1] CPOTE2020-1089-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/89# [2020-10-12]. — Pełny tekst w: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : Poland, 21–24.09.2020 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [S. l.] : Department of Thermal Technology. Silesian University of Technology, cop. 2020. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — S. 1411–1422. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://cpote.blob.core.windows.net/cpote-container/CPOTE2020_proceedings.pdf} [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 1421–1422, Abstr.. — W pełnym tekście zmodyfikowany tytuł: A multifaceted analysis of products intermediate co-pyrolysis of biomass with a tetra pak waste

  orcid iD
 • keywords: biomass, thermogravimetric analysis, TetraPack, fixed bed reactor, co-pyrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Activity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloysWspółczynniki aktywności manganu, krzemu oraz glinu w żelazie, niklu i stopach ${Fe-Ni}$ / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: iron-nickel melts, subregular solution model, activity coefficients, interaction parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adiabatyczna temperatura płomienia oraz prędkość spalania laminarnego dla mieszanin $CH_{4}/H_{2}/powietrze$Adiabatic flame temperature and laminar burning velocity of $CH_{4}/H_{2}/air$ mixtures / Wojciech JERZAK // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2011 vol. 11 nr 3–4, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza energetycznego i materiałowego potencjału biowęgli otrzymanych w procesie pirolizy biomasy odpadowej[Analysis of the energetic and material potential of biochar obtained under the biomass pyrolysis] / Aneta MAGDZIARZ, Janusz Koziński, Agata MLONKA-MĘDRALA, Wojciech JERZAK // W: XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików : 11–14 września 2023, Gdańsk : książka abstraktów / pod red. Janusz T. Cieślińskiego, Dariusza Mikielewicza, Jana Wajsa. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-7348-891-5. — S. 80. — A. Magdziarz, A. Mlonka-Mędrala, W. Jerzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: biomasa, węgiel aktywny, odpady, biowęgiel, adsorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza energetycznego i materiałowego potencjału biowęgli otrzymanych w procesie pirolizy biomasy odpadowej[Analysis of the energetic and material potential of biochar obtained under the biomass pyrolysis] / Aneta MAGDZIARZ, Janusz Koziński, Agata MLONKA-MĘDRALA, Wojciech JERZAK // W: XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików : 11–14 września 2023, Gdańsk : książka referatów / pod red. Janusza T. Cieślińskiego, Dariusza Mikielewicza, Jana Wajsa. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-7348-895-3. — S. 203–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz.. — A. Magdziarz, A Mlonka-Mędrala, W. Jerzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: biomasa, węgiel aktywny, odpady, biowęgiel, adsorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnychAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste / Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74. — Tekst pol.-ang. — Autor Jakub Sikora dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza teoretyczna zmian składu ciekłych wtrąceń ${MnO-SiO_{2}}$ w warunkach braku pełnej homogenizacji w czasie oziębiania stali o różnej zawartości nikluTheoretical analysis of the liquid ${MnO-SiO_{2}}$ chemical composition changes by incomplete homogenization during cooling of the steels with different nickel contents / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-342-4. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Application of biochar from biomass pyrolysis for CO2 adsorption / A. MAGDZIARZ, A. MLONKA-MĘDRALA, W. JERZAK // W: 18\textsuperscript{th} SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 24–29, 2023, Dubrovnik : book of abstracts / eds. Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2023]. — 1 dysk Flash. — (Digital Proceedings (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems)). — S. 573. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of coal and biomass fly ashes as catalysts in pyrolysis of agriculture biomass / Aneta MAGDZIARZ, Wojciech JERZAK, Agata MLONKA-MĘDRALA, Marcin GAJEK // W: CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3. — S. 233-240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2022-10-21]. — Bibliogr. s. 239-240, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: pyrolysis, catalyst, fly ash, zeolite, agriculture biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Benefits from co-pyrolysis of biomass and refused derived fuel for biofuels production: experimental investigations / Aneta MAGDZIARZ, Wojciech JERZAK, Mariusz WĄDRZYK // W: ECOS 2023 [Dokument elektroniczny] : 36\textsuperscript{th} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and environmental impact of energy systems : 25–30 June 2023, Las Palmas de Gran Canaria, Spain : proceedings book. [Pt.] 1, Preliminary version / [eds.] Ana María Blanco-Marigorta, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Las Palmas de Gran Canaria : ULPGC – Juan de Quesada, [2023]. — S. 452–460. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://inscribe-t.com/wp-content/uploads/2023/07/BOOK-1-ECOS-2023.-4-COMPLETOReducido.pdf [2023-07-28]. — Bibliogr. s. 459–460, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, char, RDF, agricultural biomass, biooil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Biogas production from agricultural and municipal waste / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 68. — Bibliogr. s. 68. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Catalytic and non-catalytic pyrolysis of tyre wastes / W. JERZAK, M. WĄDRZYK, M. SIERADZKA, A. MAGDZIARZ // W: 18\textsuperscript{th} SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 24–29, 2023, Dubrovnik : book of abstracts / eds. Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2023]. — 1 dysk Flash. — (Digital Proceedings (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems)). — S. 269. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
21
22
 • Composite rigid polyurethane foams modified with fluidized-bed combustion fly ash and microspheres as potential thermal insulating materials / Anna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Beata ZYGMUNT-KOWALSKA, Piotr SZATKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Wojciech JERZAK // W: ICTAC 2020 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry ; 8\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical conference ; 14\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 29 August–2 September 2021 : online conference : e-book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-52-4. — S. 125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ictac2020.jordan.pl/upload/ICTAC-2020-Sponsorzy/_e-Book-of-Abstracts_ICTAC2020.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 125

 • keywords: composite materials, fly ash, microspheres, rigid polyurethane foam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of pine bark combustion temperature on content of major, minor, and trace elements in ashes: experimental study and thermodynamic equilibrium calculations / Wojciech JERZAK // Journal of Energy Engineering ; ISSN 0733-9402. — 2020 vol. 146 iss. 1 art. no. 04019031, s. 04019031-1–04019031-9. — Bibliogr. s. 04019031-8–04019031-9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-18

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000632

24
 • Emissions of $NO_{x}$ and CO from natural gas combustion with adding $CO_{2}$ at varying distances from the burnerEmisja $NO_{x}$ i CO ze spalania gazu ziemnego podczas dodawania $CO_{2}$ w różnych odległościach od palnika / Wojciech JERZAK // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2014 vol. 16 pt. 1, s. 148–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz.

 • słowa kluczowe: emisja CO, emisja NOx, spalanie gazu ziemnego

  keywords: natural gas combustion, emissions of NOx, emissions of CO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Equilibrium calculations of As, Pb, and Hg speciations during coal combustion in atmospheres $21O_{2}/79N_{2}$ and $30O_{2}/70CO_{2}$ / W. JERZAK // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 18, s. 2679–2686. — Bibliogr. s. 2685–2686, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-29. — tekst: https://goo.gl/fo1TH8

 • keywords: trace elements, coal, oxy fuel combustion, thermodynamic calculations, equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15567036.2015.1110643