Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Goryl, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8683-6682

ResearcherID: brak

Scopus: 55210539600

PBN: 3958336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Adam Guła – wspomnienie[Adam Guła – in memorian] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3). — ISBN10: 83-922535-1-8. — S. 167–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy na przykładzie typowego gospodarstwa rolnego[Economic and ecological analysis of a local use of biomass in a typical agricultural holding] / Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasyAnalysis of energy potential of agricultural biomass – a case study of a typical agricultural commune with perspective of creation a local biomass exchange / Wojciech GORYL, Adam GUŁA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3/II, s. 173–182. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, spalanie, słoma, ciepło, potencjał

  keywords: biomass, combustion, heat, straw, potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.85

4
 • Analiza spalania paliwa w kotle wsadowym na słomę pod kątem automatyzacji jego pracyAnalysis of fuel combustion in the straw boiler in order to automate its operation / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-0-6. — S. 47–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/monografie/2019/Monografia_EnISrAspPrUrzGrzZasBioms_2019.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wybranych parametrów pracy turbiny wiatrowej zintegrowanej z budynkiem w zróżnicowanych warunkach pogodowych na przykładzie Centrum Energetyki AGHThe operation of building integrated wind turbines in different weather conditions on the example of the AGH Center of Energy / Maciej ŻOŁĄDEK, Wojciech GORYL, Krzysztof SORNEK, Aleksandra Augustyn // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, turbina wiatrowa zintegrowana z budynkiem

  keywords: wind energy, building integrated wind turbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zmian na rynku paliw stałych dla małych i średnich odbiorców w świetle aktualnych regulacji prawnych : [streszczenie]Analysis of changes on the solid fuel market for small and medium-sized customers in the light of current legal regulations : [abstract] / Tomasz Mirowski, Wojciech GORYL, Małgorzata Śledź // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 113–114. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, biomasa, paliwa stałe, węgiel brunatny, kotły 5 klasy

  keywords: biomass, lignite, solid fuels, boilers 5th grade, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of cost-effectiveness of using postharvest straw as fuel for heating in rural areasAnaliza opłacalności wykorzystania pożniwnej słomy jako paliwa do ogrzewania na terenach wiejskich / Wojciech GORYL // W: III Forum spalania biomasy : warsztaty „Spalanie biomasy w świetle nowego prawa” ; warsztaty „Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy” ; warsztaty „Biomasa w małej skali – perspektywy inwestycyjne i nowinki technologiczne” : 24–25 kwietnia 2013 roku, Kraków : konferencja : II dzień forum = III forum of biomass combustion : workshop “Biomass in accordance to legal regulations” ; workshop ”Contracting, logistics and storage of biomass” ; workshop ”Biomass for small scale units: investment prospects and new technologies” : conference : 2nd day of the forum. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 194–206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie możliwości suszenia słomy w postaci cylindrycznych balotówExamination of possibility of straw drying in form of cylindrical straw bales / Wojciech GORYL // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 15

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biomass heating experience in Poland – can it be useful for Ukraine? / W. GORYL, A. GUŁA // W: Netradicìjnì ì ponovlûvanì džerela energìï âk al'ternativnì pervinnim džerelam energìï v regìonì : s'oma mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : (10–11 kvìtnâ 2013 r.) : zbìrnik naukovih statej = Alternative & renewable energy sources as alternative primary energy sources in the region : VII international scientific conference / L'vìvs'ka oblasna admìnìstracìâ [etc.]. — L'vìv : LvDCNÌÌ, 2013. — S. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 50

 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Wood – science – economy : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67

 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/T0VYG1 [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000133

15
 • Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski?[Is using biomass for power generation a good solution? : the Polish case] / Adam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 74–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw; The Krakow Institute for Sustainable Energy. — Publikacja stanowi tłumaczenie artykułu opubl. w Electrical Review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dedicated straw dryer: measurements of straw drying and thermography / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drewno w energetyce[Wood in energy] / red. nauk. Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — 164 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64541-20-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dynamic simulation and energy economic analysis of a household hybrid ground-solar-wind system using TRNSYS software / Rafał FIGAJ, Maciej ŻOŁĄDEK, Wojciech GORYL // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 14 art. no. 3523, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-08. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3523/pdf

 • keywords: economic analysis, dynamic simulation, household hybrid system, TRNSYS software

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13143523

19
 • Economic and ecological analysis of a local use of biomass in an agricultural holding / Wojciech GORYL // W: enef 2012 [Dokument elektroniczny] : energetická efektívnost' energy efficiency : Udržatel'né využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni = Sustainable use of natural energy sources on national and regional level : 10. medzinárodná konferencia = 10th international conference : 16–17–18 október 2012, Slovakia, Banská Bystrica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — Slajdy 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.inogate.org/media/documents/06%20Goryl_3.pdf [2013-10-09]. — Dod. afiliacja: The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Experimental and numerical analysis of cylindrical straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 222–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Experimental and numerical analysis of cylindrical straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2017 vol. 143, art. no. 02031, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-12. — EFM 2016 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15–18 2016, Mariánské Lázně, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/cfK3Vr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201714302031

22
 • Experimental measurements of straw drying using flue gases / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: SET 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 18\textsuperscript{th} international conference on Sustainable Energy Technologies : 20–22 August 2019, Kuala Lumpur, Malaysia : sustainable energy towards the new revolution, Vol. 3 / ed. by Saffa Riffat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Great Britain] : University of Nottingham, 2020. — e-ISBN: 9780853583318. — S. 159–168. — Tryb dostępu: https://nottingham-repository.worktribe.com/OutputFile/3937312 [2020-02-12]. — Bibliogr. s. 167–168. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-10

 • keywords: biomass boilers, straw drying, heat and mass transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Experimental tests of the prototypical micro-cogeneration system with a 100 kW biomass-fired boiler / Krzysztof SORNEK, Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 70 art. no. 03014, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-03. — 17\textsuperscript{th} International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE-2018) : Międzyzdroje, Poland, September 2-5, 2018

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187003014

24
25
 • Metody wykorzystywane w suszeniu biomasyMethods used in biomass drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 4, s. 151–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma, suszarki

  keywords: biomass, drying, straw, dryers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.258