Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Franus, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
2
 • Clay minerals and clinoptilolite from the Variegated Shales Formation in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians / W. FRANUS, K. DUDEK // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 23–24. — Bibliogr. s. 24. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

 • keywords: clinoptilolite, clay minerals, skole unit, variegated shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Clay minerals from the Trójca Red Shale Member, the Polish Flysch Carpathians / W. FRANUS, Z. KŁAPYTA, A. MANECKI, J. RAJCHEL // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Heavy minerals from the Variegated Shales Member of the skole unit (Polish Flysch Carpathians) / FRANUS W., MANECKI A., Sapota T. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2000 t. 41, suppl., s. 42. — Bibliogr. s. 42. — Minerals of the Carpathians international conference : Miskolc, March 9–10, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Malachit, chryzokola i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiejMalachite, chrysocolla and galena from Trójca Red Shale Mbr at the Variegated Shale Fm in the Skole Unit / Wojciech FRANUS, Jacek RAJCHEL // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1108–1116. — Bibliogr. s. 1116, Summ.

 • keywords: skole unit, galena, variegated shales, Outer Flysch Carpathians, malachite, chrysocolla

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Occurrence of rancieite in the Polish Flysch Carpathians / FRANUS W., MANECKI A., Wieser T. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2000 t. 41 suppl., s. 43. — Bibliogr. s. 43. — Minerals of the Carpathians international conference : Miskolc, March 9–10, 2000 : abstracts / eds. B. Fehér [et al.]. — Szeged, Hungaria : Szeged University, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Potential use of clinoptilolite-smectite claystones from the Outer Flysch Carpathians (Poland) for remediation / FRANUS W., BAJDA T., MANECKI M. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2000 t. 41 suppl. B, s. 26. — Bibliogr. s. 26. — Symposia on Environmental mineralogy (Budapest, May 18–19, 2000) and Biogenic iron minerals (Tihany, May 21–23, 2000) : abstracts. — Szeged : Institut Mineralogicum, Geochemicum et Petrographicum Universitatis Szegediensis, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rancieite from clinoptilolite montmorillonite calystones of the Skole Unit (the Polish Flysh Carpathians)Rancieit z iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych jednostki Skolskiej (Polskich Karpat Fliszowych) / Wojciech FRANUS, Andrzej MANECKI, Tadeusz Wieser // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2000 vol. 31 no. 2, s. 59–74. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/6%20-%20Vol.31,%20No2%20-%202000.pdf

 • keywords: chemical composition, X-ray, DTA, IR, Polish Flysch Carpathians, rancieite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Sorption of selected heavy metals $(Cr(III), Cu(II), Pb(II)$ on smectite-clinoptilolite shales of the Outer Flysch Carpathians (Poland) / BAJDA T., FRANUS W., MANECKI M. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2000 t. 41, suppl., s. 10. — Bibliogr. s. 10. — Minerals of the Carpathians international conference : Miskolc, March 9–10, 2000 : abstracts / eds. B. Fehér [et al.]. — Szeged, Hungaria : Szeged University, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • (Sr, Ba) phillipsite-Ca and chabasite from „Józef” basalt deposit in Zaręba (Lower Silesia)(Sr, Ba) phillipsyt-Ca i chabasyt z łomu bazaltu „Józef” w Zarębie (Dolny Śląsk) / Wojciech FRANUS // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 1, s. 17–32. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/2%20-%20Vol.30,%20No1%20-%201999.pdf

 • keywords: Poland, phillipsite, harmotome, chabasite, Zaręba, wellsite, (Sr,Ba) phillipsite-Ca

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej w KWK „Bogdanka” na wykorzystanie przywęglowych skał ilastych przez przemysł ceramicznyInfluence of siderit-sulphide mineralization in KWK “Bogdanka” on utilization of carbon clayey rocks in ceramic industry / RATAJCZAK T., BAZARNIK J., FRANUS W., Gazda L. // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: