Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Drzewiecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9266-0000

ResearcherID: M-4079-2013

Scopus: 56004857200

PBN: 900550

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowychSpatial analyses environment as a supporting tool for infrastructural linear object routing / Wojciech DRZEWIECKI, Emilia Orzińska, Tomasz PIROWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 65–76, [1] k.. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applicability of multifractal features as global characteristics of WorldView-2 panchromatic satellite images / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Katarzyna BERNAT // European Journal of Remote Sensing ; ISSN 2279-7254. — 2016 vol. 49, s. 809–834. — Bibliogr. s. 830–834, Abstr.

 • keywords: texture, classification, multifractals, WorldView-2, panchromatic VHR satellite images

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5721/EuJRS20164943

3
 • Application of landsat imagery based vegetation indices to imperviousness index mappingZastosowanie indeksów wegetacji do opracowywania map współczynnika nieprzepuszczalności na podstawie obrazów z satelity Landsat / Wojciech DRZEWIECKI, Agnieszka Osak // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 43–52. — Bibliogr. s. 50–52, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: wskaźnik nieprzepuszczalności, mapy pokrycia terenu, Landsat TM, indeksy wegetacji, teledetekcja sanitarna

  keywords: Landsat TM, imperviousness index, land cover mapping, satellite remote sensing, vegetation indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automaty komórkowe jako narzędzie modelowania i symulacji procesów przestrzennych w systemach informacji geograficznejCellular automata – a toll for spatio-temporal modelling and simulation in GIS / Wojciech DRZEWIECKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 183–195. — Bibliogr. s. 192–195, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/cUGfQD

 • słowa kluczowe: modelowanie, automaty komórkowe, systemy informacji geograficznej (GIS)

  keywords: cellular automata, modelling, Geographical Information Systems (GIS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A comparative study of Landsat and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 96432B-1–96432B-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/5JEPS9 [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu. — Wersja tytułu: A comparative study of Landsat TM and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation

 • keywords: RapidEye, impervious surfaces, decision and regression trees, Landsat TM, sub-pixel classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194880

6
 • A study of selected textural features usefulness for impervious surface coverage estimation using Landsat images / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 964327-1–964327-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/mv1wBk [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: textural features, classification and regression trees, impervious surfaces, Landsat TM, sub-pixel classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194820

7
 • Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik DobczyckiStudies on the content of suspension in surface water of the Raba basin supplying the Dobczyce Reservoir / Marek Kopacz, Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław Twardy // Nauka, Przyroda, Technologie ; ISSN 1897-7820. — 2011 t. 5 z. 4, s. 1–9 [numeracja całości czasopisma nieciągła]. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.. — Wojciech Drzewiecki – afiliacja: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowa bazy danych przestrzennych[Development of spatial databases] / Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI, Piotr Tokarczyk // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 78–102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Change detection using global and local multifractal description / Sebastian Aleksandrowicz, Anna Wawrzaszek, Wojciech DRZEWIECKI, Michał Krupiński // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters ; ISSN 1545-598X. — 2016 vol. 13 no. 8, s. 1183–1187. — Bibliogr. s. 1187, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-20. — tekst: http://goo.gl/oGGFMi

 • keywords: multifractals, Hölder exponent, change detection, multifractal spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/LGRS.2016.2574940

10
 • Charakterystyka wybranych modeli erozyjnych[Description of selected soil erosion models] / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 58–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparison of selected machine learning algorithms for sub-pixel imperviousness change assessment / Wojciech DRZEWIECKI // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 44–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 45

 • keywords: machine learning, impervious surfaces, Landsat, change assessment, Raba River catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Comparison of selected machine learning algorithms for sub-pixel imperviousness change assessment / Wojciech DRZEWIECKI // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 67–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 72, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Mty0kP

 • keywords: environmental monitoring, geoscience and remote sensing, prediction methods, land surface, computational and artificial intelligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.21

13
 • Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński, Katarzyna BERNAT // W: IGARSS 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE international geoscience & remote sensing symposium : July 21–26, 2013, Melbourne, Australia : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geoscience and Remote Sensing Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2013. — ISBN: 978-1-4799-1114-1. — S. 4364–4366. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6723801 [2014-02-28]. — Bibliogr. s. 4366, Abstr.

 • keywords: VHR satellite images, content-based image retrieval, textural features, WorldViev-2, multifractals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IGARSS.2013.6723801

14
 • Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image – the EROS-A study / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Katarzyna BERNAT // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-4471-5. — S. 25. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 43–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr. – Toż W: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems [Dokument elektroniczny] : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — Dane tekstowe. — Wersja do Windows. — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr. — Tryb dostępu: {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==6643974} [2015-02-02]

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Contributions to the methodology of the use of satellite remote sensing methods in studies on geothermal anomalies / Tomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI // W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-12-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • keywords: LANDSAT, thermal remote sensing, geothermal anomalies, ASTER

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Formalizm multifraktalny w analizie zobrazowań satelitarnychMultifractal formalism in satellite image analysis / Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Wojciech DRZEWIECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 261–272. — Bibliogr. s. 269–271, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: fraktal, klasyfikacja, zobrazowania satelitarne, formalizm multifraktalny, wymiary uogólnione

  keywords: multifractal formalism, generalized dimensions, classification, satellite images, fractal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Fractal and multifractal characteristics of very high resolution satellite images / A. Wawrzaszek, M. Krupiński, S. Aleksandrowicz, W. DRZEWIECKI // W: IGARSS 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE international geoscience & remote sensing symposium : July 21–26, 2013, Melbourne, Australia : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geoscience and Remote Sensing Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2013. — ISBN: 978-1-4799-1114-1. — S. 1501–1504. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6723071 [2014-02-28]. — Bibliogr. s. 1504, Abstr.

 • keywords: texture, fractal dimension, VHR satellite images, WorldViev-2, degree of multifractality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IGARSS.2013.6723071

18
 • Improving sub-pixel imperviousness change prediction by ensembling heterogeneous non-linear regression models / Wojciech DRZEWIECKI // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2016 vol. 65 no. 2, s. 193–218. — Bibliogr. s. 215–218, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-23. — tekst: https://goo.gl/6t8mbB

 • keywords: machine learning, Landsat, sub-pixel classification, model ensembles, impervious areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2016-0016

19
 • Influence of image filtering on land cover classification when using fractal and multifractal features / Anna Wawrzaszek, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński, Wojciech DRZEWIECKI // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2014 H. 2, s. 101–115. — Summ.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: classification, filtration, fractal dimension, VHR satellite images, degree of multifractality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/1432-8364/2014/0200

20
 • Influence of satellite image filtration on fractal and multifractal features in the context of land cover classification / Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Wojciech DRZEWIECKI, Sebastian Aleksandrowicz // W: 34\textsuperscript{th} EARSeL symposium : European remote sensing – new opportunities for science and practice : Warsaw, 16–20 June 2014 : abstract and programme book / eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. — Hannover ; Warszawa : EARSeL ; University of Warsaw, 2014. — ISBN: 978-83-63245-57-3. — S. 119

 • keywords: texture, multifractal formalism, classification, filtration, fractal dimension, very high spatial resolution images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Initial evaluation of the applicability of multifractal measures as global content-based image descriptors / Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wawrzaszek, Sebastian Aleksandrowicz, Michał Krupiński // W: ESA-EUSC-JRC IIM conference 2012 : 8\textsuperscript{th} conference on Image Information Mining : knowledge discovery from Earth observation data : 24–26 October 2012, Oberpfaffenhofen, Germany : conference proceedings / eds. P. Soille [et al.]. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. — ISBN: 978-92-79-26419-1. — S. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)Interdisciplinary co-operation in the area of the protection of cultural landscape, focussed on the Cinque Terre National Park (Italy) / Jan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Aleksandra WAGNER, Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir MIKRUT, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Barbara PATUŁA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/P6PGqj

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, geoinformatyka, parki narodowe

  keywords: sustainable development, national parks, education, geoinformatics, eco-tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnychInterpretation of main landscape elements on aerial and satellite photographs / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 105 z. 4. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2008 z. 1–A: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination / B. HEJMANOWSKA, W. DRZEWIECKI, A. WRÓBEL // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol. 37 Pt. B4 Commisision 4, s. 1329–1334. — Bibliogr. s. 1334. — XXI ISPRS Congress : 3–11 July 2008, Beijing, China / eds. Chen Jun, Jiang Jie, Ammatzia Peled ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kalibracja i weryfikacja wybranych modeli erozyjnych w przypadku zlewni Zbiornika Dobczyckiego[Calibration and validation of selected soil erosion models for Dobczyce Reservoir watershed] / Wojciech DRZEWIECKI // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 103–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 145–146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: