Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Wojanowska, mgr inż.

wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Coal-mine and metallurgy industry restructuring in Poland towards the European Union access / Tomasz DZIUBIŃSKI, Joanna WOJANOWSKA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Economic and environmental \emph{`pros'} and \emph{`cons'} of organising winter olympic games in protected areas – case of Zakopane 2006 / Joanna WOJANOWSKA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 309–313. — Bibliogr. s. 313

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ecotourists and their demand in tourism market / Joanna WOJANOWSKA // W: International conference of PhD students : Miskolc, Hungary 11–17 August 1997 : section proceedings : economics / eds. Aladár Nagy, Zoltán Hoffman ; University of Miskolc. — Hungary : University of Miskolc, 1997. — S. 272–278. — Bibliogr. s. 278–278

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekoturystyka a rozwój zrównoważonyEcotourism and sustainable development / Joanna WOJANOWSKA // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 131–158. — Bibliogr. s. 156–158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ekoturystyka – analiza ekonomiczna[Ecotourism - an economic analysis] / Joanna WOJANOWSKA // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 203–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Environmental education in orienting quality managers towards environmental excellence / J. WOJANOWSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Harmonizacja polskich instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska z instrumentami Unii EuropejskiejHarmonisation of economic instruments for the environment protection in Poland with EU requirements / Joanna WOJANOWSKA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Instrumenty rynkowe a zarządzanie zrównoważoną turystyką[Economic instruments within sustainable tourism management] / Joanna WOJANOWSKA // W: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Czai ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Oddział Polski ; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo I-BIS, 2002. — (Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” ; ISSN 1506-5618 ; nr 29). — Praca zawiera referaty z konferencji naukowej zorganizowanej przez KEE AE im. Oskara Langego : Jugowice 22–24 luty 2002. — S. 441–454. — Bibliogr. s. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Marketing-mix ekologiczny[Ecological marketing-mix] / Joanna WOJANOWSKA, Anna STRONCZEK // W: IV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — ISBN10: 83-86333-68-5. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 191, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Marketing-mix ekologiczny[Marketing-mix ecological] / Joanna WOJANOWSKA, Anna STRONCZEK // W: IV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — ISBN10: 83-86333-68-5. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 191, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perspectives of agrotourism in Poland / Joanna WOJANOWSKA // W: 64\textsuperscript{th} EAAE–Seminar : Papers of the 64\textsuperscript{th} seminar of the European Association of Agricultural Economists: “Co-operative strategies to cope with agri-environmental problems” : Berlin, October 27–29, 1999. — [Berlin : Humboldt University], [1999]. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Regulacje ochrony środowiska a innowacjeEnvironmental policy regulations and innovations / Joanna WOJANOWSKA // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe (MSN) studentów i młodych pracowników nauki : 11–12 maja 1998. T. 5 cz. 1, Zarządzanie = 20\textsuperscript{th}  International Scientific Symposium of students and young research workers : Vol. 5 Pt. 1, Management / Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : PZ, 1998. — Opis częśc. wg okł.. — S. 282–287. — Bibliogr. s. 287

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Strategiczne aspekty w zarządzaniu odzyskiwaniem produktuStrategic aspects in product recovery management / Joanna WOJANOWSKA // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 180–192. — Bibliogr. s. 192, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Total quality management and environmental excellence in the scope of environmental management / Joanna WOJANOWSKA // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Turystyka a środowisko naturalne w rozwoju zrównoważonym[Tourism and natural environment within the sustainable development] / Joanna WOJANOWSKA // W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie / pod red. Franciszka Piontka. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001. — ISBN10:  8388771086. — S. 256–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Umwelt- und Ökonomischeaspekte der BergbaurestrukturierungŚrodowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa = [Environmental and economic aspects of mining restructuring] / pod red. nauk. Leszka PREISNERA ; zespół aut.: Andreas Bull, Klaus-Ruthard Frisch, Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Heinz Eckart Klingelhöfer, Manfred Jürgen Matschke, Xenia Matschke, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER, Rolf Schwinn, Joanna WOJANOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — 272 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Vorschläge Neuer Umweltschutzmaßnahmen in PolenPropozycje nowych możliwości ochrony środowiska w Polsce = [New possibilities for environmental protection in Poland] / Joanna WOJANOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 233–238. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wielonarodowe korporacje a zrównoważony wzrostMultinational corporations and sustainable growth / Joanna WOJANOWSKA // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 206–212. — Bibliogr. s. 212, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska[Selected problems on the natural resources management] / pod red. nauk. Rafała PAJDY ; zespół aut.: Władysław KASPRZYK, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Krzysztof POSŁUSZNY, Leszek PREISNER, Tadeusz RATAJCZAK, Stanisław SZYDŁO, Joanna WOJANOWSKA, Wiesław Ziębla, Danuta ŻYCHOWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — 192 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — Bibliogr. przy rozdz. oraz na s. 183-190. Indeks. — ISBN10: 83-916384-2-1. — Streszcz., spis treści i wstęp także w jęz. ang.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: