Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wojakowski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7394-5959

ResearcherID: brak

Scopus: 57199300172

PBN: 901266

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analecta Archaeologica Ressoviensia ; ISSN 2084-4409 / volume eds. Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI. — Rzeszów : Institute of Archaeology Rzeszów University, 2011. — vol. 6: Space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Edukacja międzykulturowa a integracja europejska w kontekście badań lokalnych na pograniczu wschodnim i południowym PolskiIntercultural education and European integration in the context of local research in the Eastern and Southern borderland of Poland / Dariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska // W: Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7611-750-8. — S. 114–130. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Europe – region – town: cultural roots in narrations at southern Polish borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // Sociologie Românească ; ISSN 1220-5389. — 2011 vol. 9 nr 1, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Globalízacíâ studentív u lokal'nomu seredoviŝí (na prikladí âkísnih doslídžen' u m. Řzešív)[Globalisations of student's life in the local environment: the case of analitative datas from Rzeszów] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi, Vipusk 3 / red. nauk. Cvítlana Ŝudlo ; Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraïni, Drogobic'kij deržavnij pedagogíčnij uníversitet ímení Ivana Franka, Drogobic'ka fílíâ Socíologíčnoï asocíacíï Ukraïni. — Drogobič : Redakcíjno-vidavničij víddíl DDPU ím. Ivana Franka, 2012. — S. 131–135. — Bibliogr. s. 135. — Afiliacja: Gírničo-metalurgíjna akademíâ u Krakoví

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań[Borders of nation in the times of transnational connections] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Lokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — ISBN: 978-83-7683-084-1. — S. 263–275. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Kłopoty z pograniczem : socjologia wobec tradycji i ponowoczesnościThe predicament of borderland : sociology towards its tradition and postmodernity / Dariusz WOJAKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1897. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2013 z. 65, s. 419–431. — Bibliogr. s. 428–430, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • „Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej[„Frontier ideologies” in the local communities of Eastern Poland] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Polska Wschodnia i orientalizm / red. nauk. Tomasz Zarycki. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — ISBN: 978-83-7383-670-9. — S. 134–145. — Bibliogr. s. 144-145. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Living in the global flows and the „second hand” globalization. Immigrants' strategies of the interpretation of the experience of migration / Dariusz WOJAKOWSKI // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 797. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Local government – from the „small state” to the social fieldWładza lokalna – od „małego państwa” do pola społecznego / Agata Nijander-Dudzińska, Dariusz WOJAKOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2011 vol. 6 space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia, s. 109–132. — Bibliogr. s. 121–123, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mental'ní kordoni v Êvropí bez kordonív[Mental borders in Europe without borders] / Dariusz WOJAKOWSKI. — Kiïv : Nìka-Centr, 2012. — 320 s.. — (Seríâ "Zmína paradigmi" ; vip. 16). — Bibliogr. s. 300–316. — ISBN: 978-966-521-621-6. — Dod. ISBN 978-966-521-162-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • O dyskursie archeologiczno-socjologicznymOn archeological-sociological discourse / Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2014 t. 13/2, s. 7–17. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.

 • słowa kluczowe: dyskurs archeologiczno-socjologiczny, archeologia a socjologia życia codziennego, ,,powrót do rzeczy'' w humanistyce, teorie społeczeństwa a badania archeologiczne

  keywords: archeological-sociological discourse, "return to things" in humanities, theories of society and archeological research, archeology and sociology of everyday life

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.2.7

13
 • O różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu[The diversity of the experience of multiculturalism at Podkarpacie region] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Region i regionalizm w socjologii i politologii : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Zbigniewa Rykla. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. — ISBN: 978-83-7338-791-9. — S. 82–91. — Bibliogr. s. 90–91. — Afiliacja: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Past, conflicts and seeking of reconciliation on the Polish-Ukrainian borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Reconcilation in bloodlands : assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe / ed. Jacek Kurczewski. — Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. — (Polish Studies in Culture, Nations and Politics / eds. Joanna Kurczewska, Yasuko Shibata ; ISSN 2192-1822 ; vol. 3). — ISBN: 978-3-631-64502-4 ; e-ISBN: 978-3-653-03398-4. — S. 271–300. — Bibliogr. s. 297–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Qualitative methods and on-line research : a case of patients' blogs on radical therapy for acute leukemia / Mateusz Stopa, Dariusz WOJAKOWSKI, Marek Dudziński // W: ESA 2013 : 11\textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — ISBN: 978-88-97523-49-9. — S. 942

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rajd Śladami Bandery w sierpniu 2009 r. jako zjawisko ilustrujące kształtowanie ram dyskursu polsko-ukraińskiego na pograniczuFrames of Polish-Ukrainian discourse in the borderland. The case of a Tour Commemorating Stepan Bandera in 2009 / Dariusz WOJAKOWSKI, Alla Karnaukh // W: Socjologia pojednania / pod red. Jacka Kurczewskiego. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2012. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Publikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja III – „Co się dzieje ze społeczeństwem?”. — ISBN: 978-83-7688-102-7. — S. 157–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nauk. t. Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — t. 13/2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Toward multi-perspective analysis of social identity / Dariusz WOJAKOWSKI // Socìologìčnì Studìï ; ISSN 2306-3974. — 2013 no. 2, s. 41–49. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja : Gìrničo-Metalurgìjna Akademìâ

 • keywords: personality, social identity, social role, group's boundaries, multi-perspective analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Transgresja lokalności jako wynik migracji na obszarze pograniczaTransgression of locality as a result of migration in the area of a borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2013 R. 39 z. 1, s. 129–145. — Bibliogr. s. 144–145, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: