Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Wojak-Ćwik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Biological assessment of surface modified poly(L-lactide-co-glycolide) resorbable scaffolds : [abstract] / Ł. RUMIAN, I. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7455-313-1. — S. 49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of cell seeding and culture conditions on proliferation and differentiation of osteoblast-like cells on collagen-coated PLGA-scaffolds / I. M. WOJAK, E. PAMUŁA, P. Dobrzyński, R. Hess, V. Hintze, D. Scharnweber // W: 24th European conference on Biomaterials : the cycle of biomaterials – back to our roots : the annual conference of the European Society for Biomaterials : Dublin, Ireland, 4th–8th September 2011 / European Society for Biomaterials. — [Dublin : s. n.], [2011]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Microstructural and molecular signals enhance osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on polymeric scaffolds / I. M. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 980. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 980

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Microstructural and surface modification of polymeric scaffolds for bone tissue engineering / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, V. Hinzte, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // Bionanomaterials ; ISSN 2193-0651. — 2014 vol. 15 S1, s. S29. — Bibliogr. s. S29. — Referat opublikowany w vol. 15 suppl. 1. — I. M. Wojak-Ćwik, Ł. Rumian, E. Pamuła - afiliacja: University of Science and Technology ; I. M. Wojak-Ćwik - dod. afiliacja: Technische Universität Dresden. — Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien 2014 : 6–8 November 2014 : Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bnm-2014-9004

5
 • Optimization of PLGA sterilization method for cell culture : [abstract] / I. WOJAK-ĆWIK, A. RADECKA, M. KROK, R. Hess, P. Dobrzyński, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7455-313-1. — S. 92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • PGLA scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells / I. WOJAK, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, D. Scharnweber, V. Hintze // W: ESB 2010 [Dokument elektroniczny] : 23\textsuperscript{rd} European conference on Biomaterials : Tampere, Finland, September 11–15, 2010 / European Society on Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Tampere : University of Tampere], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Dod. afiliacja dla I. Wojak: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Poly(L-lactide-{\em co}-glycolide) membranes for guide tissue regeneration: preparation, microstructure and {\em in vitro} evaluation : [abstract] / M. KROK, I. WOJAK, R. Hess, B. Rentsch, D. Kościelniak, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: „Interfacing biology and materials” [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} meeting : April 14–16, 2010 Hafjell, Norway / Scandinavian Society for Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norway : SSB], [2010]. — Tryb dostępu: http://scsb.eu/assets/files/ScSB\%20Hafjell\%202010_alltogether.pdf [2011-02-23]. — S. 24. — Dod. afiliacja M. Krok i I. Wojak: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells / I. M. WOJAK-ĆWIK, V. Hintze, M. Schnabelrauch, S. Moeller, P. Dobrzynski, E. PAMUŁA, D. Scharnweber // Journal of Biomedical Materials Research. Part A ; ISSN 1549-3296. — 2013 vol. 101 iss. 11, s. 3109–3122. — Bibliogr. s. 3121–3122, Abstr.. — I. M. Wojak-Ćwik – dod. afiliacja: Technische Universität Dresden. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.34620/pdf

 • keywords: coating, scaffold, poly(L-lactide-co-glycolide), artificial extracellular matrix, mesenchymal stem cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/jbm.a.34620

9
 • Porowate rusztowania z poli(L-laktydu-co-gilkolidu) dla regeneracjo kości - czy bimodalne pory wykazują wpływ na hodowlę mezenchymalnych komórek macierzystych?[Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds for bone regeneration – do bimodal pores influence mesenchymal stem cells culture?] / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum : Wrocław, 20–21 czerwca 2014 r. : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 103–104. — I. M. Wojak-Ćwik – dod. afiliacja: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Proliferation, mineralization and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on surface-modified scaffolds with bimodal pore distribution / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12