Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Włodek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9597-0189 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • A procedure to ensure optimally effective lightning protection of structures / Z. Flisowski, C. Mazzetti, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 2. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 827–832. — Bibliogr. s. 832, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Actual problems of electromagnetic fields in the vcinity of high voltage overhead lines / J. FURGAŁ, W. NOWAK, R. WŁODEK // W: Energetikos ir elektrotechnikos technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : 1999 m. balandžio 23 d. / Kauno Technologijos Universitetas. — Kaunas : Technologija, 1999. — (LIETUVOS Mokslas ir Pramoé. Amziaus Technologijas Pasitinkant ; 21). — S. 74–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualny stan i tendencje w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięciaActual stage and tendencies in the exploitation of high voltage insulating systems / Romuald WŁODEK // W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — ISBN10: 83-908210-1-X. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przeskoku odwrotnego na izolacji linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięćAnalysis of reverse flashover on outdoor insulation of high and highest voltage lines / Wiesław NOWAK, Romuald WŁODEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s z. spec., s. 226–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of diagnostic procedures as a part of high voltage devices operation : [abstract] / R. WŁODEK, Sz. MOSKWA // W: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband = Information technology and electrical engineering / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — Opis częśc. wg. okł. — S. 431–432. — Pełny tekst w: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 22.–25.09.2003 / Technische Universität Ilmenau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran 1–6. — Bibliogr. ekran 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses / Romuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // W: ICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1. — Abstr.. — Pełny tekst W: ICHVE 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, New Orleans, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE. — S. l. : IEEE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 584–587. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 587, Abstr. — ISBN 978-1-4244-8285-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the influence of dielectric quantities characteristics on the processes in high voltage insulation / Romuald WŁODEK // W: 2\textsuperscript{nd} I.C.D.I. : Second International Conference on Dielectric and Insulation : High Tatras–Slovakia June 13–15, 2000 : proceedings. — [Slovakia : s. n.], 2000. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of stochastic processes theory to diagnostics of high voltage devices : [abstract] / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // W: EPE 2005 : Electric Power Engineering 2005 : 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30–June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Electrical Power Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83. — Pełny tekst w: EPE 2005 [Dokument elektroniczny] : Electric Power Engineering 2005 : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30 – June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic = EPE 2005 : sborník 6. mezinárodní vědecké konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Přispěvky”). — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: diagnostic, high voltage device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Calculation of thermal and electric coefficients $\alpha$, $\beta$ from material resistivity equation from data measurementsWyznaczanie współczynników – temperaturowego i elektrycznego – $\alpha, beta$ w równaniu rezystywności materiału na podstawie danych pomiarowych / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 200–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: least squares method, electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulations resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Detection of erosion processes of ADSS cable coating in high voltage overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER, Romuald WŁODEK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Electric field distribution in HVDC cablesRozkład pola elektrycznego w kablach wysokiego napięcia prądu stałego / Romuald WŁODEK, Ahmed H. ALAMIN // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 1999 t. 18 z. 2, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Electromagnetic field in the space surrounding high voltage overhead transmission line / R. WŁODEK, W. NOWAK // W: 12th ISH : International Symposium on High voltage engineering : 20–24 August 2001 Bangalore India. Topic 5 : Outdoor insulation including pollution performance, Vol. 3 / Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering. — [Bangalore : Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering], [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Elektroenergetyka w historii Wydziału EAIiE[Electrical power engineering in history of Faculty EAIiE] / Romuald WŁODEK // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 215–218. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Experience in the field of partial discharge measurements in high voltage insulation / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2001 R. 77 z. spec., s. 54–57. — Bibliogr. s. 57. — APTADM'2001 : international conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials : September, 17–19, 2001 Wrocław. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o.o., 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Exposure of motor winding insulation on pulse width modulated voltage source / WŁODEK R., ROEHRICH J., ZYDROŃ P. // W: DISEE 2010 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering = Dielektrické a Izolačné Systémy v Elektrotechnike a Energetike : 18th international conference = 18. medzinárodná konferencia : September 22–24, 2010, Demänovská Dolina : proceedings / Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology [etc.]. — Bratislava : STU, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-3366-3. — S. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of electric field and insulation temperature on electric field distribution in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulations resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of electric field and insulation temperature on maximum electric field strength in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na maksymalną wartość natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 194–199. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulations resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Kierunki rozwojowe w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia[Development tendencies in the exploitation of high voltage insulating systems] / Romuald WŁODEK // W: EUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 = EUI'01 : Problems of high voltage insulation systems exploitation : VIII [eighth] symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390821028. — S. 9–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym AGH – historia i działalnośćHigh Voltage Laboratory at the Faculty of Electrical Engineering AGH - history and activity / Barbara FLORKOWSKA, Romuald WŁODEK, Marek FLORKOWSKI, Paweł ZYDROŃ // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 4. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — Materiały z konferencji naukowej "Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro" : 23 czerwca 2022, Kraków. — ISBN: 978-83-66727-88-5 ; e-ISBN: 978-83-66727-89-2. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0601/NTT_tom4_017.pdf

 • słowa kluczowe: izolacja elektryczna, wyładowania niezupełne, procesy starzeniowe, narażenia eksploatacyjne, dielektryki, inżynieria wysokonapięciowa, laboratorium wysokich napięć

  keywords: partial discharges, dielectrics, electrical insulation, aging processes, operational exposures, high voltage engineering, high voltage laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-89-2_1

23
 • Lightning attachment / T. Horváth, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 3. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 41–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Materiały elektrotechniczne[Electrical engineering materials] / Jakub FURGAŁ, Romuald WŁODEK // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 217–236. — Bibliogr. s. 235–236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Materiały elektrotechniczne : podstawy teoretyczne i zastosowania[Materials for electrical engineering : theoretical fundamentals and applications] / Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Marek SZCZERBIŃSKI, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ ; red. Małgorzata Koch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 235, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0395). — Bibliogr. s. 229–232. — ISBN: 978-83-7464-374-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: