Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Mierzwa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Aerotriangulacja[Aerotriangulation] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — s. 71–83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała[Automatic detection and measurement of points in the system for 3-D positioning of a human body] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 47–105. — Bibliogr. s. 102–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowychAn automatic identification of linear objects on digital images / Władysław MIERZWA, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 52-1–52-8. — Bibliogr. s. 52-8. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław MIERZWA ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmental Engineering, 2000. — XXI, 210, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w PolsceDigital photogrammetry and remote sensing in Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 11–36. — Bibliogr. s. 25–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieScientific and didactic activities of Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics of AGH in Kraków, Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA // W: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 10–12a. — Bibliogr. s. 12a

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działalność produkcyjna z zakresu fotogrametrii w okresie 1990–1999Commercial activities in range of photogrammetry during 1990–1999 period / Stanisław Dąbrowski, Adam Linsenbarth, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 33-1–33-6. — Bibliogr. s. 33-6. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywyEngineering photogrammetry – achievement and perspectives / Jerzy BERNASIK, Władysław MIERZWA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe[Photogrammetric scanners and digital images] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowychPhotogrammetric elaboration of stay rope with the use of projective transformation / Regina TOKARCZYK, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2001 vol. 11, s. 3-77–3-82. — Bibliogr. s. 3-82. — Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach / red. Władysław Mierzwa ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol11_2001_krakow/arch_v11_2001_s3_77_tokarczyk.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta[Identification of points representing chosen elements of bodily organs in 3-D positioning of a human bodies] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 106–[124]. — Bibliogr. s. [124]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i OsieczanachCadastre, photogrammetry, geoinformatics : modern technologies and development perspectives : proceedings of 3rd international conference September 26–28. 2001 Kraków (Poland) / red. Władysław MIERZWA ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — XXVI, P-40, 1-58, 2-64, 3-82, 4-73, 5-71. — (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji ; vol. 11). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN10: 83-915723-0-7. — Tekst częśc. pol., ang., ukr., streszcz. ang., pol., ukr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Klasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych[Classification of content satellite digital imaging] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 98–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komisja IV [czwarta] na XIX [dziewiętnastym] kongresie ISPRS [International Society for Photogrammetry and Remote Sensing] w Amsterdamie „Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS”Commission IV at XIX congress of ISPRS in Amsterdam “Mapping and Geographic Information Systems” / Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 18-1–18-12. — Bibliogr. s. 18-9–18-12. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images contentNaturalna zdolność percepcji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych u dzieci i młodzieży / Monika Maciejewska, Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 82, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT) / Józef JACHIMSKI, Romuald Kaczyński, Władysław MIERZWA // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 403–406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji[Data acquisition for GIS systems applying photogrammetric and remote sensing methods] / Stanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 283–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prace geodezyjne przy wytyczaniu elementów graficznych na chłodniach kominowychSurveying lay out of graphical elements on a cooling tower / Władysław MIERZWA, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 231–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiegoProblems of modernization of land registration system on areas of former Austrian cadastre / Władysław MIERZWA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 323–330. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych[Processing of remote sensing digital image] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 95–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Representation of historical frescos using digital photogrammetryDokumentowanie zabytkowych fresków z wykorzystaniem fotogrametrii cyfrowej / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 65–73. — Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap – doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGHDevelopment of orthophotomap generation technology and analysis of orthophoto usefullness – experience of AGH Photogrametry Department / Zbigniew SITEK, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 407–418. — Bibliogr. s. 416–418, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, ortofotomapa, technologia cyfrowa

  keywords: photogrammetry, orthophotomap, digital technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Skanery laserowe[Laser scanners] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznychSurface scanning as a new method of recording and interpretation of architecture details / Władysław MIERZWA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-912227-1-3. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój / red. zesz. Joanna Bac-Bronowicz ; Stowarzyszenie Kartografów Polskich. VII Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. — Wrocław : [AR KGiF], 2003

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego3D Vizualization in the promotion of cultural heritage / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Regina TOKARCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 163–172, [2]. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2007-8-JachimskiMierzwaTokarczyk/1104

 • słowa kluczowe: fotogrametria, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja 3D

  keywords: photogrammetry, 3D visualization, VRML, Virtual Reality Modeling Language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: