Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Zuchiewicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
2
3
 • Active faulting in MELA area: Poland as an example / Witold ZUCHIEWICZ, Janusz Badura, Marek Jarosinski // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualności stowarzyszenia {\em Galicia Tectonic Group}News from the {\it Galicia Tectonic Group Association} / Anna ŚWIERCZEWSKA, Antoni Tokarski, Witold ZUCHIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 t. 58 nr 4, s. 289. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Aktywność neotektoniczna strefy uskoku Skawy w zachodnich Karpatach zewnętrznychNeotectonic activity of the Skawa River Fault Zone in the Outer Western Carpathians (Poland) / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Nguyen Quoc Cuong // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 60–63. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cenozoic geodynamic evolution of the Carpathian foreland in Poland / Marek Jarosiński, Witold ZUCHIEWICZ, Paweł Poprawa, Janusz Badura // W: The geology of Central Europe. Vol. 2, Mesozoic and Cenozoic / ed. Tom McCann. — London : The Geological Society, 2008 + CD-ROM (zawiera mapę: Mineral and energy resources of Central Europe : 1:2 500 000). — ISBN: 978-1-86239-265-6. — S. 1258–1270. — Bibliogr. (dla całego rozdz. Alpine tectonics north of the Apls) s. 1277–1285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Deformed terraces in the Polish Carpathian river valleys as indicators of young tectonic movements / Witold ZUCHIEWICZ // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 135–136. — Dod. afiliacja: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Early Pliocene volcanism in Northern Vietnam: case study of the Dien Bien Phu Fault Zone / Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold ZUCHIEWICZ, Nguyen Trung Chi, [et al.] // W: [The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam : monograph : special issue dedicated to the 10\textsuperscript{th} anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland : 1999–2009] / ed. board: Nguyen Trong Yem, Antoni A. Tokarski, Tran Trong Hoa, Witold A. Zuchiewicz, Tran Tuan Anh, Anna Świerczewska, Nguyen Quoc Cuong. — [Hanoi : Publishing House of Natural Science and Technology], 2009. — Tyt. w j. wietnamskim. — S. 236–259. — Bibliogr. s. 254–259, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Early Pliocene volcanism in Northern Vietnam: case study of the Dien Bien Phu Fault Zone / Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold ZUCHIEWICZ, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay // W: Workshop on Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of Northern Vietnam : the 10\textsuperscript{th} anniversary of scientific research cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999–2009 : Ha Noi–Sa Pa, November 23–30, 2009 : proceedings. — [Hanoi : s. n.], [2009]. — S. 32–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Earthquakes in the Red River Fault Zone: insight from studies of fractured clasts and morphotectonic analysis / Nguyen Quoc Cuong, Witold ZUCHIEWICZ // W: Workshop on earthquakes in Vietnam: seismic risk and mitigation : March 12–13, 2009 Hanoi : extended abstracts and program / Institute for Technology Development, Media and Community Assisstance. — Hanoi : ITDMCA, [2009]. — Tytuł materiałów konf. także w j. wietnamskim. — S. 31–33. — Tekst ang.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Field excursion guide / Robert Anczkiewicz, [et al.], Anna ŚWIERCZEWSKA, [et al.], Witold ZUCHIEWICZ // W: Workshop on Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of Northern Vietnam : the 10\textsuperscript{th} anniversary of scientific research cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999–2009 : Ha Noi–Sa Pa, November 23–30, 2009 : proceedings. — [Hanoi : s. n.], [2009]. — S. 47–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • First site of Holocene faults in the outer Western Carpathians of Poland / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA // Travaux Géophysiques ; ISSN 0231-5548. — 2011 [R.] 40, s. 96. — Abstracts of the 9th Central European Tectonic Groups meeting, Czech Republic, 13.–17. April 2011. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geophysics, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodetic and morphotectonic constraints of a planned geodetic network in the NW part of the Waliszów – Morawa tectonic zone / Jamroz Olgierd, Mąkolski Krzysztof, ZUCHIEWICZ Witold, Badura Janusz // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geodetic measurements of crustal deformations in the Śnieżnik Massif and Krowiarki in the Sudety Mts. / Olgierd Jamroz, Witold ZUCHIEWICZ, Janusz Badura // W: 10\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5–7, 2009 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Wrocław: IGG WUELS], [2009]. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geodezyjna sieć badawcza w północno-zachodniej części strefy tektonicznej Waliszów–Nowa Morawa na tle uwarunkowań morfotektonicznychGeodetic monitoring network in the NW part of the Waliszów–Nowa Morawa tectonic zone and its morphotectonic constraints / Olgierd Jamroz, Janusz Badura, Witold ZUCHIEWICZ, Waldemar Sroka // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geomorfologia tektoniczna strefy uskoku Rzeki Czerwonej w WietnamieTectonic geomorphology of the Red River Fault Zone in Vietnam / Witold ZUCHIEWICZ, Jerzy Zasadni, Nguyen Quoc Cuong // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geomorfologiczne wskaźniki młodych ruchów tektonicznych: przegląd krytyczny[Geomorphic indicators of young tectonic movements: a critical overview] / Witold ZUCHIEWICZ // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 183–184. — Afiliacja Autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Holoceńskie uskoki w polskim segmencie zewnętrznych Karpat ZachodnichHolocene faults in the Polish segment of the Outer Western Carpathians / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Jerzy ZASADNI, Aneta Siemińska // W: Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — Opis wg okł.. — S. 52–54. — Bibliogr. s. 54. — Dod. afiliacja W. Zuchiewicz, A. Świerczewska: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks] / Nguyen Quoc Cuong, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Witold ZUCHIEWICZ, Nguyen Trong Yem // W: [The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam : monograph : special issue dedicated to the 10\textsuperscript{th} anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland : 1999–2009] / ed. board: Nguyen Trong Yem, Antoni A. Tokarski, Tran Trong Hoa, Witold A. Zuchiewicz, Tran Tuan Anh, Anna Świerczewska, Nguyen Quoc Cuong. — [Hanoi : Publishing House of Natural Science and Technology], 2009. — Tyt. w j. wietnamskim. — S. 50–87. — Bibliogr. s. 84–87, Abstr.. — Tekst w j. wietnamskim

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks / Nguyen Quoc Cuong, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Witold ZUCHIEWICZ, Nguyen Trong Yem // W: Workshop on Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of Northern Vietnam : the 10\textsuperscript{th} anniversary of scientific research cooperation between Vietnam and Poland on geology 1999–2009 : Ha Noi–Sa Pa, November 23–30, 2009 : proceedings. — [Hanoi : s. n.], [2009]. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Late Tertiary to recent tectonics of the Red River Faul Zone (Vietnamese part): results of structural analysis of sedimentary rocks / Cuong N. Q., Tokarski A. K., ŚWIERCZEWSKA A., ZUCHIEWICZ W. // W: HUNTEK 2009 : 7\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) : 13–16 May, 2009, Pécs, Hungary. — [Hungary : s. n.], [2009]. — Na okł. dod.: 14\textsuperscript{th} Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (CTS). — S. 7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Łazy Brzyńskie[Site Łazy Brzyńskie] / Witold ZUCHIEWICZ, Jacek RUTKOWSKI, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — Opis wg okł.. — S. 69–75 [w ramach: Konferencja terenowa]. — Bibliogr. s. 74–75. — Dod. afiliacja W. Zuchiewicz, A. Świerczewska: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: