Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Żabiński, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of the TPR method for the studies of Ni(II) in chrysoprase / Stefan Witkowski, Witold ŻABIŃSKI // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem[Characteristics of radiation induced defects of clay mineral by EPR method] / J. BABIŃSKA, K. Dyrek, Z. Sojka, P. WYSZOMIRSKI, W. ŻABIŃSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 255. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Greenockite CdS from the Silesia-Cracow Zn-Pb ore depositsGreenockit CdS ze śląsko-krakowskich złóż rud Zn-Pb / Anna Łatkiewicz, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 23–25, [2]. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_3.pdf

 • keywords: cadmium sulphide, greenockite, Silesia-Cracow ore deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Mössbauer study of iron in some vesuvianitesStudium Mössbauerowskie żelaza w niektórych wezuwianach / Janusz Kraczka, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Określenie natury centrów barwnych w chryzoprazie[Determination of the colour centers in chrysoprase] / K. Dyrek, S. Witkowski, Z. Sojka, W. ŻABIŃSKI, F. Bozon-Verduraz // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 712. — Bibliogr. s. 712

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Quantitative EPR measurements of $Mn^{2+}$ centers in minerals / Krystyna Dyrek, Joanna BABIŃSKA, Ewa Bidzińska, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Summ.

 • keywords: intercalated montmorillonites, illite clays, sphalerites, Mn2+ ions, quantitative EPR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Raman spectra and structural ordering of vesuvianites / C. PALUSZKIEWICZ, W. ŻABIŃSKI // W: ICORS XVIII : proceedings of XVIII\textsuperscript{th} International Conference on Raman Spectroscopy : 25–30 August, 2002, Budapest, Hungary / eds. János Mink, György Jalsovszky, Gábor Keresztury. — [Hungary : s. n.] : Willey, [2002]. — S. 939–940. — Bibliogr. s. 940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Some remarks on the IR spectra of axinitesKilka uwag o widmach w podczerwieni aksynitów / Witold ŻABIŃSKI, Czesława PALUSZKIEWICZ // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 61–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Vibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite / Czesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 121. — Cz. Paluszkiewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: