Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Rakoczy, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Instytut Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • A multi-agent model of information shopping problem solution / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: ASIS 1999 : proceedings of the XXIst International colloquium „Advanced simulation of systems”. Krnov, September 14–16, 1999 / ed. Jan Štefan. — Ostrava : MARQ, 1999. — (Acta MOSIS ; no. 78). — S. 357–362. — Bibliogr. s. 362, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A practical realization of information shopping paradigm / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY, Piotr Górak, Mirosław Kapinos // W: ASIS 2001 : Advanced simulation of Systems : proceedings of the 23rd autumn international colloquium : September 11–13 2001, Czech Republic / ed. Jan Štefan. — Ostrava : MARQ, 2001. — (Acta MOSIS ; no. 86). — S. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Agentowy system publikowania i wyszukiwania informacji o przetargach publicznych na bazie modelu \emph {Information Shopping}Agent system for publishing and search of information on public auctions based upon Information Shopping Model / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 317–322. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Summ.. — Materiał był prezentowany na XV [piętnastym] międzynarodowym sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Agents' auction houses – support for negotiations in Information Market model / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY, Piotr Nowak, Artur Majka, Dariusz Kościelniak // W: ASIS 2003 : Advanced Simulation of Systems : proceedings of XXVth international autumn colloquium : [8.–10.9.2003, Hostýn, Czech Republic] / ed. Jan Štefan. — Ostrava : MARQ, 2003. — (Acta MOSIS ; no. 93). — S. 353–358. — Bibliogr. s. 358, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyberprzestrzeń jako środowisko życia mobilnych agentów programowychCyberspace as environment for mobile software agents / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 245–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz., Summ.. — XV [piętnaste] międzynarodowe sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane'2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • 'Drzewo Niewiedzy' – studium zastosowania technologii agentowej do celu wspomagania i automatyzacji procesu egzaminowania['Ignorance tree' – study of agents' application to support and automation of examination process] / Marcin Cieszkowski, Grzegorz Gołębiewski ; pod kier. M. ŻABIŃSKIEJ i W. RAKOCZEGO. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 1999. — 62 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 5/99). — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gospodarowanie informacją w sieci przy użyciu agentówInformation trade in the net with the use of agents / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 587–593. — Bibliogr. s. 593, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Handel elektroniczny z użyciem autonomicznych agentów programowych[Electronic trade with application of autonomous software agents] / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 707–712. — Bibliogr. s. 712, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • “Ignorance tree” – examination with the use of agents / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY // W: MOSIS 2000 : proceedings of the international conference Modelling Simulation of Systems ; MANAM 2000 (Modelling in Manager Work) : proceedings of the Workshop MANAM 2000, May 2–4, 2000 Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic / Department of Computer Science of FEEI VŠB–TU Ostrava ; Department of Computer Science of FEECS VUT Brno. — Ostrava : MARQ, 2000. — (Acta MOSIS ; no. 81). — ISBN10: 80-85988-46-1. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Information dissemination system IDS 2.0 / Andrzej Przewięźlikowski, Krzysztof Rozpara ; pod kier. Małgorzaty ŻABIŃSKIEJ, Witolda RAKOCZEGO. — Kraków : AGH WEAIiI, 1999. — 33 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 6/1999). — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Information shopping paradigm of the use of Internet information resources / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 359–364. — Bibliogr. s. 364, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Intelligent monitoring of the Internet oriented towards security enhancement / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY, Grzegorz DOBROWOLSKI // W: MCPL 2007 : Management and Control of Production and Logistics : 4\textsuperscript{th} IFAC conference : September 27–30, 2007 Sibiu, Romania : preprints, 1 / eds. Octavian Bologa, Ioan Dumitrache, Florin Gheirghe Filip ; IFAC - International Federation of Automatic Control. — [Romania] : IFAC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-973-739-481-1. — S. 151–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.. — Toż.: MCPL 2007 [Dokument elektroniczny] : 4th IFAC conference on Management and Control of Production and Logistics : Sibiu, Romania, September 27–30, 2007 : preprints / eds. Octavian Bologa, Ioan Dumitrache, Florin Gheorghe Filip ; IFAC - International Federation of Automatic Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Romania] : IFAC, 2007. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Monitorowanie sieci Internet[The monitoring of Internet network] / Witold RAKOCZY // W: Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-268-2. — S. 149–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • 'nkAI' – Agentowo zorientowany system wyszukiwania informacji[Agents-oriented system for search of information] / Radosław Stachowiak, Marcin Żyjewski ; pod kier. M. ŻABIŃSKIEJ i W. RAKOCZEGO. — Kraków : AGH WEAIiE, 1999. — 70 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 7/99). — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Platforma agentowa do rozproszonego wyszukiwania w Sieci na bazie modelu Information Shopping/Information Market[Agents' platform for distributed search in the Net on the basis of the Information Shopping/Information Market model] / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki. — Kraków : AGH WEAIiE, 2003. — 79 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; 5/2003). — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy realizacji zdecentralizowanego wyszukiwania danych w Internecie z zastosowaniem mobilnych agentówProblems of implementation of decentralized search of data in Internet with application of mobile agents / Małgorzata ŻABIŃSKA, Artur Biały, Michał Misiaszek, Witold RAKOCZY // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 1999 t. 3 z. 1, s. 379–386. — Bibliogr. s. 386, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Redagowanie dokumentacji projektowej : szablon dokumentu programu MS Word97 wraz z zaleceniami formatowania i przykładami użycia stylów[Editing of project dokumentation. Pattern of the document of MS Word97 together with recommendation for formatting and examples of styles usage] / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA. — Kraków : AGH WEAIiE, 2000. — 21 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 13/2000). — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spreading of information in a network – a concept of multi-agent system / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: MOSIS'01 : Modelling and simulation of systems : proceedings of the 35\textsuperscript{th} spring international conference : May 9–11, 2001 Hradec nad Moravicí, [Vol. 1] / ed. Jan Štefan ; Department of Computer Science of FEEI VŠB–TU Ostrava [et al.]. — Ostrava : MARQ, 2001. — (Acta MOSIS ; no. 84). — (Acta MOSIS ; no. 84). — ISBN10: 8085988577. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spreading of information in a network – basics of multi-agent system construction / Witold RAKOCZY, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: Advanced simulation of systems : proceedings of the XIVth [fourteenth] international autumn colloquium : 9–11 September 2002, Krnov, Czech Republic / ed. Jan Štefan. — Ostrava : [s. n.], 2002. — (Acta MOSIS ; no. 90). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem : zarys problemuComputer science support of analysis of open sources of information on the Internet in the fight against terrorism. An outline of the problem / Grzegorz DOBROWOLSKI, Wojciech Filipkowski, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Witold RAKOCZY // W: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. — Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., cop. 2009. — ISBN: 978-83-7601-659-7. — S. 275–303. — Bibliogr. s. 301–303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zdecentralizowane wyszukiwanie informacji w Internecie z zastosowaniem agentówDecentralized search of information in Internet with application of agents / Małgorzata ŻABIŃSKA, Witold RAKOCZY, Artur Biały, Michał Misiaszek // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 1999 t. 3 z. 1, s. 371–378. — Bibliogr. s. 377–378, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: