Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Pawlos, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza dokładności rozdziału surowców w cieczy ferromagnetycznejAnalysis of the separation accuracy of raw materials in ferromagnetic liquid / Marian BROŻEK, Witold PAWLOS // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. z. spec. Marian Brożek. — Kraków : The Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, ciecze ferromagnetyczne, separacja surowców mineralnych, separacja MGM, separatory MGM

  keywords: raw materials, ferromagnetic liquid, separation of raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rozdziału surowców w separatorze magnetograwimetrycznym (MGM)[Separation analysis of raw materials in the magnetogravimetric separator (MGM)] / Marian BROŻEK, Witold PAWLOS // W: Recyklace odpadů V : 26. 10. 2001, Ostrava / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2001]. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Weryfikacja rozwiązań równań ruchu ziarna w cieczach magnetycznych w przestrzeni roboczej separatora MGMThe verification of the particle motion equations in magnetic liquids in the working zone of MGM separator / Marian BROŻEK, Witold PAWLOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 31–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ warunków fizycznych na proces separacji w cieczach magnetycznychThe influence of physical conditions on the separation in magnetic fluids / Marian BROŻEK, Witold PAWLOS // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 35–47. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20. 09. 2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: