Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696 połącz konto z ORCID

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 5e709207878c28a04738ecfb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 140, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich[150 years of quaternary malacology on Polish lands] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA // W: Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63400-53-8. — S. 13–14. — Afiliacja Autorów: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A skeleton of peat-trapped forest rhinoceros Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) from Gorzów Wielkopolski, Northwestern Poland: a record of life and death of the Eemian large mammals / Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Janusz Badura, Artur Sobczyk, Ryszard K. Borówka, Renata Stachowicz-Rybka, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anna Hrynowiecka, Julita Tomkowiak, Joanna Sławińska, Bogusław Przybylski, Dariusz Ciszek, Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sylwia Skoczylas-Śniaz, Urszula Ratajczak-Skrzatek, Andrei V. Shpansky, Svetlana A. Ilyina, Piotr Moska, Krzysztof Urbański, Joanna Mirosław-Grabowska, Monika Niska, Chiara Capalbo, Dariusz Nowakowski, Jan van der Made, Danijela Popović, Mateusz Baca, Emmanuel M. E. Billia // Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen ; ISSN 0077-7749. — 2023 Bd. 308 H. 1, s. 45–77. — Bibliogr. s. 71–76, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-09. — tekst: https://www-1schweizerbart-1de-1jsjrog0j00b1.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/papers/download/102901

 • keywords: Poland, aDNA, Eemian, Stephanorhinus kirchbergensis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/njgpa/2023/1129

4
 • Analiza malakologiczna : metody badań i interpretacji[Malacological analysis : methods and interpretation] / Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.. — (Rozprawy Wydziału Przyrodniczego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 3). — Bibliogr. s. 280–300. — ISBN: 978-83-7676-089-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 89–105. — Bibliogr. s. 102–105, Abstr.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/25897/17719

 • keywords: environment, southern Poland, Holocene, molluscs, calcareous tufa, peat, Podhale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2017-0030

6
 • Application of malacological analysis to reconstruct climate fluctuations and human activity during the Middle and Late Holocene : research in the valley of the Grajcarek stream (Pieniny Mts., southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2023 vol. 73 no. 1, s. 85–102. — Bibliogr. s. 100–102, Abstr.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/33655/24691

 • keywords: Carpathians, environmental changes, Holocene, molluscs, Pieniny Mts., flood phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/agp.2022.142643

7
8
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — Bibliogr. s. 174–176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf

 • keywords: southern Poland, calcareous tufas, malaco fauna, environmental changes, Holocene, Małopolska Upland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Chronologia zmian warunków sedymentacji vistuliańskich osadów jeziornych w Jaroszowie[Chronology of vistulian lake deposits in Jaroszów] / Dariusz Krzyszkowski, Witold P. ALEXANDROWICZ, Andrzej Bluszcz, Krystyna Choma-Moryl, Bazyli Czeczuga, Helena Hercman, Mariusz Jędrysek, Teresa Kuszell, Jerzy Nawrocki, Anna Pazdur // W: Geochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — ISBN10: 83-908127-6-2. — S. 113–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2005 vol. 24, s. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_24/Geo24_11.pdf

 • keywords: Holocene, calcareous mire, Lublin Upland, Volhynia Polesie, AMS radiocarbon dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // W: “Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19\textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chronostratygrafia osadów ze Smólska na Kujawach w świetle badań interdyscyplinarnych : [streszczenie][Chronostratigraphy of deposits in Smólsk (Kuyavia Lakeland) in the light od interdisciplinary investigations : abstract] / Renata Stachowicz-Rybka, Piotr Kittel, Dorota Nalepka, Mateusz Płóciennik, Agnieszka Mroczkowska, Witold P. ALEXANDROWICZ, Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Błażej Muzolf, Krzysztof Stachowicz, Katarzyna Korzeń // W: XXVII konferencja naukowo-szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski : późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego : Stara Kiszewa, 5–9 września 2022 r. / red. nauk. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. — Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2022. — ISBN: 978-83-62673-83-4. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58. — W. P. Alexandrowicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Człowiek - dziecko gwiazd i ZiemiMan - a child of the stars and Earth / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie [Dokument elektroniczny] : posiedzenie w dniu 9 grudnia 2020 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie], [2020]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://krakow.pan.pl/images/2020_Alexandrowicz_Witold.pdf [2021-01-26]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Development of settlements in Podhale basin and Pieniny Mts. (Western Carpathians, Southern Poland) in light of malacological research / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2020 vol. 15 no. 1, s. 247-259. — Biliogr. s. 257-259, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-28. — tekst: http://www.cjees.ro/actions/actionDownload.php?fileId=1365

 • keywords: southern Poland, Carpathians, environmental changes, molluscs, human impact, last millenium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26471/cjees/2020/015/126

18
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 28th Polish Malacological Seminar

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577

 • keywords: malacofauna, South Poland, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Podhale Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych[Stages of colonization of the Podhale Basin in the light of fluvial malacofauna research] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Problemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — ISBN: 978-83-63400-08-8. — S. 9–10. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Evolution of the malacological assemblages in North Poland during the Late Glacial and Early Holocene / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 1999 vol. 70, s. 39–69. — Bibliogr. s. 67–69, Abstr.. — Post-Pleniglacial re-colonisation of the great European Lowland : conference organized by the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Commission 8 : Kraków, June 1998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period / Witold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz // Biological Invasions in Poland ; ISSN 2082-7970. — 2010 vol. 1, s. 23–48. — Bibliogr. s. 44–48, Abstr. — Dod. w publikacji ISBN 978-83-89648-96-9. — ISBN: 978-83-89648-96-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w PileMollusc fauna from deposits of the Eemian Interglacial in Piła / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)Fauna of molluscs from loess profile at Wola Chroberska (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia ; ISSN 0137-1983. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–91, Summ.. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: