Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Kowol, mgr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychAnalysis of time of bolting in conditions of Scandinavian polymetallic ore underground mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490. — Bibliogr. s. 490

 • słowa kluczowe: wóz wiercąco-kotwiący, czas wiercenia, obudowa kotwowa, system cut and fill

  keywords: rock bolting rig, drilling time, bolting, cut and fill system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza geometrii filarów ochronnych wyznaczanych w złożu węgla kamiennegoComparative analysis of the geometry of the protective pillars designated in the coal mining / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 440–451. — Bibliogr. s. 451, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Ewolucja zasad wyznaczania i komparacja filarów ochronnych dla polskich kopalń podziemnychEvolution of the principles and analysis of the protective pillars for Polish underground mines / Witold KOWOL // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 343–352. — Bibliogr. s. 351–352, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w SzwecjiMining of iron ores and non-ferrous metals in Sweden / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena wpływu lokalnego ścienienia pokładu na stan naprężenia w ośrodku skalnym[Evaluation of the influence of local stratum on the stress state in the core of rock] / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [Pomiary termowizyjne w górnictwie]Thermal tests in the underground mining / Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI, Jacek POSTAWA // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Propozycja zmian parametrów procesu zabezpieczenia wyrobisk chodnikowych w aspekcie poprawy skuteczności kotowienia w skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychA proposal to modify the parameters of securing drifts aimed at improving the efficiency of rock bolting in scandinavian polymetallic ore mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 5, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, czas kotwienia, strefa sprężona

  keywords: bolting time, stress zone, bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu struktur elewacyjnych LGOM – w świetle wyników modelowania numerycznegoStress and effort state in the surroundings of elevation structures LGOM in the light of numerical modelling results / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 5, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, modelowanie numeryczne, zaburzenia geologiczne, elewacje

  keywords: natural hazards, numerical modelling, dislocations, elevations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Śladami górmictwa Górnego i Dolnego Śląska[Mining history of the Lower and Upper Silesia] / Witold KOWOL, Marek KORZEC // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 45–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ jakości wykładki mechanicznej na stateczność wyrobisk przyścianowych na przykładzie badań obudowy KSI, stosowanej w RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbHImpact of packing quality on the stability of main excavation illustrated with an example of KSI support research applied in the RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH / Witold KOWOL, Marcin Jakubowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 10, s. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: