Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Cempel, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • A simulation model for emergency evacuation of hospital using FlexSim GP and FlexSim simulation software / Jerzy MIKULIK, Dawid Dąbal, Witold Aleksander CEMPEL // W: Upravlìnnâ âkìstû v osvìtì ta promislovostì: docvìd, problemi ta perspektivi : tezi dopovìdej : mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'vìv, Ukraïna : 22–24 travnâ 2013 = Quality management in education and industry: experience, problems and perspectives : abstracts of international scientific practical conference / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvskoï polìtehnìki, 2013. — ISBN: 978-617-607-442-7. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A simulation model for emergency evacuation time and low-cost improvements of a hospital facility using FlexSim Healthcare: a case study / Jerzy MIKULIK, Witold Aleksander CEMPEL, Stanisław Kracik, Dawid DĄBAL // W: Intelligent systems in technical and medical diagnostics : [the 11th international conference on Diagnostics of processes and systems, DPS 2013 : Łagów Lubuski, Poland, 8–11 September, 2013] / eds. Józef Korbicz, Marek Kowal. — Berlin ; Heidelberg : Springer\-Verlag, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 230). — ISBN: 978-3-642-39880-3 ; e-ISBN: 978-3-642-39881-0. — S. 333–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, evacuation, hospital, FlexSim Healthcare

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39881-0_28

3
 • Adjusting work environment in intelligent building as a part of Enterprise Architecture methodology / Witold Aleksander CEMPEL // W: 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 7th congress on Intelligent building systems InBus 2013 : Kraków 16–18.10.2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64275-20-3. — S. 22–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dostosowanie środowiska pracy w budynku inteligentnym jako część metodologii architektury przedsiębiorstwa : streszczenieAdjusting work environment in an intelligent building as a part of the methodology of Enterprise Architecture / Witold A. CEMPEL // W: IBTMM 2013 : Intelligent Building Technologies & Multimedia Management : 1\textsuperscript{st} world multi-conference : 7\textsuperscript{th} congress on Intelligent building systems InBus 2013 ; 10\textsuperscript{th} international conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 ; 1\textsuperscript{st} Integrated Multimedia Systems Conference IMCS 2013 : Kraków, 16–18 października 2013 r. / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc, Jerzy Mikulik. — [Kraków : PK], cop. 2013 + CD. — S. 8

 • słowa kluczowe: budynek inteligentny, środowisko pracy, architektura przedsiębiorstwa

  keywords: enterprise architecture, intelligent building, work environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • IDEF0 as a project management tool in the simulation modeling and analysis process in emergency evacuation from hospital facility: a case study / Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL // W: Process simulation and optimization in sustainable logistics and manufacturing / eds. Paweł Pawlewski, Allen Greenwood. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (EcoProduction : Environmental issues in Logistics and Manufacturing ; ISSN 2193-4622). — ISBN: 978-3-319-07346-0 ; e-ISBN: 978-3-319-07347-7. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • keywords: project management, IDEF0, simulation modeling and analysis (SMA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07347-7_11

7
 • Informacja i system informacyjny w procesie podejmowania decyzjiInformation and information system in process of making decision / Witold Aleksander CEMPEL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania ; ISSN 1640-2839. — 1999 nr 1 Zarządzanie i komunikacja, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inteligentne budynki : innowacyjne kierunki rozwoju[Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA, [aut.: TADEUSIEWICZ Ryszard, Rykowski Jarogniew, Augustyn Grzegorz, Blim Marek, MIKULIK Jerzy, Clements-Croom Derek, Masły Mariusz, CEMPEL Witold, Chorąży Karolina, Sowa Marek, Burmistrz Michał, Niezabitowska Elżbieta, MAJEWSKA Katarzyna, PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2012. — 284 s.. — Bibliogr. s. 282–284. — ISBN: 978-83-63638-01-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Intelligent building reengineering: adjusting life and work environment to occupant's optimal routine processes / Witold A. CEMPEL, Jerzy MIKULIK // Intelligent Buildings International ; ISSN 1750-8975. — 2013 vol. 5 no. 1, s. 51–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • keywords: process modelling, intelligent building, reengineering, IDEF3, sensorium analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/17508975.2012.760440

10
 • Logistic process reengineering: a case study / Witold A. CEMPEL // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania oprogramowania FlexSim General Purpose do zarządzania gospodarką wodną[The capabilities of Flexim General Purpose utilization in the management of water economy] / Jerzy MIKULIK, Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL // W: „Woda i środowisko 2014” : II międzynarodowa konferencja pt. „Współczesne problemy gospodarki wodnej, zabezpieczeń przeciwpowodziowych i kształtowania środowiska obszarów wiejskich : [Racławice, 1–3 października 2014]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [21–24]. — Bibliogr. s. [24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Proces reinżynieringu w inteligentnym budownictwieProcess reengineering in intelligent building / Witold CEMPEL // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 29–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: inteligentny budynek, modelowanie symulacyjne, komfort, reengineering

  keywords: intelligent building, reengineering, simulation modeling, comfort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przełomowe narzędzia menedżerskie: FlexSim Healthcare i FlexSim General Purpose – studium przypadku[Breakthrough management tools: FexSim Healthcare and FlexSim General Purpose – a case study] / Jerzy MIKULIK, Dawid Dąbal, Witold A. CEMPEL, Stanisław Kracik // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : miesięcznik menedżerów ochrony zdrowia i przedsiębiorczych lekarzy ; ISSN 1641-7348. — 2013 nr 7, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61. — Afiliacja J. Mikulik, Witold A. Cempel: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Reengineering existing building toward intelligent building / Witold A. CEMPEL, Jerzy MIKULIK // W: InBus 2011 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international congress on Intelligent Building Systems : [Kraków, 20–21.10.2011]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2011] + program. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: 21.10.2011)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Simulation modeling of acrylic bathtubs production using task-oriented approaches as tool to improve energy efficiency of thermoforming process / Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL, Mateusz Nogły // W: Process simulation and optimization in sustainable logistics and manufacturing / eds. Paweł Pawlewski, Allen Greenwood. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (EcoProduction : Environmental issues in Logistics and Manufacturing ; ISSN 2193-4622). — ISBN: 978-3-319-07346-0 ; e-ISBN: 978-3-319-07347-7. — S. 85–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, energy efficiency, task-oriented approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-08347-7_6

16
 • The future of reengineering / Wiktor Aleksander CEMPEL // W: Knowledge management and innovation in the enterprises : monograph / eds. Magdalena K. Wyrwicka, Katarzyna Grzybowska. — Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-7143-951-3. — S. 273–290. — Bibliogr. s. 289–290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: