Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Brylicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • Aktywowane spoiwa żużlowe – efektywny i trwały materiał w budownictwie podziemnymActivated slag binders – effective and durable material in underground construction / Jan DEJA, Jan MAŁOLEPSZY, Witold BRYLICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkali-activated slag cements – a useful material for environment protection / J. MAŁOLEPSZY, J. DEJA, W. BRYLICKI // W: Reactivity of materials : 11\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Chalon sur Saône, September 7–9, 1998 : abstracts / Université de Bourgogne. Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides, University of Mining and Metallurgy. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Dijon ; Cracow : s. n.], [1998]. — S. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anti-filtration screens based on alkali-activated slag binders / J. DEJA, W. BRYLICKI, J. MAŁOLEPSZY // W: Alkalicky aktivované materiály – výzkum, výroba a využití : 2007 – mezinárodní konference = 2007 : červen : sborník konference = Alkali activated materials – research, production and utilization : international conference : June 2007 : proceedings / Česká Rozvojová Agentura. — [Czech Republic : ČRA], [2007]. — S. 163–184. — Bibliogr. s. 182–184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczychAnalysis of hardened microstructure of cement slurries used for sealing deep wells / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Marcin Rzepka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 441–449. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 441–449. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów[Investigations on properties of renovation plasters manufactured with an addition of domestic diatomites] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: OKTRA 2001 : problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Polanica, 24–27.10.2001 r. : materiały konferencyjne = OKTRA 2001 : problems of design and optimization of material usage and technology of structure development in aspect of durability and corrosion protection : conference materials. — Wrocław : [s. n.], 2001. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnychExamination of properties of mortars forming the renovation plaster systems / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 1, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cementy portlandzkie żużlowe i hutnicze w produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowySlag portland cements and metallurgical cements in cellular concrete production by UNIPOL method (sand variant) / Bronisław Weryński, Lucyna Janecka, Witold BRYLICKI, Roman Szlachta // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650, Abstr.. — Abstrakt pt.: Zastosowanie cementów portlandzkich żużlowych i cementów hutniczych do produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowy z częściowym lub całkowitym wyeliminowaniem mielenia spoiwa W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czynniki determinujące trwałość betonu i iniekcyjnych zaczynów cementowych[Factors determining durability of concretes and cementing grouts for injection] / Witold BRYLICKI // W: Cementy w budownictwie, robotach wiertniczo-inżynieryjnych oraz hydrotechnice : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Płotki k. Piły, 23 maja 2001 / Górażdże Cement S. A. [et al.]. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2001. — ISBN10:  8388672155. — S. 57–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Drobnowymiarowe elementy nawierzchni produkowane metodą wibroprasowaniaRoad's elements produced in vibro-pressing technology / Witold BRYLICKI // W: Beton na progu nowego milenium : konferencja : Kraków 9–10 listopada 2000 / red. Jan Deja [et al.]. — Kraków : Polski Cement, 2000. — ISBN10: 83-913000-2-1. — S. 215–225. — Bibliogr. s. 225, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses : [abstract] / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Influence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA // W: Ninth CANMET/ACI international conference on the Use of fly ash, slag, silica fume and other supplementary cementing materials in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : May 20–25, 2007, Warsaw, Poland, Supplementary volume / comp. Maria Venturino. — [Poland : s. n.], [2007]. — Dod. na okł.: Ninth CANMET/ACI international conference on Fly ash, silica fume, slag and natural pozzolams in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : suplementary papers. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja[Stone of historic objects, its destruction and reconstruction] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI // W: Kamień w budownictwie : konferencja towarzysząca IV Międzynarodowym Targom Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'99 : Kielce 26 marca 1999 / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski. — Kielce : [s. n.], 1999. — S. 5–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Kryteria doboru cementów do wykonywania prac uszczelniających w górotworze solnym[Cements for cementing works in salt rock mass – criteria of selection] / Witold BRYLICKI, Barbara HLINIAK // W: XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 43–54. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kształtowanie trwałości drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego[Durability of small prefabricated elements in vibro-pressing concrete technology] / Witold BRYLICKI // W: Trwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Kraków, kwiecień, 2004 / [red. Violetta Sawicka] ; Górażdże Cement S. A. ; Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2004. — ISBN10: 8388672460. — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu[Filler mix for filling and sealing voids in rock mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Witold BRYLICKI, Jarosław Bałasz, Jan MAŁOLEPSZY [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C09K 17/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 171213 B1 ; Udziel. 1996-10-07 ; Opubl. 1997-03-28. — Zgłosz. nr P.300778 z dn. 1993-10-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL171213B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mikrostruktura i porowatość warstwy fakturowej w technologii betonu wibroprasowanegoMicrostructure and porosity of external surface in vibrated – pressed concrete technology / Witold BRYLICKI // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 68–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25