Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Brylicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Aktywowane spoiwa żużlowe – efektywny i trwały materiał w budownictwie podziemnymActivated slag binders – effective and durable material in underground construction / Jan DEJA, Jan MAŁOLEPSZY, Witold BRYLICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anti-filtration screens based on alkali-activated slag binders / J. DEJA, W. BRYLICKI, J. MAŁOLEPSZY // W: Alkalicky aktivované materiály – výzkum, výroba a využití : 2007 – mezinárodní konference = 2007 : červen : sborník konference = Alkali activated materials – research, production and utilization : international conference : June 2007 : proceedings / Česká Rozvojová Agentura. — [Czech Republic : ČRA], [2007]. — S. 163–184. — Bibliogr. s. 182–184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczychAnalysis of hardened microstructure of cement slurries used for sealing deep wells / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Marcin Rzepka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 441–449. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 441–449. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnychExamination of properties of mortars forming the renovation plaster systems / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 1, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementy portlandzkie żużlowe i hutnicze w produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowySlag portland cements and metallurgical cements in cellular concrete production by UNIPOL method (sand variant) / Bronisław Weryński, Lucyna Janecka, Witold BRYLICKI, Roman Szlachta // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650, Abstr.. — Abstrakt pt.: Zastosowanie cementów portlandzkich żużlowych i cementów hutniczych do produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowy z częściowym lub całkowitym wyeliminowaniem mielenia spoiwa W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses : [abstract] / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effects of modification of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptiloliteEfekty modyfikacji alkalicznie aktywowanych zaczynów wiertniczych naturalnym klinoptilolitem / Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 61–76. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.

 • keywords: clinoptilolite, zeolites, durability, alkali-activated slag, drilling operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Influence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA // W: Ninth CANMET/ACI international conference on the Use of fly ash, slag, silica fume and other supplementary cementing materials in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : May 20–25, 2007, Warsaw, Poland, Supplementary volume / comp. Maria Venturino. — [Poland : s. n.], [2007]. — Dod. na okł.: Ninth CANMET/ACI international conference on Fly ash, silica fume, slag and natural pozzolams in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : suplementary papers. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kształtowanie trwałości drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego[Durability of small prefabricated elements in vibro-pressing concrete technology] / Witold BRYLICKI // W: Trwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Kraków, kwiecień, 2004 / [red. Violetta Sawicka] ; Górażdże Cement S. A. ; Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2004. — ISBN10: 8388672460. — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Mikrostruktura i porowatość warstwy fakturowej w technologii betonu wibroprasowanegoMicrostructure and porosity of external surface in vibrated – pressed concrete technology / Witold BRYLICKI // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 68–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Mortars for repair work in the renovation of historical stone objects / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN: 978-83-924901-2-8. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • New polish plasters for restoration works based on diatomite aggregate / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: Quality and reliability in building industry : III. international scientific conference : Levoča, 22–24.10.2003 : proceedings = Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering, [etc.]. — Košice : TUK. Stavebná fakulta, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 91–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowe zaprawy naprawcze do rekonstrukcji cegieł i spoinowania[The new materials for repair of brick and joint on restoration works] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2007 nr 2, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena wpływu wybranych superplastyfikatorów na parametry technologiczne świeżych zaczynów cementowychEvaluation of influence of selected superplastifiers on fresh cement sluries / Stanisław STRYCZEK, Krzysztof SKRZYPASZEK, Witold BRYLICKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 3, s. 201–218. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie warunków otworowych na procesy destrukcji stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych w wiertnictwieInfluence of hole conditions on destruction processes taking place in set cement slurries used in drilling industry / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Marcin Rzepka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 359–367. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odporność zaczynów iniekcyjnych o zróżnicowanym \emph {w/c} na korozję siarczano-magnezowąCorrosion resistance of injection grouts produced at different \emph {w/c }ratio in magnesium sulphate environment / Witold BRYLICKI, Stanisław STRYCZEK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_06.pdf

 • słowa kluczowe: cement, wiertnictwo, zaczyny iniekcyjne, korozyjność, spoiwa hydrauliczne

  keywords: cement, drilling, injection grouts, corrosiveness, hydraulic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optymalizacja składu zaczynów iniekcyjnych żużlowo-alkalicznych stosowanych w budownictwie podziemnym : praca zbiorowa[Composition optimization of alkaline-slag injection grouts applied in uderground engineering] / pod red. nauk. Janusza Dziewańskiego, Jana MAŁOLEPSZEGO i Zenona PILECKIEGO, aut.: Jan MAŁOLEPSZY, Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Radosław MRÓZ, Elżbieta Pilecka, Zbigniew PIOTROWSKI, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Małgorzata Szczepańska, Jerzy Kłosiński ; Polska Akademnia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 147, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89174-09-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: