Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Tomasz Witkowski, dr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1042-4213

ResearcherID: S-8464-2017

Scopus: 56950396400

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1Analysis of ground movements caused by salt cavern convergence with the use of radar imaging from the Sentinel 1 mission satellite / Agnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — A. Malinowska, A. Guzy, W. Witkowski, R. Hejmanowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, differential interferometry, slow mining subsidence, Sentinel 1A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of triple diagram method in medium-term water consumption forecasting / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Wojciech WITKOWSKI // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence in modelling of surface subsidence due to water withdrawal in underground mining / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 510, Abstr.

 • keywords: modeling, neural network, subsidence, MLP, drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ein Beitrag zur Ermittlung der Modellparameter eines Vorausberechnungsverfahrens[Contribution to the determination of the model's parameters of the calculation procedure] / Wojciech WITKOWSKI // W: 14. Geokinematischer Tag : 16. und 17. Mai 2013 / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Meidien GmbH, cop. 2013. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2013-1). — ISBN: 978-3-938390-10-8. — S. 239–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geoinformation database for subsidence modeling due to water withdrawal / Wojciech T. WITKOWSKI // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 601–606. — Bibliogr. s. 606, Abstr.

 • keywords: database, neural network, underground mining, subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Implementation of the least squares method in determining the parameters of Knothe's theoryRealizacja metody najmniejszych kwadratów w wyznaczeniu parametrów teorii Knothego / Wojciech T. WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 107–117. — Bibliogr. s. 116–117, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, parametry teorii, modelowanie, osiadania górnicze, kąt zasięgu wpływów, współczynnik eksploatacji

  keywords: mining subsidence, parameters estimation, subsidence prediction, subsidence coefficient, the angle of influence range, the method of least squares

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.107

8
9
 • Modelowanie zmian obniżeń w niecce odwodnieniowej z wykorzystaniem metody trenduSubsidence changes modeling in drainage basin by use of the trend method / Wojciech T. WITKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 7, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: niecka odwodnieniowa, modelowanie, osiadanie, metoda trendu

  keywords: drainage basin, modelling, subsidence, trend method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości i ograniczenia zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu przemieszczeń spowodowanych pogórniczymi zmianami hydrogeologicznymi w górotworze[The capabilities and limitations of the use of artifical neural networks in modeling post mining surface displacement caused by hydrogeological changing] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI // W: XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena przydatności sztucznej sieci neuronowej do aproksymacji obniżeń powierzchni wskutek drenażu górotworu[Evaluate the usefulness of artificial neural network to approximate the surface subsidence due to drainage of the rock mass] / Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech T. WITKOWSKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-szkoleniowa : Karpacz, 15–17 października 2014 / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014]. — Dysk Flash. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, niecka obniżeniowa, drenaż górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena przydatności wybranych metod sztucznej inteligencji w prognozach przemieszczeń spowodowanych odwodnieniem górotworu na terenach górniczychAssessment of suitability of selected approaches of artificial intelligence in the prediction of surface subsidence due to rock mass drainage in mining areas / Wojciech T. WITKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 2, s. 88–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SVM, sztuczna inteligencja, prognoza, drenaż górniczy, MLP, deformacje terenu, osiadania odwodnieniowe

  keywords: SVM, prediction, artificial intelligence, MLP, surface deformation, drainage subsidence, mine drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Review of computational models using to subsidence prediction due to fluid withdrawal / Wojciech WITKOWSKI // W: 15. Geokinematischer Tag : 15. und 16. Mai 2014, Freiberg / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. Institt für Markscheidewesen und Geodäsie. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Medien GmbH, cop. 2014. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2014-1). — ISBN: 978-3-938390-13-9. — S. 117–127. — Bibliogr. s. 125–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozważania nad dokładnością zobrazowań radarowych satelity Sentinel-1A wykorzystanych na terenach górniczychEvaluation of the Sentinel-1A radar interferometry accuracy applied in mining areas / Wojciech T. WITKOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 1, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geodezja, InSAR, miernictwo górnicze, Sentinel-1A, przemieszczenia pionowe powierzchni

  keywords: geodesy, mine surveying, InSAR, surface subsidence, Sentinel-1A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Selection of parameters of the \emph {Support Vector Machine} method to the problem of subsidence modelling due to drainage / Wojciech T. WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XVIII international coal preparation congress : 28 June – 01 July 2016, Saint-Petersburg, Russia, Vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — ISBN: 978-3-319-40942-9 ; e-ISBN: 978-3-319-40943-6. — S. 651–656. — Bibliogr. s. 656, Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • keywords: deformation, subsidence, artificial intelligence, dewatering, rock mass, support vector machine (SVM), LIBSVM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-40943-6_100

16
17
 • Use of the artificial neural networks for modelling of surface subsidence caused by dehydration of rock mass / R. HEJMANOWSKI, A. A. MALINOWSKA, W. T. WITKOWSKI // W: Connecting education and industry : XVI international congress for mine surveying : 12–16 September 2016, Brisbane, Australia : congress proceedings / ed. by Andrew Jarosz. — [Australia] : Ellipsis Media, [2016]. — ISBN10: 1-877040-04-5. — S. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadania powierzchni terenu[Impact of rock mass drainage on the land subsidence] / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech WITKOWSKI // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 141–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenuImpact of coal rock mass' drainage on surface subsidence / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech T. WITKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niecka odwodnieniowa, modelowanie, osiadanie, dokładność prognozowania

  keywords: drainage basin, modeling, subsidence, accuracy of prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie PSInSAR do analizy zapadliskowych w rejonie Centurion w Republice Południowej AfrykiMapping ground deformation caused by sinkholes with PSInSAR approach in Centurion South Africa / Agnieszka M. MALINOWSKA, Wojciech T. WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 30. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie zobrazowań radarowych satelity \emph{Sentinel} na terenach górniczych : [abstrakt][The usefulness of radar images \emph{Sentinel} satellite in mining areas : abstract] / W. T. WITKOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: