Wykaz publikacji wybranego autora

Szczepan Witek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4545-1863 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56995841000

PBN: 5e709390878c28a0473acd52

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analysis of the degree of crystallinity during laser cladding of bioactive glass coatings on ultrafine-grained metallic substrates / Szymon BAJDA, Michał KRZYŻANOWSKI, Jakub SROKA, Szczepan WITEK, Patryk Steczkowski // W: NanoBio 2018 [Dokument elektroniczny] : 1st international conference on Nanotechnologies and bionanoscience : 24-28 September 2018, Heraklion, Crete : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Heraklion : s. n.], [2018]. — S. 217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://nanobioconf.com/programme/NanoBio2018_Abstract_Book.pdf [2018-10-10]. — Bibliogr. s. 217. — M. Krzyżanowski - dod. afiliacja: Birmingham City University. — J. Sroka - dod. afiliacja: The University of Sheffield

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Development and validation of the heat transfer model of hot-rolled steel coil in different storage positions and for different boundary conditions / Szczepan WITEK, Andrij MILENIN, Łukasz RAUCH, Krzysztof BZOWSKI // W: YIC 2019 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} ECCOMAS Young Investigators Conference : September 1–6, 2019, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Konrad Perzyński, Krzysztof Bzowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : AKNET, [2019]. — S. 166–168. — Wymagania systemowe: Adobde Reader. — Tryb dostępu: https://yic2019.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/YIC2019_book_of_abstracts.pdf [2019-09-06]. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fizyczne i matematyczne modelowanie termomechanicznych procesów i przemian fazowych w blachach podczas chłodzenia w kręgachPhysical and mathematical modeling of thermo-mechanical processes and phase transformation in strip during cooling in the coil / Andrzej MILENIN, Szczepan WITEK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fizyczne i matematyczne modelowanie termomechanicznych procesów i przemian fazowych w blachach podczas chłodzenia w kręgachPhysical and mathematical modeling of thermo-mechanical processes and phase transformation in strip during cooling in the coil / Andrij MILENIN, Szczepan WITEK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 688–693. — Bibliogr. s. 693

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, przemiana fazowa, walcowanie blach na gorąco, chłodzenie w kręgu

  keywords: phase transformation, Finite Element Method, hot rolling of sheets, cooling in coil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.7

5
 • Model of relaxation of residual stresses in hot-rolled stripsModel relaksacji naprężeń własnych w blachach gorąco walcowanych / A. MILENIN, R. Kuziak, V. Pidvysots'kyy, P. KUSTRA, Sz. WITEK, M. PIETRZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1935–1940. — Bibliogr. s. 1940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0329

6
 • Model relaksacji naprężeń własnych w blachach gorąco walcowanychModel of relaxation of residual stresses in hot-rolled sheets / Andriy MILENIN, Roman Kuziak, Valeriy Pidvysots'kyy, Maciej PIETRZYK, Piotr KUSTRA, Szczepan WITEK // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielkość naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorącoModeling the effect of laminar cooling parameters on the level of residual stresses in hot-rolled strips / Andrij MILENIN, Szczepan WITEK, Roman Kuziak, Marzena Lech-Grega, Adam Chochorowski, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 4, s. 133–140. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: laminarne chłodzenie, naprężenia własne

  keywords: residual stress, laminar cooling, hot rolled sheets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.4.2

8
 • Numerical analysis of temperature and residual stresses in hot-rolled steel strip during cooling in coils / Szczepan WITEK, Andrij MILENIN // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 18 iss. 2, s. 659–668. — Bibliogr. s. 668, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-16. — tekst: https://goo.gl/dve48k

 • keywords: phase transformation, residual stress, radial thermal conductivity, hot-rolled steel coil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.11.002

9
10
 • Numeryczna analiza wpływu anizotropowej przewodności cieplnej kręgu taśmy stalowej na rozkład temperatury i poziom naprężeń własnychNumerical analysis of the influence of anisotropic thermal conductivity of a steel coil on the temperature distribution and the level of residual stress / Szczepan WITEK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • słowa kluczowe: naprężenia własne, chłodzenie kręgu, efektywna promieniowa przewodność cieplna

  keywords: residual stress, coil cooling, effective radial thermal conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.1

11
 • Numeryczna analiza wpływu anizotropowej przewodności cieplnej w kręgu taśmy stalowej na rozkład temperatury i poziom naprężeń własnychNumerical analysis of the influence of anisotropic thermal conductivity of a steel coil on the temperature distribution and the level of residual stress / Szczepan WITEK // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 73. — Tekst pol.-ang.. — S. Witek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: