Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Wilk, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6419-2772

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • CSR jako żródło dobrych praktyk organizacyjnych w zapobieganiu mobbingowiCSR as a source of good organizational practices in the prevention of mobbing / Aleksandra WILK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 11 dod.: CD, s. 518–527. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 526–527, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, patologie organizacyjne, mobbing

  keywords: corporate social responsibility, CSR, organizational pathologies, mobbing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym - czy sprawiedliwy oznacza także motywującyDiagnosis of the perception of the remuneration system in a commercial enterprise – does just mean also motivating / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 t. 53 nr 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 125–127, Summ.. — tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=194091

 • słowa kluczowe: sprawiedliwość w organizacji, sprawiedliwe wynagradzanie

  keywords: organisational justice, fair remuneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?Woman in labour market – object of discrimination or undiscovered potential? / Aleksandra WILK // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2018 nr 52 Zarządzanie t. 3, s. 167–176. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/876/article/14702/

 • słowa kluczowe: kobiety na rynku pracy, dyskryminacja płciowa, zawodowy potencjał kobiet

  keywords: women in the labour market, gender discrimination, women’s professional potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Motywy podejmowania organizacyjnych zachowań obywatelskich przez zróżnicowane pokoleniowo grupy pracownikówMotives for undertaking organizational citizenship behaviors by differentiated generations of employees / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2020 vol. 1 no. 346, s. 97-111. — Bibliogr. s. 108-110, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-03. — tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3968/6672

 • słowa kluczowe: organizacyjne zachowania obywatelskie, pokolenia pracowników

  keywords: organizational citizenship behaviors, generations of employees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-6018.346.06

5
 • Percepcja kapitału kariery zawodowej wśród kobiet[Perception of career capital among women] / Aleksandra WILK // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja VIII : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : 27 i 28.04.2020, Kraków / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-93-7. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Proces szkoleniowy i jego rezultaty: studium przypadku przedsiębiorstwa handlowegoThe training process and its results : case study of a trading company / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2019 t. 20 z. 6 cz. 3: Zarządzanie kapitałem ludzkim – aspekty teoretyczne i praktyczne, s. 105–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 117–119, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-3.pdf

 • keywords: trainings, trainings evaluation, trainings efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd dobrych praktyk CSR w zarządzaniu kapitałem ludzkimReview of good CSR practices in human resources management / Aleksandra WILK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2019 t. 26 nr 12, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, ZKL, zarządzanie kapitałem ludzkim

  keywords: corporate social responsibility, human resources management, CSR, HRM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33226/1231-7853.2019.12.9