Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Sobczyk, prof. dr hab. inż.

poprzednio: Nastaj

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-9644 orcid iD

ResearcherID: D-5076-2018

Scopus: 44462021200

PBN: 5e70922b878c28a0473910b1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 331, z ogólnej liczby 430 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A study of PM 10, PM 2.5 concentrations in the atmospheric air in Kraków, PolandBadanie stężeń PM 10, PM 2,5. w powietrzu atmosferycznym w Krakowie, Polska / Maciej CIEPIELA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 no. 1, s. 129-135. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Publikacja dostępna w Internecie: {http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a17.pdf}

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Kraków, zanieczyszczenie, cząstki pyłowe, jakosć powietrza

  keywords: pollution, Kraków, particulate matter, air quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2021-01-17

3
4
 • Agroekoturističnij potencìal sìl's'kih teritorìj[Agroecotourist potential rural territory] / Nagornûk O. M., Palapa N. V., SOBCZYK W. // W: Ìndustrìâ turizmu ì sfera gostinnostì v Ukraïnì ta svìtì: sučasnij stan, problemi j perspektivi rozvitku : IV mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 19 travnyâ 2023 roku : mateìali / vìdpov. red. L. V. Ìl'ïn ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Volins'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki. Kafedra turizmu ta gotel'nogo gospodarstva. — Luc'k : FOP Mažula Û. M., 2023. — S. 58-62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Agrosfera ta ïï rol' u zabrudnennì navkolišn'ogo seredoviŝa[Agrosfera and its role in environmental pollution] / W. SOBCZYK, O. M. Nagornûk // W: Naukovì dopovìdì NUBìP Ukraïni 10-1 (17) [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraina : s. n.], [2010]. — Ekran [1–17]. — Tryb dostępu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2010_1/10nomarp.pdf [2010-05-27]. — Bibliogr. ekran [17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : [s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7342-266-7. — S. 3–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzjiAHP – computers methods for complex decision support / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia ZdrojuPublic acceptance of reclamation activities in industrial areas on the example of Jastrzebie Zdroj / Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. nauk. Jan Skowronek. — Lędziny–Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010. — ISBN: 978-83-905712-9-4. — S. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych, na przykładzie Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie)The public acceptance of reclamation activities in industrial areas, exemplified by the city of Jastrzebie Zdroj (Silesian voivodship) / Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Alternative agriculture as a key to sustainable rural development / W. SOBCZYK, O. Nagorniuk // Agroekologíčnij Žurnal ; ISSN 2077-4893. — 2012 nr 2, s. 42–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An analysis of the impact of Kraków-Balice (Poland) international airport on atmospheric air quality / M. CIEPIELA, W. SOBCZYK // W: 5\textsuperscript{th} international scientific and technical conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources" [Dokument elektroniczny] : Petroşani, Romania, November 11, 2022 : book of abstracts : edition 5/2022. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Petroşani : Universitas Publishing, 2022. — (International Scientific and Technical Conference : Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable Use of Natural Resources ; ISSN 2734-6935). — S. 60–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf [2022-11-14]. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym[The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 62–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza porównawcza pyłowego zanieczyszczenia powietrza dla dużego miasta i wsiComparative analysis of particulate air pollution for a large city and a village / Monika Lasia, Wiktoria SOBCZYK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2021 nr 7–8, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/2.2021.7-8.2

14
 • Analiza SWOT dla elektrowni węglowychSWOT analysis for coal power plants / Magdalena Wrona, Wiktoria SOBCZYK // Naukovij Vìsnik. — 2019 no. 2, s. 171–173. — Bibliogr. s. 173. — VinSmartEco : I mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 16-18 Travnâ 2019, Vìnnicâ, Ukraїna. — tekst: http://academia.vinnica.ua/images/2019/15_05_2019/zbirnuk.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, ochrona środowiska, energia, analiza SWOT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami w Polsce[Analysis of legal regulations concerning of waste management in Poland] / Aleksandra Kubica, Wiktoria SOBCZYK // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2016 nr 2, s. 4–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine / Oksana Nagorniuk, Oleksandr Mudrak, Halyna Mudrak, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2017 nr 4, s. 214–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.. — tekst: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2017/ETI_4_17.pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, biodiversity, normative-legal framework, stability of ecological systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/eti.2017.4.27

17
 • Analysis of the causes of conflict between the miners and naturalistsAnaliza przyczyn konfliktów między górnikami i przyrodnikami / Wiktoria SOBCZYK, Anna Kowalska, Eugeniusz Jacek Sobczyk // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a18.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, tereny przyrodniczo cenne, konflikt

  keywords: mining, valuable natural areas, nature conservation, conflicts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-19

18
 • Antropogeniczne procesy zasolenia glebAnthropogenic salinisation processes / Maciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gleby solne, zasolenie, rekultywacja techniczna i biologiczna

  keywords: salty soil, salinity processes, technical and biological reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadamiSocial and environmental aspects of waste management / Wiktoria SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 217, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0657). — Bibliogr. s. 207–213, Summ.. — ISBN: 978-83-7464-874-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Assessing the impact of selected environmental factors on the level of student knowledge / Wiktoria SOBCZYK, Oksana Nagorniuk, Olga Nagorniuk // W: Edukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 = Education – Technology – Computer Science : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — ISBN: 978-83-7586-025-2. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 309–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Assessing the real risk of mining industry environmental impact : case studyOcena rzeczywistego ryzyka oddziaływania przemysłu wydobywczego na środowisko : studium przypadku / Wiktoria SOBCZYK, Koji Cristobal Ishimi Perny, Eugeniusz J. Sobczyk // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 no. 1, s. 33-41. — Bibliogr. s. 40-41, Abstr.. — Publikacja dostępna w Internecie: {http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a5.pdf}

  orcid iD
 • słowa kluczowe: środowisko, AHP, działalność górnicza, macierz Leopolda, lit

  keywords: environment, AHP, lithium, Leopold matrix, mining activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2021-01-05

23
 • Assessment of the environmental impact of the gravel mine – the opinion of experts / W. SOBCZYK, A. Kowalska, E. J. Sobczyk // W: Ìnnovacìjnij rozvitok gìrničodobuvnoï galuzì [Dokument elektroniczny] : II Mìžnarodna Naukovo-Tehnìčna Ìnternet-Konferencìȃ : materìali konferencìï : Krivij Rìg = Innovative development of mining industry : II international scientific and technological Internet-conference : materials conference / red. Kalìnìčenko V. O. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krivij Rìg : Krivorìz'kij nacìonal'nij unìversitet, cop. 2017. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/tE4qA2 [2017-12-28]. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Atmospheric dust pollution of the Cracow agglomeration in the light of empirical researchZanieczyszczenia pyłowe atmosfery aglomeracji krakowskiej w świetle badań empirycznych / Karolina Skotnicka, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 vol. 2 no. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 133, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a18.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: monitoring, zanieczyszczenie powietrza, pyły

  keywords: monitoring, air pollution, dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-02-52

25
 • Augmented and virtual reality tools in training mining engineersNarzędzia rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu inżynierów górnictwa / Viktoriia Tkachuk, Yuliia Yechkalo, Dmytro Brovko, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 nr 1, s. 137–146. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2023_v1_n1_full/IM%201-2023-a16.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Rzeczywistość Rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, transformacja cyfrowa, pandemia COVID-19, szkolenie inżynierów górnictwa, edukacja na odległość, rosyjska agresja militarna przeciwko Ukrainie, AR, VR

  keywords: augmented reality, virtual reality, digital transformation, AR, VR, COVID-19 pandemic, distance education, mining engineer training, russian military aggression against Ukraine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2023-01-17