Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Filipek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5472-8214

ResearcherID: W-5254-2018

Scopus: 36185413000

PBN: 909435

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniowąModel research of air flow in blind headings with fun and duct system of ventilation / Marian BRANNY, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Wiktor FILIPEK, Waldemar WODZIAK // W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 161–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniowąModel research of air flow in blind headings with fun and duct system of ventilation / Marian BRANNY, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Wiktor FILIPEK, Waldemar WODZIAK // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 5–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Experimental and numerical study of air flow characteristics of a room with air vortex diffuser / Marek BOROWSKI, Wiktor FILIPEK, Michał KARCH // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [280]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Experimental research on the concept of using an autonomous transport module for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 267–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • keywords: marine mining, transport from great depths, autonomous transport module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0033

6
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorEksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2017 no. 49, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics, experimental verification, source of energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17402/205

8
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference valuesPowierzchnia swobodna rozdziału faz ciecz-gaz jako membrana pomiarowa urządzenia do pomiaru małych wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 341–358. — Bibliogr. s. 357–358

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: filtration, small values of differential pressure measurement, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0023

9
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure differencePomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 157–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0011-8

10
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influencePomiar małych wartości ciśnienia hydrostatycznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 901–912. — Bibliogr. s. 912

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, manometers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0063

11
 • Modelowanie procesu przewietrzania wyrobisk ślepych przy występujących zagrożeniach skojarzonych metodami CFD[CFD modelling of ventilation of blind drifts in the condition of associated hazards] / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical simulation of ventilation of blind drifts with a force-exhaust overlap system in the condition of methan and dust hazardsSymulacja numeryczna przewietrzania wyrobisk ślepych systemem wentylacji kombinowanej w warunkach zagrożenia metanowego i pyłowego / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 no. 2, s. 221–234. — Bibliogr. s. 234. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/536/547

 • keywords: CFD simulation, blind drifts ventilation, unerground ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numeryczne modelowanie przewietrzania wyrobisk ślepych systemem wentylacji kombinowanejNumerical simulation of ventilation of blind drifts with overlap system / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 431–438. — Bibliogr. s. 437–438, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ośrodek porowaty jako sieć przestrzenna utworzona z komórek elementarnychPorous medium as space lattice created from elementary cells / Wiktor FILIPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 9–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/pf1IAh

 • słowa kluczowe: filtracja, modelowanie matematyczne przepływów w ośrodkach porowatych, komputerowa symulacja przepływów płynów w ośrodkach porowatych

  keywords: filtration, the mathematical modeling of flows in porous medium, computer simulation the flow of fluid in porous medium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenieThe phenomenon of colmatage and its effect on the environment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 43–56. — Bibliogr. s. 54–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prognozowanie temperatury powietrza w przodkach wyrobisk ślepych przewietrzanych wentylacją lutniową – 3D symulacja komputerowaPrediction of air temperature in the working faces of blind headings with fan and duct ventilation system – 3D computer simulation / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 43–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229025 B1 ; Udziel. 2017-12-12 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229025B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Research on the application of controlled pyrotechnic reaction with the use of ammonium nitrate for transport from seabed / W. FILIPEK, K. BRODA // TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ; ISSN 2083-6473. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 647–652. — Bibliogr. s. 652, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12716/1001.11.04.11

20
 • Research on the concept of using calcium carbide as a source of energy for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

 • keywords: marine mining, transport from great depths, calcium carbide, acetylene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0034

21
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407381 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407381A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225827 B1 ; Udziel. 2016-12-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225827B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410389 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410389A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225951 B1 ; Udziel. 2016-12-07 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225951B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości[Method of transportation and the device transporting a load in fluid environment, preferably from large depths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: E21C 50/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414388 A1 ; Opubl. 2017-04-24. — Zgłosz. nr P.414388 z dn. 2015-10-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 9, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414388A1.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from the seabed

  cyfrowy identyfikator dokumentu: