Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wiewiórka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909553

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności zbiornika retencyjnego w rejonie szybu „Chrobry” ZGH BolesławAnalysis of storage bunker stability in the region of the shaft “Chrobry” ZGH Bolesław / Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek SEPIAŁ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_64.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu[Physical identification of dynamic rock mass models] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworuPhysical identification of dynamic rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of Legnica-Glogow Copper AreaModelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 307-314. — Bibliogr. s. 314, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.307.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Modelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM : [streszczenie][Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of LGOM] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionymModeling of inluence income of tectonic disturbance on roof oscillations in to stratified rock mass / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 359–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, modelowanie komputerowe, dynamika

  keywords: numerical modeling, dynamics, rock mechanics

7
 • Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostęniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac”Re-supporting of mining galleries crossing on level 650 m by application of supporting POLYTRAC in mine PIAST / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jan Krella, Jacek Kudela // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnychExamples of application numerical methods in rock mechanics / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 nr 11, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Sposób przebudowy skrzyżowania głównych wyrobisk transportowych na poziomie 650 m w KWK PIAST obudową typu KONTIRe-supporting of the main transport ways on level 650 m in KWK Piast by supports of KONTI type / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 196–205. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Utrzymanie stateczności chodnika transportowego w dwustronnym otoczeniu zrobów przy eksploatacji wielowarstwowej pokładu 510 w ZG PiekaryStability of the transport ways with stopes on both sides utilizing the multi-layer supports 510 in ZG Piekary / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Dariusz Rębielak, Cezary Cebula, Stefan Kołodziejczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 175–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennego[Impact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennegoImpact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dynamika, metody numeryczne, mechanika górotworu, uskoki

  keywords: faults, dynamics, numerical methods, rockmass mechanics

13
 • Wpływ modelu numerycznego na ocenę konwergencji komór magazynowych gazu ziemnegoInfluence of numerical model on underground natural gas storage caverns convergence / Jarosław Ślizowski, Kazimierz Urbańczyk, Dariusz WIEWIÓRKA, Leszek Lankof, Karolina Wojtuszewska // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 15–16. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych do identyfikacji cyfrowych modeli górotworuThe use of geodetic surveys for identification of digital rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 4, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych