Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesława Sikora, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • {\em Ab initio} crystal structure prediction by combining symmetry analysis representations and total energy calculations : an insight into the structure of ${Mg(BH_{4})_{2}}$ / Riccarda Caputo, Arkadiusz KUPCZAK, Wiesława SIKORA, Adem Tekin // Physical Chemistry Chemical Physics ; ISSN 1463-9076. — 2013 vol. 15 iss. 5, s. 1471–1480. — Bibliogr. s. 1479–1480

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c2cp43090h

2
 • Ab-initio crystal structure prediction by combining symmetry analysis representations and total energy calculations : a case study ${Mg(BH_{4})_{2}}$ / Riccardo Caputo, Wiesława SIKORA, Arkadiusz KUPCZAK, Adem Tekin // W: MH2012 : international symposium on Metal-Hydrogen systems – fundamentals and applications : October 21–26, 2012 Kyoto Japan : program and abstracts. — [Kyoto : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ab-initio crystal structure prediction by combining symmetry analysis representations and total energy calculations : an insight into the structure of ${Mg(BH_{4})_{2}}$ : [poster] / A. KUPCZAK, W. SIKORA, R. Caputo, A. Tekin // W: C-MAC Days 2012 : 10–13.12.2012 Kraków, Poland : proceedings / eds. M. Lipińska-Chwałek, A. Czyrska-Filemonowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. — ISBN: 978-83-63663-07-0. — S. 26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwych transformacji struktury faz Lavesa prowadzących do wodorków $YMn_{2}H_{6}$[Analysis of possible transformations of Laves phase structures following to the $YMn_{2}H_{6}$ hydride] / W. SIKORA, J. MALINOWSKI, H. FIGIEL // W: „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej” : ogólnopolska konferencja : Chlewiska k/Siedlec, 5–9 czerwca 2005 r. / Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego [et al.]. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza symetryczna możliwych zmian strukturalnych w wodorkach międzymetalicznych związków ${AB_{5+x}}$[Symmetry analysis of posible structural changes in intermetallic ${AB_{5+x}}$ type hydrates] / W. SIKORA, A. KUNA // W: 49 Konwersatorium Krystalograficzne : sesja naukowa PTK : Wrocław, 28–30.VI.2007 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : INTiBS PAN], [2007]. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza symetryczna strukturalnych zmian związanych z porządkowaniem się wodoru w międzymetalicznych wodorkach $RMn_{2}H_{x}$[Symmetry analysis of structural deformations connected with hydrogen ordering in intermetalic $RMn_{2}H_{x}$ hydrides] / W. SIKORA, J. MALINOWSKI, H. FIGIEL // W: 47 Konwersatorium krystalograficzne : Polish crystallographic meeting : Wrocław, 30 VI–1 VII 2005 / Komitet Krystalografii PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukrutalnych PAN : Komitet Krystalografii PAN, [2005]. — S. 249–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza symetryczna w ujęciu tensorowym – innowacja w badaniach przejść fazowychThe symmetry analysis – tensor type as innovation in investigations of phase transitions / Agnieszka KUNA, Wiesława SIKORA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of possible magnetic structures in $ErMn_{2}D_{2}$ deuteride / Andrzej Budziak, Wiesława SIKORA, Henryk FIGIEL // W: 3\textsuperscript{rd} International symposium hydrogen & energy : 25–30 January 2009, Braunwald, Switzerland / EMPA Akademie. — [Switzerland : s. l.], [2009]. — S. 40. — Bibliogr. s. 40. — A. Budziak – afiliacja: The H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Application of symmetry analysis to description of ordered structures in crystals / Wiesława SIKORA, Lucjan PYTLIK // W: Group theory: classes, representation and connections, and applications / ed. Charles W. Danellis. — New York : Nova Science Publishers, Inc., 2010. — (Mathematics Research Developments Series). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-60876-175-3 ; ISBN10: 1-60876-175-4. — S. 1–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of symmetry analysis to neutron diffraction / W. SIKORA // W: Symmetry and structural properties of condensed matter : proceedings of the 5\textsuperscript{th} International School on Theoretical Physics : Zajączkowo, Poland 27 August–2 September 1998 / eds. T. Lulek, B. Lulek, A. Wal. — Singapore [etc.] : World Scientific, 1999. — S. 352–362. — Bibliogr. s. 362

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $BH_{4}$ cluster ordering in complex metal borohydrides / A. KUPCZAK, L. PYTLIK, W. SIKORA // W: 57 konwersatorium krystalograficzne : walne zebranie i warsztaty PTK : Wrocław, 24–26 VI 2015 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2015]. — Na okł. dod. Warsztaty Rigaku Oxford Diffraction i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. — ISBN: 978-83-939559-4-7. — S. 277. — Bibliogr. s. 277. — Dostęp również online: {http://intibs.pl/kk2015/pdf/57KK2015book.pdf} [2015-10-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Crowd behavior as an example of the evolution of a complex system – evacuation models proposal based on the symmetry analysis approach / W. SIKORA, J. MALINOWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2013 vol. 124 no. 6, s. 1005–1012. — Bibliogr. s. 1012. — Afiliacja: University of Science and Technology. — Study of condensed matter by neutron scattering and complementary methods, in memory of Jerzy Janik, Danuta Bauman, Kazimierz Mikke, and Stanisław Wróbel and Proceedings of 6th workshop on Quantum chaos and localisation phenomena : Warsaw, May 24-26, 2013. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/124/a124z6p18.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.124.1005

15
16
17
18
19
 • Free parameters in symmetry adapted models for modulated structure refinement / L. PYTLIK, W. SIKORA, F. BIAŁAS // W: XIX [Nineteenth] congress and general assembly of the International Union of Crystallography IUCr XIX : Geneva, Switzerland, August 6–15, 2002 : abstracts, Vol. 1. — [Geneva : s. n.], [2002]. — S. C182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Group theory for magnetic structure determination – recent developments and quadrupolar ordering analysis / W. SIKORA // W: SCTE2006 : 15th international conference on Solid Compounds of Transition Elements : 15–20 July 2006 Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 249, ORT002IN. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Group theory for magnetic structure determination: recent developments and quadrupolar ordering analysis / W. SIKORA, L. PYTLIK, F. Białas, J. MALINOWSKI // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2007 vol. 442 iss. 1–2, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-01-30. — 15th international conference on Solid compounds of transition elements : Cracow, Poland, July 15–20, 2006. — tekst: https://goo.gl/B4nW2k

 • keywords: crystal structure, magnetically ordered materials, phase transitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jallcom.2006.08.345

22
 • Hydrogen ordering in hexagonal intermetallic ${AB_{5}}$ compounds / Wiesława SIKORA, Agnieszka KUNA // W: XIX international school on Physics and chemistry of condensed matter : {\it physics and chemistry of magnetic materials – the basics} : Białowieża, Poland, 7–14 July 2007 : programme & abstracts / University of Bialystok. Institute of Experimental Physics. — [Bialystok, Poland : UB IEP], [2007]. — S. [1], P11. — Bibliogr. s. [1]. — Toż W: XIX international school on Physics and chemistry of condensed matter [Dokument elektroniczny] : {\it physics and chemistry of magnetic materials – the basics} : Białowieża, Poland, 7–14 July 2007 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Krystyna Perzyńska, Eugeniusz Żukowski ; University of Bialystok. Faculty of Physics. — [Bialystok, Poland : UB FP, 2007]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — 1 slajd. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Posters”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hydrogen ordering in hexagonal intermetallic $AB_{5}$ type compounds / W. SIKORA, A. KUNA // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2008 vol. 113 no. 4, s. 1211–1224. — Bibliogr. s. 1223–1224. — Proceedings of the V national conference on Neutron scattering and the complementary methods in the investigations of the condensed phases : Chlewiska, Poland, June 3–6, 2007 / eds. Andrzej Szytuła, Janusz Chruściel. — Warszawa : PAS. Institute of Physics, 2008. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/113/a113z412.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25