Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesława Nocuń-Wczelik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3662-6537 orcid iD

ResearcherID: AGM-0160-2022

Scopus: 6602863952

PBN: 5e70920b878c28a04738efe8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 171, z ogólnej liczby 173 publikacji Autora


1
 • Application of calorimetry and other thermal methods in the studies of granulated blast furnace slag from the old storage yards as supplementary cementitious material / W. NOCUŃ-WCZELIK, W. Pacierpnik, E. KAPELUSZNA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2022 vol. 147 iss. 15, s. 8157–8168. — Bibliogr. s. 8167–8168, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10973-021-11161-y.pdf

  orcid iD
 • keywords: chemical shrinkage, heat of hydration, compressive strength, carbonation, old slag, SCMs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-021-11161-y

2
3
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of calorimetry in the studies of cement-admixture to concrete intaractions / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: CCTA 10 : 10\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2\textsuperscript{nd} Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN: 978-83-751818-3-8. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of calorimetry in the studies of cementitious with new generation by-products from fluidized bed combustion / W. ROSZCZYNIALSKI, W. NOCUŃ-WCZELIK // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of weathered granulated blast furnace slag as a supplementary cementitious material in concreteZastosowanie żużli o długim czasie składowania jako składników cementów powszechnego użytku / W. Pacierpnik, W. NOCUŃ-WCZELIK, E. KAPELUSZNA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2020 vol. 66 iss. 4, s. 381–398. — Bibliogr. s. 395–396, Abstr.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135227/edition/118216/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wytrzymałość na ściskanie, ciepło hydratacji, dodatki mineralne do cementu, żużel o długim czasie składowania, wietrzenie żużla

  keywords: microstructure, heat of hydration, compressive strength, supplementary cementing materials (SCMs), old slag, slag weathering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.135227

7
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinuHydration characteristics of calcium zirconium aluminate in the presence of reactive alumina / MADEJ D., SZCZERBA J., NOCUŃ-WCZELIK W. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinuHydration characteristics of calcium zirconium aluminate in the presence of reactive alumina / Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 367–374. — Bibliogr. s. 373–374, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1111

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, hydratacja, badania mikrokalorymetryczne, reaktywny tlenek glinu, spoiwo hydrauliczne, Ca7ZrAl6O18

  keywords: refractories, hydration, Ca7ZrAl6O18, hydraulic binder, microcalorimetric studies, reactive alumina

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania mechanizmu oddziaływania $PbO$ na proces wiązania i twardnienia cementuInteraction of cement paste with $PbO$ compounds / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Grzegorz ŁÓJ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 693–698. — Bibliogr. s. 698. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na proces hydratacji cementu portlandzkiegoEffect of some concrete admixtures on the portland cement hydration / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Tadeusz Wasąg, Magdalena Styczyńska, Grzegorz Miłosławski // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 577–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowegoInteraction of some admixtures on the kinetics of hydration and microstructure of cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 390–397. — Bibliogr. s. 397, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania porównawcze wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego wieloskładnikowego klasy 52,5 w obecności wybranych domieszek do betonuComparison of the class 52,5 portland and blended portland cements setting and hardening process in the presence of admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Aleksandra Maziarz // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2012 / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [14], Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: S6). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego w obecności wybranych domieszek do betonuSetting and hardening of portland cement with admixtures to concrete / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sylwia KUCHAR, Kinga Stec // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 791–799. — Bibliogr. s. 799, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego w obecności wybranych domieszek do betonuSetting and hardening of portland cement with admixtures to concrete / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sylwia KUCHAR, Kinga Stec // Drogi : budownictwo infrastrukturalne ; ISSN 2084-9389. — Tytuł poprz.: Drogi: lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN: 1899-0150. — 2012 nr 12, s. 33–39. — Bibliogr. s. 37, Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wpływu domieszek redukujących zawartość wody i opóźniających wiązanie zaczynu cementowegoInvestigation of the influence of water reducing additions and set retarding additives in cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Przemysław Czapik // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 263–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Beton : materiał przyjazny środowiskuConcrete as environmental friendly material / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja = conference : Szczyrk 8–10 października 2002 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja, Bożena Środa ; Polski Cement ; Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 457–464. — Bibliogr. s. 464, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Blended cementitious systems with calcium aluminate and calcium sulfate expansive additive / NOCUŃ-WCZELIK W., Konik Z., STOK A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 206. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 974–978. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 978, Abstr. — Tyt. w dok. elektr.: Blended systems with calcium aluminate and calcium sulphate expansive additives

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Calorimetric study of the incinerated sewage sludge raw stream ashes in a context of effect on Portland cement based binders early hydration - technological implications / Lidia Natalia Trusilewicz, Wisława NOCUŃ-WCZELIK, Piotr Górka, Piotr Woyciechowski // W: ESTAC12 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} European symposium on Thermal analysis and calorimetry : 27-30 August 2018, Brasov, Romania : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Crisan Popescu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brasov] : CEEC-TAC, cop. 2018. — ISBN: 978-3-940237-50-7. — S. 142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://estac12.org/download.php?f=../download/BoA%20ESTAC12.pdf [2018-09-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Calorimetry among the other methods in the studies of recycled water re-use in concrete technology : [abstract] / Iwona Jarosińska-Klusek, Grzegorz ŁÓJ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, Z. KONIK, A. STOK // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 51–52. — Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, A. Bochenek, M. Migdał // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2012 vol. 109 iss. 2, s. 529–535. — Bibliogr. s. 535, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-04-03. — 10th International seminar on Thermal analysis and calorimetry dedicated to the memory of Prof. St. Bretsznajder : Plock, Poland, September 28-30, 2011. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10973-012-2379-2.pdf?pdf=button

 • keywords: ettringite, heat of hydration, expansion, calcium sulfoaluminate, portland cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-012-2379-2

23
24
 • Calorimetry in the studies of by-pass cement kiln dust as an additive to the calcium aluminate cement / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Katarzyna Stolarska // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2019 vol. 138 iss. 6, s. 4561–4569. — Bibliogr. s. 4569, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-02. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08913-2.pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, rheological properties, hydration, chemical shrinkage, KCl, calorimetry, by-pass cement kiln dust, calcium aluminate cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-019-08913-2

25
 • Calorimetry in the studies of by-pass cement kiln dust as an additive to the high calcium aluminate and Portland cement / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Katarzyna Stolarska, Monika Jasińska // W: CCTA 13 [Dokument elektroniczny] : 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 September 2018, Zakopane, Poland : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {http://ccta13.umcs.pl/sites/default/files/CCTA13_abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: