Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Ptak, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7006822139

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Amorphous $a-C:N:H$ layers formation by plasma enhanced chemical vapour deposition / Krzysztof DUL, Iwona ŁAGOSZ, Stanisława JONAS, Wiesław PTAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 296–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza strukturalna spieków węglika krzemu dotowanych boremStructural analysis of silicon carbide sintered with boron addition / Elżbieta ERMER, Wiesław PTAK, Ludosław STOBIERSKI, Witold JASTRZĘBSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 670–677. — Bibliogr. s. 677, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza strukturalna węglika krzemu dotowanego borem[Structural analysis of silicon carbide sintered with boron addition] / Elżbieta ERMER, Wiesław S. PTAK, Ludosław STOBIERSKI, Witold JASTRZĘBSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of DFT – cellular method to alkaline metals: lithium / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wiesław S. PTAK, Jerzy Mrugalski, Katarzyna Tkacz-Śmiech // Croatica Chemica Acta ; ISSN 0011-1643. — 1993 vol. 66, s. 177–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budowa i właściwości warstw $SiC_{x}N_{y}$ otrzymywanych w procesie RFCVDThe structure and properties of $SiC_{x}N_{y}$ thin films obtained by using RFCVD methods / Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS, Wiesław S. PTAK, Edward WALASEK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 751–756. — Bibliogr. s. 756. — Abstrakt pt.: Budowa i właściwości warstw $SiC_{x}N_{y}$ otrzymywanych w procesie MWCVD-RFCVD W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Composition of the gas phase during deposition of ${SiC}$ layers from reactive mixture ${CH_{3}SiCl_{3}+Ar+H_{2}}$ / S. JONAS, C. PALUSZKIEWICZ, W. S. PTAK, W. SADOWSKI // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 1995 vol. 349, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76. — Paluszkiewicz C. – afiliacja: UJ. — 22nd European Congress on Molecular Spectroscopy - Molecular Spectroscopy and Molecular Structure 1994 : Essen, Germany, 11–16 September 1994

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/0022-2860(95)08712-5

8
9
10
 • Effective crystal field approach to the binding energy calculation of alkaline metals / A. KOLEŻYŃSKI, W. S. PTAK, Katarzyna Tkacz-Śmiech // International Journal of Quantum Chemistry ; ISSN 0020-7608. — 1994 vol. 52 iss. 2, s. 321–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qua.560520207

11
12
 • Electron density in metallic crystal as an extremal with moving boundaries / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, W. S. PTAK // W: DFT : 6th international conference on the Applications of the density functional theory in chemistry and physics : August 29\textsuperscript{th}–September 1\textsuperscript{st}{} 1995, Paris, France. — [France : s. n.], [1995]. — S. [191]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • FTIR studies of structural effects of sintered silicon carbide due to boron addition / E. ERMER, W. PTAK // W: ICAVS-1 : the first international conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 19–24, 2001 Turku, Finland : book of abstracts and program. — Turku : Typopress Oy, 2001. — S. P17.195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Functional derivative $\delta E/\delta\rho$ in calculation of chemical potential for the Kohn-Sham electronic system / Katarzyna Tkacz-Śmiech, W. S. PTAK, A. KOLEŻYŃSKI, J. Mrugalski // International Journal of Quantum Chemistry ; ISSN 0020-7608. — 1994 vol. 51, s. 569–575. — Bibliogr. s. 575, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qua.560510621

16
 • Influence of sintering activators on structure of silicon carbide / Elżbieta ERMER, PTAK Wiesław, STOBIERSKI Ludosław // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2001 vol. 141–142, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Abstr.. — XIV International Symposium on the Reactivity of Solids : 27-31 August 2000, Budapest

 • keywords: silicon carbide, SiC microstructure, sintering activators of SiC, FTIR spectra of sintering SiC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0167-2738(01)00741-X

17
18
 • Introduction to technological design in ceramics / Franciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Wiesław PTAK. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2012. — 271, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0363). — Bibliogr. s. 267–[272]. — ISBN: 978-83-7464-300-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Irreversible temperature effects in infrared spectra of amorphous C, N, H – containing layers / I. HOŁYST, S. JONAS, C. PALUSZKIEWICZ, W. S. PTAK // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Konsolidacja wysokotemperaturowa w ceramiceHigh temperature consolidation in ceramics / Wiesław PTAK, Stanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 784–801. — Bibliogr. s. 799–801, Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Konsolidacja wysokotemperaturowa w ceramice[High temperature consolidation in ceramics] / W. S. PTAK // W: Zarys ceramografii = Ceramography: an outline / Franciszek Nadachowski, Stanisława Jonas, Krystyna Wodnicka ; PAN – Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 82). — ISBN10: 8389541130. — S. 293–310. — Bibliogr. s. 308–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Otrzymywanie i właściwości amorficznych warstw w układzie $C-N-H$ i $Si-N-H$[Manufacturing and properties of amorphous layers in $C-N-H$ and $Si-N-H$ systems] / S. JONAS, W. S. PTAK, E. WALASEK, A. CZYŻEWSKA // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Otrzymywanie i właściwości amorficznych warstw w układzie $C-N-H$ i $Si-N-H$Manufacturing and properties of amorphous layers $C-N-H$ and $Si-N-H$ systems / S. JONAS, W. S. PTAK, A. HILBIG, I. ŁAGOSZ, E. WALASEK, A. CZYŻEWSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 941–949. — Bibliogr. s. 949, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25