Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurdowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: A-5694-2010

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu : polsko-niemiecko-czeskie sympozjum naukowo-techniczne : Wydział Budownictwa PO, 9–10. 11. 2005 r.Current aspects in development of concrete technology : Polish-German-Czech scientific-technical symposium / pod red.: Stefanii Grzeszczyk i Wiesława KURDOWSKIEGO ; PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005. — 184 s.. — (Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 311. Budownictwo ; ISSN 1429-1525 ; z. 48). — Bibliogr. przy rozdz.. — Na okł. dod.: Beton : projektowanie, właściwości, system norm. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Betony odporne na ekstremalne oddziaływanie środowiska[Concrete durable under extreme influence of environment] / Wiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. W. Kurdowski ; Komitet Badań naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — Na k. tyt.: 50 lat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — S. 129–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cementy szczególnie odporne na korozję chlorkowąCements extremely resistant to chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2003 R. 8/70 nr 3, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemia materiałów budowlanych[Chemistry of building materials] / Wiesław KURDOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 245, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1598). — Bibliogr. s. 245–[246]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Chemia materiałów budowlanych[Chemistry of building materials] / Wiesław KURDOWSKI. — Wyd. 2 rozszerz. i popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 283 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0081). — Bibliogr. s. 273, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy tynki gipsowe rzeczywiście odpadają od podłoży betonowych?[Are calcium sulphate plasters folling out from concrete backing?] / Wiesław KURDOWSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2002 nr 2, s. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Delayed ettringite formation in case of some untypical cements / Wiesław KURDOWSKI // W: Science of cement and concrete : Kurdowski Symposium : Kraków June 20–21, 2001 / ed. Wiesław Kurdowski, Marek Gawlicki. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080786. — S. 139–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Expansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment / W. KURDOWSKI, P. Normand, B. TRYBALSKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Factors governing the rheology of cement paste with different superplasticizers / Grażyna Bundyra-Oracz, Albin Garbacik, Stefania Grzeszczyk, Wiesław KURDOWSKI // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fazy siarczanu wapniowegoCalcium sulphate phases / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 5, s. 206–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: anhydryt, struktura, gips, faza, siarczan wapniowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fractal structure of $C-S-H$ and tobermorite phases / J. A. Janik, W.  KURDOWSKI, R. Podsiadły, J. Samseth // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2001 vol. 100 no. 4, s. 529–537. — Bibliogr. s. 536–537

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.100.529

12
 • Importance of 5th international conference on AAC as a source of scientific background and production recommendations for industralists / Wiesław KURDOWSKI // W: “Securing a sustainable future” : 5\textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — Conference to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. — ISBN: 978-83-89334-26-4. — S. 25. — Toż W: 5th international conference on Autoclaved Aerated Concrete [Dokument elektroniczny] : ”Securing a sustainable future” to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland : September 14–17, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1610–1615. — Bibliogr. s. 1615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of slag addition to Portland cement paste on the opal corrosion in 1M solution of NaOH / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik // W: 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar on Reactivity of solids : conference : July 4–6, 2005 Kraków, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Korozja chlorkowa betonuChloride corrosion of concrete / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 2, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Korozja siarczanowa betonu : mechanizm procesu destrukcjiSulphate attack on concrete : mechanism of destruction process / Wiesław KURDOWSKI // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja = conference : Szczyrk 8–10 października 2002 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja, Bożena Środa ; Polski Cement ; Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 213–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości[Material for higher-strength calciferous-sand products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, KURDOWSKI Wiesław, MAŁOLEPSZY Jan, Kocjan Jacek. — Int.Cl.: C04B 14/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 372230 A1 ; Opubl. 2006-07-24. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 15, s. 10-11. — Błędnie podane nazwisko autora: Kudowski Wiesław. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL372230A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości[Material for higher-strenght calciferous-sand products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Wiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY, Jacek Kocjan. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198350 B1 ; Udziel. 2007-12-14 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13. — Błędnie podano nazwisko: Wiesław KUDOWSKI. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198350B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne[Building materials – new trends in chemistry and technology] / ed. W. KURDOWSKI ; Komitet Badań Naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — 328 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microstructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Francois Sorrentino // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1666–1675. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonuMicrostructure of the paste and the process of chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 268–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe kierunki w chemii cementu[New trends in chemistry of cement] / Wiesław KURDOWSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Opóźniony ettringit – stan zagadnieniaDelayed ettringite – state of problem / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2001 R. 6/68 nr 4, s. 142–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Opóźniony ettringit – wyzwanie badawczeDelayed ettringite formation – the scientific challenge / Wiesław KURDOWSKI // W: Beton na progu nowego milenium : konferencja : Kraków 9–10 listopada 2000 / red. Jan Deja [et al.]. — Kraków : Polski Cement, 2000. — ISBN10: 83-913000-2-1. — S. 317–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Problemy ze stosowaniem przyspieszonej metody ASTM $C1260$ w przypadku oceny reaktywności kruszywa zawierającego wapień[Problem in applying accelerated ASTM $C1260$ method in case of reactivity assessment of aggregates containing limestone] / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 311. Budownictwo ; ISSN 1429-1525. — 2005 z. 48, s. 91–108. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.. — Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu = Current aspects in development of concrete technology : polsko-niemiecko-czeskie sympozjum naukowo-techniczne = Polish-German-Czech scientific-technical symposium : Wydział Budownictwa PO, 9–10.11.2005 r. / pod red.: Stefanii Grzeszczyk i Wiesława Kurdowskiego ; PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005. — Na okł. dod.: Beton : projektowanie, właściwości, system norm. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: