Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurdowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: A-5694-2010

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu : polsko-niemiecko-czeskie sympozjum naukowo-techniczne : Wydział Budownictwa PO, 9–10. 11. 2005 r.Current aspects in development of concrete technology : Polish-German-Czech scientific-technical symposium / pod red.: Stefanii Grzeszczyk i Wiesława KURDOWSKIEGO ; PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005. — 184 s.. — (Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 311. Budownictwo ; ISSN 1429-1525 ; z. 48). — Bibliogr. przy rozdz.. — Na okł. dod.: Beton : projektowanie, właściwości, system norm. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cementy szczególnie odporne na korozję chlorkowąCements extremely resistant to chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2003 R. 8/70 nr 3, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemia materiałów budowlanych[Chemistry of building materials] / Wiesław KURDOWSKI. — Wyd. 2 rozszerz. i popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 283 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0081). — Bibliogr. s. 273, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy tynki gipsowe rzeczywiście odpadają od podłoży betonowych?[Are calcium sulphate plasters folling out from concrete backing?] / Wiesław KURDOWSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2002 nr 2, s. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Factors governing the rheology of cement paste with different superplasticizers / Grażyna Bundyra-Oracz, Albin Garbacik, Stefania Grzeszczyk, Wiesław KURDOWSKI // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fazy siarczanu wapniowegoCalcium sulphate phases / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 5, s. 206–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: struktura, gips, faza, siarczan wapniowy, anhydryt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Importance of 5th international conference on AAC as a source of scientific background and production recommendations for industralists / Wiesław KURDOWSKI // W: “Securing a sustainable future” : 5\textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — Conference to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. — ISBN: 978-83-89334-26-4. — S. 25. — Toż W: 5th international conference on Autoclaved Aerated Concrete [Dokument elektroniczny] : ”Securing a sustainable future” to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland : September 14–17, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1610–1615. — Bibliogr. s. 1615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of slag addition to Portland cement paste on the opal corrosion in 1M solution of NaOH / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik // W: 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar on Reactivity of solids : conference : July 4–6, 2005 Kraków, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korozja chlorkowa betonuChloride corrosion of concrete / Wiesław KURDOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 2, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korozja siarczanowa betonu : mechanizm procesu destrukcjiSulphate attack on concrete : mechanism of destruction process / Wiesław KURDOWSKI // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja = conference : Szczyrk 8–10 października 2002 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja, Bożena Środa ; Polski Cement ; Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 213–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości[Material for higher-strength calciferous-sand products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, KURDOWSKI Wiesław, MAŁOLEPSZY Jan, Kocjan Jacek. — Int.Cl.: C04B 14/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 372230 A1 ; Opubl. 2006-07-24. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 15, s. 10-11. — Błędnie podane nazwisko autora: Kudowski Wiesław. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL372230A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości[Material for higher-strenght calciferous-sand products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Wiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY, Jacek Kocjan. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198350 B1 ; Udziel. 2007-12-14 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13. — Błędnie podano nazwisko: Wiesław KUDOWSKI. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198350B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Francois Sorrentino // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1666–1675. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonuMicrostructure of the paste and the process of chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 268–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy ze stosowaniem przyspieszonej metody ASTM $C1260$ w przypadku oceny reaktywności kruszywa zawierającego wapień[Problem in applying accelerated ASTM $C1260$ method in case of reactivity assessment of aggregates containing limestone] / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 311. Budownictwo ; ISSN 1429-1525. — 2005 z. 48, s. 91–108. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.. — Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu = Current aspects in development of concrete technology : polsko-niemiecko-czeskie sympozjum naukowo-techniczne = Polish-German-Czech scientific-technical symposium : Wydział Budownictwa PO, 9–10.11.2005 r. / pod red.: Stefanii Grzeszczyk i Wiesława Kurdowskiego ; PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005. — Na okł. dod.: Beton : projektowanie, właściwości, system norm. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Profesor Jerzy Grzymek – wybitna osobowość Wydziału Ceramicznego AGHProfessor Jerzy Grzymek – the outstanding personality of Ceramic Faculty of AGH / Wiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przyspieszona metoda oceny reaktywności kruszywa zawierającego wapień według ASTM C 1260Application of accelerated test ASTM C 1260 to aggregate containing calcium carbonate / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik, Barbara TRYBALSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2005 R. 10/72 nr 6, s. 339–348. — Bibliogr. s. 348. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wapień, żużel, popiół lotny, cement, reaktywność kruszywa, zaprawa, dodate, metoda przyśpieszona, ekspansja zaprawy, badanie, mikroskop skaningowy, kruszywo reaktywne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Reaktywność kilku składników mineralnych naturalnego kruszywa rzecznegoReactivity of some mineral components in natural river aggregate / Wiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik, Barbara TRYBALSKA, Tomasz Baran // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 6, s. 375–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
 • The protective layer and decalcification of $C-S-H$ in the mechanism of chloride corrosion of cement paste / Wiesław KURDOWSKI // W: Conference to celebrate the contribution of Hal Taylor to cement and concrete science : 20–23 June 2004, Les Diablerts – Switzerland / École Polytechnique Fédérale de Lausanne. — [Switzerland : s. n.], 2004. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Zastosowanie CEM I 52,5 R-NA do produkcji podkładów strunobetonowychApplication of CEM I 52,5 R-NA for concrete sleepers production / Wiesław KURDOWSKI, Dawid Pakłos // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 217–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: