Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kozioł, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • 20 lat górnictwa skalnego w Polsce[20 years of rock mining in Poland] / Wiesław KOZIOŁ // W: Górnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — ISBN: 978-83-87267-95-7. — S. 79–95. — Bibliogr. s. 94–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennegoPresent trends of hard coal preparation refuse management / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 10, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualny stan i bariery rozwoju górnictwa skalnegoPresent state of rock mining and barriers of its development / Wiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 9, s. 26–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Analiza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźnikówComparative analysis efficiency of work of primary machine in lignite mines – problems concerning standardization of coefficients / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 349–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_26.pdf

 • słowa kluczowe: benchmarking, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, wskaźniki wykorzystania maszyn podstawowych

  keywords: benchmarking, lignite, open cast mining, coefficients of efficiency of primary machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacjiAnalysis of the operation of single-bucket excavators and wheel loaders in terms of automation / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: automatyzacja, górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: automation, rock materials, open cast mining, wheel loaders, single bucket excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE[Analysis of production and demand of natural aggregates in Poland and selected EU countries] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 4, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych[Structure analysis of the size of area for deposits rock raw materials] / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, kruszywa naturalne, wielkość złóż

  keywords: surface mining, natural aggregates, rock raw materials, area of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Baza surowcowa kruszyw drogowych dla budowy projektowanych dróg i autostradThe source of raw materials of a road purpose aggregates for designed roads and highways constructions / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX międzynarodowa konferencja : Kielce, 6–7 maja 2003 : referaty = Durable and safe road pavements : IX international conference : proceedings / oprac. red. Katarzyna Goworowska, Beata Mikulska, Krzysztof Włodarczyk ; Instytut Badawczy Dróg i Mostów. — Warszawa : [IBDiM], 2003. — ISBN10: 8389252309. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 1 / Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia, wypadkowość

  keywords: surface mining, safety at work, threats, accident rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 2 / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 90–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł, A. Ciepliński - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, akcje ratownicze, modele kopalń odkrywkowych

  keywords: surface mining, safety at work, models of surface mines, rescue operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Beztransportowy układ maszynowy do zdejmowania nadkładu w kopalniach węgla brunatnegoNon–transportation machine system for removing overlay in lignite mines / Andrzej Pomorski, Wiesław KOZIOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 43 nr 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Co czeka kruszywa?[What awaits aggregates?] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 5, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Diagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnegoDiagnostics of opencast brown coal deposit exploitation process / Wiesław KOZIOŁ, Tadeusz Kaczarewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, eksploatacja odkrywkowa, zarządzanie jakością, diagnostyka procesu

  keywords: brown coal, quality management, open cast exploitation, process diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce[The development dynamics of building and road industry in Poland] / Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 rokuDynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989–2012 with a forecast up to 2020 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Działalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku[Activity of surface mining in Poland in the last 50 years and perspective of development for the first half of the 21st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–79]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Działalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku[Polish surface mining activity in the last 50 years and development perspective for 21-st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 57–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnych[Today and tomorrow of rock materials surface mining] / Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2001 nr 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnychSurface mining of rock materials-present and future / Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński // W: VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 = The 7\textsuperscript{th} National Conference of Surface Mining : science–technique–environment / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 91) ; (Seria: Konferencje ; 28). — S. 213–231. — Bibliogr. s. 230–231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Economic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions / Wiesław KOZIOŁ, Caludia Lieske, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89. — W. Kozioł - dod. afiliacja: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 • keywords: surface mining, gravel aggregates, sand aggregates, dredgers, extraction technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Efektywność eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Bełchatów” – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne[Efficiency of surface mining of Belchatow brown coal deposit – techno-economic conditions] / Ryszard UBERMAN, Wiesław KOZIOŁ // W: Sympozjum naukowe : „25 lat doświadczeń KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów” : Bełchatów, 17–18 stycznia 2000 r. / Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 69–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowychEconomic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions / Wiesław KOZIOŁ, Claudia Lieske, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 12–16 tekst pol., s. 85–89 tekst ang.. — Bibliogr. s. 16, Summ.. — Tekst pol.-ang.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 • keywords: gravel aggregates, sand aggregates, dredgers, extraction technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Eksploatacja głęboko zalegających nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego z rowu II rzędu w BOT KWB „Bełchatów” S. A.Exploitation of deep located non-industrial reserves of lignite from second row rift valley in BOT KWB Belchatow S. A. / Wiesław KOZIOŁ // W: Miocen 2005 : Podiebrady, 27. 09.–02. 10. 2005 : conference proceedings, Vol. 2 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.]. — Kraków : AWK GEO, cop. 2005. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej). — ISBN10: 83-920441-5-0. — S. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: