Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Knap, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7058-8733 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004426994

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e42

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • 17-year study on the chemical composition of rain, snow and sleet in very dusty air (Krakow, Poland) / Tomasz Kotowski, Jacek MOTYKA, Wiesław KNAP, Jarosław Bielewski // Journal of Hydrology (Amsterdam) / European Geophysical Society ; ISSN 0022-1694. — 2020 vol. 582 art. no. 124543, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-07

 • keywords: air pollutants, chemical composition of precipitation, multi-dimensional statistical methods, urban area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jhydrol.2020.124543

2
 • Fouling resistant marine coatings: examinations of the metal toxicity to algae and cyanobacteria : [abstract] / Aleksandra ORZECHOWSKA, Anna Czaderna, Martin Trtílek, Wiesław KNAP, Květoslava BURDA // W: 2\textsuperscript{nd} PTIM 2017 proceedings book [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international Caparica conference on Pollutant toxic ions & molecules : November 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} 2017, Caparica, Portugal / [eds.] Marta Silva [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Caparica : [s. n.], 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-989-99639-8-6. — S. 150, O 16B. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fouling resistant marine coatings: examinations of the toxicity to freshwater algae / Aleksandra ORZECHOWSKA, Anna Czaderna, Martin Trílek, Wiesław KNAP, Kvetoslava BURDA // W: Progress in cell biology: mitochondria and chloroplasts : Krakow, May 29, 2015 : abstract book / ed. Mariusz Jaglarz ; The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Sciences. — Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7676-214-2. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry in multielement analysis of natural waters / Andrzej BOBROWSKI, Wiesław KNAP, Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Water supply and water quality : IV international conference Kraków–Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000. — Na okł.: conference proceedings : IV-th International Conference, XVI-th National Conference, Kraków, Poland, September 11-13, 2000. — ISBN10: 83-911077-7-9. — S. 61–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jakość wód wynoszonych z odpadów górniczych po ich doszczelnieniu odpadami energetycznymiThe quality of leachate from mining waste after sealing by fly ash from power plant / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Krytyczna ocena sposobów oszacowania granicy wykrywalności i oznaczalności w analizie śladów[Evaluation of various methods of defining detection and determination limits in trace analysis] / Grzegorz Kasprzyk, Andrzej BOBROWSKI, Ján Mocák, Wiesław KNAP // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metrological characteristics and comparison of analytical methods for determination of chromium traces in water samples / Andrzej BOBROWSKI, Jan Mocak, Janusz Dominik, Helena Pereira, Bogusław BAŚ, Wiesław KNAP // Acta Chimica Slovenica ; ISSN 1318-0207. — 2004 vol. 51 iss. 1, s. 77–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — tekst: http://acta-arhiv.chem-soc.si/51/51-1-77.pdf

 • keywords: chromium, speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, ICP-MS, adsorption spectrophotometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Ocena wariancji technicznej oznaczeń sodu uzyskanych metodą ICP-MS w próbkach wody podziemnej[Assessment of technical variance of sodium determination obtained by ICP-MS method in groundwater samples] / Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR, Wiesław KNAP // W: Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XV konferencja : 6–7 grudnia 2010, Kraków / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś, Dorota Święcicka ; Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. — Kraków : Politechnika Krakowska, [2010]. — ISBN10: 83-89379-13-9. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Origin of sulfates in groundwaters in Silesian-Cracovian $Zn-Pb$ mines / S. Hałas, [et. al.], J. MOTYKA, [et al.], S. BORCZAK, W. KNAP, [et al.] // W: V Isotope Workshop : 1–6 July 2000, Kraków, Poland : book of abstracts / red. Mirosław Zimnoch, Przemysław Wachniew ; European Society for Isotope Research. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, 2000. — ISBN10: 83-912388-8-1. — S. 72–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu ZakrzówkaContaminant transport velocity through unsaturated zone of fissured-karstic formation of the Zakrzówek horst / Jacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 = The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 69–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Quality assurance/quality control in groundwater monitoring / Andrzej BOBROWSKI, Ewa Osmęda-Ernst, Wiesław KNAP, Jan Mocak // W: Water supply and water quality : IV international conference Kraków–Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000. — Na okł.: conference proceedings : IV-th International Conference, XVI-th National Conference, Kraków, Poland, September 11-13, 2000. — ISBN10: 83-911077-7-9. — S. 173–187. — Bibliogr. s. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The limits of determination for anions in water with the capillary elctrophoresis method / Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Ewa KMIECIK, Wiesław KNAP // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 2001 vol. 46 no. 3, s. 377–385. — Bibliogr. s. 385

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Trace and ultra-trace elements in surface waters of the Tatra Mountains / K. Czerski, W. KNAP, J. Majcherczyk, A. Parczewski, T. Paryjczak, M. I. Szynkowska // W: ISEAC 35 : 35\textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — ISBN: 978-83-925754-4-3. — S. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Variation in the characteristics and development of soils at Edmonson Point due to abiotic and biotic factors, northern Victoria Land, Antarctica / Jerzy Smykla, Marek Drewnik, Ewa Szarek-Gwiazda, Yii Siang Hii, Wiesław KNAP, Steven D. Emslie // Catena ; ISSN 0341-8162. — 2015 vol. 132, s. 56–67. — Bibliogr. s. 65–67, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-05-04

 • keywords: geochemistry, bioelements, soil development, ecosystem processes, ornithogenic, penguins

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catena.2015.04.011

17
 • Verification of various methods of defining detection and quantification limits in trace analysis / Ján Mocák, Grzegorz Kasprzyk, Wiesław KNAP and Andrzej BOBROWSKI // W: Modern electroanalytical methods : an international conference to mark the 40\textsuperscript{th} anniversary of the Award of the Nobel Prize to Professor Jaroslav Heyrovský : September 19–23, 1999, Czech Republic : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], 1999. — S. PO/24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Walidacja metody analizy wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi przy użyciu spektometrii mas sprzężonej z plamą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)[Validation of analytical method for drinking water analyses using inductively coupled plasma mass spectometry (ICP-MS) / E. KMIECIK, M. Piechowska, W. KNAP // W: Analityka w rozwoju cywilizacji : VII Polska konferencja chemii analitycznej : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR „POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8388245317. — S. 457

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym[Influence of method of chemical components determination on the assessment of their time variability] / Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Gertruda Badura, Wiesław KNAP // W: Jakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zapewnienie jakości / kontrola jakości (QA/QC) badań hydrogeochemicznych w monitoringu wód podziemnychQuality assurance / quality control (QA/QC) of hydrogeochemical data in ground-water monitoring / Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Wiesław KNAP // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: