Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Jankowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • A method to evaluate the permeability and strength of ceramic protective coatings applied on lost foam patternsMetoda umożliwiająca łączną ocenę przepuszczalności i wytrzymałości powłok ochronnych stosowanych na modele z polistyrenu spienionego w metodzie pełnej formy / Wiesław JANKOWSKI, Zdzisław Żółkiewicz // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 277–283. — Bibliogr. s. 282–283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of temperature on the volume and rate of gas emission from polystyrene pattern evaporated in the full mould processWpływ temperatury na objętość i szybkość zgazowywania modelu polistyrenowego w procesie pełnej formy / Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław JANKOWSKI, Zofia Wacławik // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Łopatki rzutowe oczyszczarek strumieniowo-ściernych o zwiększonej trwałości[Impellers for shotblasting machines of higher durability] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK, Wiesław JANKOWSKI // W: VIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Metoda umożliwiająca łączną ocenę przepuszczalności i wytrzymałości powłok ochronnych stosowanych na modele z polistyrenu spenionego w metodzie pełnej formy[The method of parmeability and strength estimation of protective coatings applied for expanded polystyrene mould in the lost foam process] / Wiesław JANKOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena właściwości powłok ceramicznych stosowanych na modele z polistyrenu spienionego w metodzie pełnej formyAssessment of the properties of ceramic coatings used for foamed polystyrene patterns in the full mould technology / Wiesław JANKOWSKI, Artur Wojtaszek // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 7–8, s. 269–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób oceny przepuszczalności i wytrzymałości powłok ochronnych stosowanych na modele z tworzyw spienionychA means to evaluate the permeability and strength of ceramic protective coatings appled on lost foam patterns / Wiesław JANKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 681–683. — Bibliogr. s. 683, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II [druga] krajowa konferencja = II [second] domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003 / pod red. Jerzego Nowackiego i Mieczysława Wysieckiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2003

 • słowa kluczowe: odlew, model, powłoki ceramiczne, powłoki ochronne, wytrzymałość, przepuszczalność, tworzywa spienione, polistyren, destrukcja cieplna

  keywords: casting, permeability, polystyrene, strength, thermal destruction, pattern, ceramic protective coatings, foam patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób wykonywania pełnych form odlewniczych[Method of making solid casting moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław JANKOWSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B22C 1/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184887 B1 ; Udziel. 2002-09-02 ; Opubl. 2003-01-31. — Zgłosz. nr P.324536 z dn. 1998-01-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184887B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób wykonywania pełnych form odlewniczych[Method of making solid casting moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław JANKOWSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B22C 1/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184896 B1 ; Udziel. 2002-09-02 ; Opubl. 2003-01-31. — Zgłosz. nr P.324537 z dn. 1998-01-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184896B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sterowanie procesem krzepnięcia odlewu w technologii modeli cieplnie zgazowywanychControl of casting solidification process in evaporative pattern technology / Z. Żółkiewicz, M. Żółkiewicz, W. JANKOWSKI, J. Wilk // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 219–224. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ gęstości modelu polistyrenowego na emisję gazów w procesie pełnej formyEffect of the density on the rate of gas emission from polistyrene pattern in the lost foam process / Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław JANKOWSKI // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 553–558. — Bibliogr. s. 557–558. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3299/effect-of-the-density-on-the-rate-of-gas-emission-from-polistyrene-pattern-in-the-lost-foam-process.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ temperatury na czas zgazowania modelu styropianowegoEffect of temperature on the evaporation time of foamed polystyrene pattern / Żółkiewicz Z., JANKOWSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 309–314. — Bibliogr. s. 313–314, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ temperatury na emisję gazów wydzielających się z modelu polistyrenowego w procesie pełnej formyEffect of temperature on the rate of gas emission from polystyrene pattern in the full mould process / Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław JANKOWSKI // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane zagadnienia związane z emisją gazów w procesie pełnej formyChosen problems connected with the rate of gas emission in full mould process / Żółkiewicz Z., JANKOWSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 254–259. — Bibliogr. s. 258–259, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wzajemne oddziaływanie metalu, modelu i formy w procesie modeli cieplnie zgazowanych, Cz. 1Interaction among liquid metal, pattern and mold the lost foam process / Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław JANKOWSKI, Marek Żółkiewicz, Jan Wilk // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 295–298. — Bibliogr. s. 298, Res., Streszcz.. — Materiały z VI Sympozjum Metalurgicznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiana zawartości węgla w odlewach wykonanych technologią modeli cieplnie zgazowanychCarbon content variations in castings made by the technology of evaporative patterns / Żółkiewicz Z., JANKOWSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 378–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: