Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Andrzej Żmuda, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36176640000

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
2
 • Analiza możliwości utylizacji termicznej pozostałości po segregacji odpadów komunalnychThe analysis of the possibilities of thermal utilization of the residue after municipal waste segregation / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 7–18. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych oponChromatography investigations over wasted tyres granulate pyrolysis products / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 375–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QxqhBi

 • słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, chromatografia

  keywords: rubber pyrolisis, wasted tyres, chromatography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad spiekalnością popiołów lotnych EZ energetyki stałopaliwowej[Studies on sintering of dusty cinders from solid fuel power industry] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 219–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie paliwa z osadów ściekowych[Investigation of fuel from sludges] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Ryszard Gogulski // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie właściwości odpadów w aspekcie wykorzystania ich jako składników mieszanek energetycznych[The investigation on waste characteristic as a energetic coal blend component] / Janusz Iwaniec, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Recyklace odpadů XI : 6.–7.12.2007, Košice, 2 / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1676-0. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characteristic and possible trends of waste from polyolefin cracking utilization / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 12\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — ISBN: 978-80-248-1777-4. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka energetyczna „balastu” z segregacji odpadówEnergetic characteristics of comunal waste segregation “balast” / Wiesław A. ŻMUDA, Paweł Pytlowski, Stanisław BUDZYŃ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal-water suspension, suspension fuel, burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 4, s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Jednorodność koksu na podstawie badań stopnia zgrafitowaniaHomogeneity of coke derived from its degree of graphitization / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 303–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Management sewage from municipal sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials : 4.–5. 6. 2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Czech Republic : [VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2034-7. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mechanical properties of 1-D carbon/carbon composites / M. DWORAK, A. Jurkiewicz, D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mechanical properties of 1-D composites / A. Jurkiewicz, W. A. ŻMUDA, M. DWORAK, D. MIKOCIAK // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Niskotemperaturowa obróbka pakówLow temperature preparation of pitches / Wiesław A. ŻMUDA, Jarosław Powaga, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych surowców energonośnych do tworzenia suspensji węglowo-wodno-olejowo-alkoholowych[Assess the possibilities of using selected raw materials for preparing coal-water-oil-alcohol slurries] / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: suspensje węglowo-wodne, surowce węglonośne, surowce energonośne, procesy spalania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumyAbatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char / Wiesław A. ŻMUDA, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Mateusz KRZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 975–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.5.15

19
 • Otrzymywanie paków mezofazowych na drodze obróbki termicznejObtaining of the mesophase pitch by the thermal treatment / Danuta MIKOCIAK, Wiesław Andrzej ŻMUDA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 4, s. 196–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Paliwa z odpadów : wybrane przykłady, Cz. 1[Fuel from wastes : selected examples : Pt. 1] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 2, s. 76–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Paliwa z odpadów – wybrane przykłady, Cz. 2[Fuel from wastes – selected examples, Pt. 2] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 3, s. 36–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych[Solid recovered fuel from municipal wastes] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Peter Fečko, Barbara Lyčkova // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Phase changes in the blast furnace coke subjected to heating treatment : preliminary results / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Bartosz Budzyń, Marek Michalik // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September–2 October 2005 : extended abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Physicochemical properties of fuel blends composed of heavy fuel oil and tire-derived pyrolytic oils / Grzegorz Borówka, Krzysztof BYTNAR, Mateusz KRZAK, Jerzy Walendziewski, Wiesław A. ŻMUDA // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2019 vol. 141 iss. 4 art. no. 042207, s. 042207-1–042207-6. — Bibliogr. s. 042207-5–042207-6. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-27

 • keywords: waste management, heavy fuel oil, waste rubber and tires

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4042826

25
 • Pitch-resins mixtures as the main material for carbon-carbon composites production / D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: