Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wieja, dr inż. architekt

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909552

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Adaptacja historycznych kanałów kanalizacyjnych na potrzeby podziemnych tras turystycznych (PTT)Historic sewage channels adaptation regarding to underground touristic routers / Tomasz WIEJA, Karolina WARTAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 573–580. — Bibliogr. s. 580, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju turystycznegoAdaptation of underground historical facilities as an element of activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski ; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Application of the Flash MX program to computer visualization of the conics constructions in the Monge and Mapping projections / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: 28. Konference o geometrii a grafice : sborník příspěvků : Lednice, 8.–11. září 2008 / Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně. — [Brno : Karel Kovařík, nakladatelství Littera], [2008]. — ISBN: 978-80-85763-41-6. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of the skew surfaces in design of timber sructures in the elaboration by Teofil Żebrawski „A few descriptive geometry problems as an addition to the work of F. Sapalski with an example of application of skew surfaces to carpentry” (1847)Zastosowanie powierzchni „wichrowatych” w projektowaniu konstrukcji drewnianych w opracowaniu Teofila Żebrawskiego: „Kilka zadań z geometrii wykreślnej jako dodatku do dzieła F. Sapalskiego z przykładem zastosowania powierzchni wichrowatych w Ciesiołce” 1847 r. / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2013 vol. 24, s. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • keywords: applications, Teofil Żebrawski, Franciszek Sapalski, descriptive geometry, cylindrical, conical, skew surface, intersections, straight line

5
 • Computer visualization of the polar-stereographic projection / Marek GAWRON, Jerzy DIETRICH, Adam LANKOSZ, Tomasz WIEJA // W: SCG'2008 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2008, Kočovce, Roč. 17 = SCG'2008 : proceedings of symposium on Computer geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2008]. — ISBN: 978-80-227-2952-9. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznychArchitectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • słowa kluczowe: projektowanie, podziemne trasy turystyczne, detal architektoniczny , detal budowlany

7
 • Dr Andrzej Koch – posthumous tributeDr Andrzej Koch – wspomnienie pośmiertne / Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2013 vol. 25, s. 73–74. — Abstr.

 • keywords: descriptive geometry, AGH University of Science and Technology, technical drawing, Faculty of Applied Mathematics, Dr ing. Andrzej Koch

8
 • Dr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tributeDr Tomasz Sulima Samujłło - wspomnienie pośmiertne / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2009 vol. 19, s. 93–94. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Działalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej[Activity of Division and Team of Descriptive Geometry and Engineering] / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 124–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Evaluation of methods used for mapping the geometry of underground spatial (3D) structures in the course of revitalisationZnaczenie i ocena metod odwzorowania geometrycznej struktury przestrzennej podziemnych obiektów zabytkowych w procesie ich rewitalizacji / Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2016 vol. 28, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • keywords: revitalisation, mapping, underground objects, geometry, spatial (3D) structure, graphic recording

11
 • Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowychMining methods for protecting and revitalization of historic underground buildings / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2010 R. 63 nr 1–4, s. 245–254. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: GEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 31–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing Underground Tourist RoutesWpływ ochrony dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności na projektowanie podziemnych tras turystycznych / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2013 nr 3, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona georóżnorodności, Podziemne Trasy Turystyczne (PTT), ochrona dziedzictwa geologicznego

  keywords: protection of geological heritage, protection of geodiversity heritage, Underground Tourist Routes (UTR)

14
 • Interactive presentations of selected descriptive geometry problems in the Flash MX programInteraktywne prezentacje wybranych zagadnień z geometrii wykreślnej w programie Flash MX / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2011 vol. 22, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Issues of descriptive geometry comprised in the works „Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney” and „Zastosowania geometryi wykreślnej” by Franciszek Sapalski / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2010 vol. 21, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Konstrukcje górnicze jako element projektowanej podziemnej trasy turystycznej „Groty Nagórzyckie”Mining structures as element of projected underground tourist route ”Nagórzyckie caves” / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2011 R. 17 nr 2, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w PolsceThe Cracow industrial heritage route – the first postindustrial city tourist route in Poland / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Analecta : studia i materiały z dziejów nauki ; ISSN 1509-0957 ; ISSN: 1230-1159. — 2011 R. 20 z. 2, s. 173–189. — Bibliogr. s. 180, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na podziemne trasy turystyczneThe methodology of project works and organizational near adaptation of antique excavations on underground touristic routs / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 445–454. — Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_35.pdf

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, dokumentacja projektowa

  keywords: project records, underground touristic routs

19
 • Organizational, design and technology issues in the process of protection of underground historic monumentsProblemy organizacyjne, projektowe i technologiczne w procesie zabezpieczania zabytkowych podziemi / Maciej BARTOS, Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2015 no. 17, s. 5–24. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: technologia, zrównoważony rozwój, podziemne obiekty zabytkowe, dziedzictwo kulturowe, strategia ochrony

  keywords: sustainable development, renovation, cultural heritage, technologies, underground historic monuments, protection policy

20
 • Presentation of Descriptive Geometry as a new field of science by F. Sapalski in Cracow Scientific Society on 16\textsuperscript{th} November 1817 / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2011 vol. 22, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom w procesie adaptacji i użytkowania podziemnych tras turystycznychProphylaxis of risks in the process of adaptation and use of the underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 4, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, zabezpieczanie zabytkowych wyrobisk, technologie prac zabezpieczających, zagrożenie w procesie renowacji zabytkowych wyrobisk

  keywords: underground Tourist Routes, protection of historic excavations, technology of safety works, risk in the process of renovation of the historic excavations

22
 • Pub Lunch & Cafe przy ul. Reymonta 15 w Krakowie[The building of the Pub Lunch & Cafe in Cracow] / architekci: Tomasz Kapecki, Tomasz WIEJA // W: Architekci Małopolski 2010 : katalog / red. prowadzący Janusz Michalczak ; Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. — [Kraków] : Małopolska Okręgowa Izba Architektów, [2010]. — ISBN10: 83-921103-2-3. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rewitalizacja budowli inżynierskichRevitalization of engineering structures / Tomasz WIEJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 175–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_13.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, projektowanie, budowle inżynierskie, adaptacja, techniczne rozwiązania

  keywords: revitalization, design, adaptation, engineering structures, technical solution

24
 • Rewitalizacja historycznych kanałów kanalizacyjnych w projektowaniu podziemnych tras turystycznych[Revitalization of historic drainage in the designs for underground tourist routes] / Karolina WARTAK, Tomasz WIEJA // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2011 R. 6 nr 4, s. 76–80. — Bibliogr. s. 80. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Synergia funkcji muzealnej i komercyjnej w projektowaniu podziemnych tras turystycznych[Synergy museum and commercial functions in the design of underground routes tourist] / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // W: III konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2015. — ISBN: 978-83-63348-14-4. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych