Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pichór, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7749-3286 orcid iD

ResearcherID: G-8401-2014

Scopus: 23390121600

PBN: 5e70920b878c28a04738eff1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 198, z ogólnej liczby 199 publikacji Autora


1
 • Analiza właściwości użytkowych betonów posadzkowych z dodatkiem oczyszczonych włókien stalowych z recyklingu oponAnalysis of the performance properties of floor concretes with the addition of purified recycled tyre steel fibres / Agnieszka Michalik, Piotr Kupisz, Łukasz Zacharski, Waldemar PICHÓR // W: Monografie technologii betonu [Dokument elektroniczny] : XII konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 9–11 października 2023 / red. Jan Deja, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2023. — e-ISBN: 978-83-61331-47-6. — S. 1159-1172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dnibetonu.com/wp-content/uploads/2023/11/0_Ksiazka-dni-betonu-2023a.pdf [2023-10-24]. — Bibliogr. s. 1170-1172, Streszcz., Abstr.. — Dod. abstrakt dostępny w: Monografie technologii betonu : XII konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 9–11 października 2023 : streszczenia. – ISBN: 978-83-61331-46-9. – S. 225–226. – Tekst pol.-ang.. — W. Pichór - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymiAutoclaved cement composites based on cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymiAutoclaved mineral composites based on cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1057–1064. — Bibliogr. s. 1064

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymiLightweight autoclaved cement based composites reinforced with wollastonite fibres / Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348. — Bibliogr. s. 348. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2008_4_61.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, wollastonit, mikrosfera, włókno, kompozyty cementowo-włókniste

  keywords: mechanical properties, wollastonite, fibers, cenospheres, fiber reinforced cement composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania mas naprawczych do reprofilacji betonu poddanych szczególnym warunkom eksploatacji[Investigations of mortar for concrete reprofilation in a specific utilization conditions] / Jerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie masy naprawczej do reprofilacji betonu poddanej szczególnym warunkom eksploatacjiInvestigations of mortar for concrete reprofilation in a specific utilization conditions / Jerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 386–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Beton : technologie i metody badań : praca zbiorowa[Concrete : technologies and test methods] / red. nauk. Jan DEJA ; Marek GAWLICKI, Zdzisław B. KOHUTEK, Łukasz KOTWICA, Artur ŁAGOSZ, Radosław MRÓZ, Waldemar PICHÓR. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2020. — 938 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61331-34-6. — M. Gawlicki, Z. Kohutek – brak afiliacji AGH

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Beton komórkowy XXI wieku[Cellular concrete of 21st century] / Jan MAŁOLEPSZY, Waldemar PICHÓR // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2001 nr 4, s. 8–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Boron carbide synthesis using expanded graphite as one of carbon form / A. GUBERNAT, D. ZIENTARA, W. PICHÓR // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 780. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: boron carbide, expanded graphite, fine powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budowa strefy kontaktowej włókno-zaczyn w kompozytach cementowych z włóknami polimerowymi[Fibre–matrix interfacial zone in synthetic fibres reinforced cement] / Waldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK // W: Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. W. Kurdowski ; Komitet Badań naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — Na k. tyt.: 50 lat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — S. 268–283. — Bibliogr. s. 282–283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budownictwo kosmiczne : czy jesteśmy gotowi na kolonizację Marsa?[Space construction : are we ready to colonize Mars?] / Waldemar PICHÓR // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 6–7. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Cement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania[Cement with the sulfate regulator of setting time] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 103/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Cementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanegoCommon cements with the addition of ground waste expanded perlite / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 659–672. — Bibliogr. s. 672, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem[Thin-layer of perlite plaster mass] / LAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ziętek Józef, PICHÓR Waldemar. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404678 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 10, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404678A1.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem[Thin-layer of perlite plaster mass] / LAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef Ziętek, Waldemar PICHÓR. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226938 B1 ; Udziel. 2017-04-19 ; Opubl. 2017-10-31. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226938B1.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Cracking tendency of modified HCP at drying shrinkage / Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: VII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. S2/3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Dodatek do zapraw i betonów[Addition for mortars and concretes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KOTWICA Łukasz. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406847 A1 ; Opubl. 2015-07-20. — Zgłosz. nr P.406847 z dn. 2014-01-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 15, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406847A1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, cement, dodatek pucolanowy

  keywords: expanded perlite, cement, pozzolanic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: