Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Milej, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9198-912X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 15124228800

PBN: 5e70922c878c28a047391196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 11, s. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, cieplne stany nieustalone, rezystancja uzwojenia

  keywords: induction motors, thermal transient state, coil resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determinig an improved dynamic model of a system: induction motor and direct-current machine / W. JAŻDŻYŃSKI, W. MILEJ // W: ICEM 2004 [Dokument elektroniczny] : 16th International Conferences on Electrical Machines : 5–8 September 2004, Cracow, Poland : conference proceeding / eds. S. Wiak, M. Dems, K. Komęza ; Institute of Mechatronics and Information Systems Technical University of Łódź. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IMSI], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalinDiagnostics of induction motor used as exhaust-fan drive / Paweł DYBOWSKI, Henryk KRAWIEC, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_43.pdf

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, maszyny elektryczne, badania diagnostyczne, niecentryczność

  keywords: diagnostics, induction motor, electrical machines, eccentricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojanaDiagnostics of the induction motor using available stator voltages / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2013 R. 15 nr 3, s. 108–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Identyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego na podstawie biegu jałowego i rozruchu z uwzględnieniem zjawisk cieplnychIdentification of non-stationary model of an induction motor based on no-load and start-up tests, accounting for heating problem / Waldemar MILEJ // W: SME 2003 : 39\textsuperscript{th} international Symposium on Electrical Machines : Gdańsk–Jurata, Poland, June 9–11, 2003 : conference proceedings-summaries / Polish Academy of Sciences. Electrical Engineering Committee. Section for Electrical Machines and Transformers, [et al.]. — [Poland : PAN], [2003]. — ISBN10: 8388829696. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk cieplnychIdentification of a nonstationary model of an induction motor accounting for heating problem / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // W: SME'2002 : XXXVIII [thirty eighth] international Symposium on Electrical Machines : new constructions, technologies and calculation methods of electrical machines : Cedzyna – Kielce, Poland, June 18–21, 2002 : conference proceedings / ed. Roman Nadolski. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2002. — S. 483–492. — Bibliogr. s. 491–492, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of winding heat inside of identification results of the induction motor modelWpływ nagrzewania uzwojeń na wyniki identyfikacji modelu silnika indukcyjnego / Waldemar MILEJ // W: BSE'2003 : materiały XVII Beskidzkiego Seminarium Elektryków : Istebna-Zaolzie, 21–24 września 2003 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, przy współudziale Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Edukacji w Mechatronice stowarzyszonego z UNESCO International Centre for Engineering Education. — [Polska : PTETiS], [2003]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 16). — S. 92–96. — Bibliogr. s. 96. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Klaster jako element rynku energii[Cluster as an element of the energy market] / Zbigniew HANZELKA, Edmund CIESIELKA, Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ, Tomasz DRABEK, Jakub WÓJCIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — 119, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 118-[120]. — ISBN: 978-83-67427-31-9 ; e-ISBN: 978-83-67427-32-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model polowy maszyny indukcyjnej w aspekcie zwiększenia dokładności symulacji stanów dynamicznychA field model of induction machine in aspects of improved accuracy of dynamic state simulations / Waldemar MILEJ // W: OWD'2005 : VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : 22–25 October 2005., Vol. 2 = VII International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2005]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 21). — S. 273–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modele o parametrach zmiennych maszyn indukcyjnych, ich własności i zastosowanie : rozprawa doktorska[Induction motor models with variable parameters, their properties and applications] / Waldemar MILEJ ; promotor: Wiesław Jażdżyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Maszyn Elektrycznych. — Kraków : AGH, [2007]. — 119 k.. — Bibliogr. k. 114–119. — Dostęp również online: {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9765/full9765.pdf} [2017-02-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymiField calculations of thermal phenomena of the electrical machine permanent magnets / Waldemar MILEJ, Paweł DYBOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych zachodzących w maszynie indukcyjnejField calculations of the thermal effect processing in an induction machine / Waldemar MILEJ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 195–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Praktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznychPractical using of e-learninig for teaching electrical machines / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 62. Seria: Studia i Materiały ; ISSN 1733-0718 ; nr 28). — S. 597–602. — Bibliogr. s. 602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Układy elektromechaniczne i transformatory [Dokument elektroniczny] : obliczenia i zadania[Electromechanical systems and transformers : calculations and examples] / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — 167 s. + programy. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0389). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na obwol. informacja: 2 część podręcznika J. Skwarczyńskiego i Z. Tertila

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ kryterium identyfikacji modelu silnika indukcyjnego na jej wynikiInfluence of induction motor model identification criterion on identification results / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1501. Elektryka ; ISSN 0072-4688. — 2001 z. 177, s. 73–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ nagrzania uzwojeń silnika indukcyjnego na moment rozruchowyInfluence of heating induction motor windings on start-up torque / Waldemar MILEJ // W: OWD'2004 : VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : [Wisła, 16–19 October 2004]., Vol. 3 = VI International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2004]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 19). — S. 191–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ rozłożenia przewodów w żłobku stojana na nagrzewanie silnika indukcyjnegoInfluence distribution wires in the stator slot of winding heat the induction machine / Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2008 nr 80, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/80/ref_20.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wyznaczanie modelu dynamicznego maszyny prądu stałegoDetermining a dynamic model of a direct-current machine / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // W: SME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 2 = SME'2005 : XLI international symposium on Electrical machines : proceedings / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — ISBN10: 8388492748. — S. 378–382. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zjawiska cieplne w modelu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiThermal phenomena in the model of permanent magnet synchronous machine / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 2 (114), s. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_10.pdf

 • słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia

  keywords: synchronous machine, resistivity of the coil, heat calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: