Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Korzeniowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7246-247X orcid iD

ResearcherID: F-8384-2014

Scopus: 56616231000

PBN: 5e70922b878c28a047391077

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 131 publikacji Autora


1
 • A method to increase the leaching progress of salt caverns with the use of the hydro-jet technique / Mariusz CHROMIK, Waldemar KORZENIOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5833, s. 1-41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40-41, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5833/pdf

  orcid iD
 • keywords: fuel, hydrogen, leaching, water jet, salt caverns, storage facilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185833

2
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

3
 • Algorytm analizy obrazu z kamery otworowej do automatycznego lokalizowania rozwarstwień górotworu i innych nieciągłości[Algorithm for analyses of borehole camera image for automatic localization of strata separation and other discontinuities] / Waldemar KORZENIOWSKI, Mariusz Młynarczuk // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 8–9. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 22–34. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Algorytm analizy obrazu z kamery otworowej do automatycznego lokalizowania rozwarstwień górotworu i innych nieciągłościAlgorithm for analyses of borehole camera image for automatic localization of strata separation and other discontinuities / Waldemar KORZENIOWSKI, Mariusz Młynarczuk // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2012 R. 14 nr 7/8, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Algorytm oceny zagrożeń zawodowych na górniczym stanowisku pracyThe algorithm for assessing occupational threats on a selected mining workplace / Waldemar KORZENIOWSKI, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 10, s. 481–488. — Bibliogr. s. 488

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, ryzyko, zawodowe zagrożenia górnicze

  keywords: risk, work safety, mining occupational threats

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza poprawy płynności transportu poziomego na przykładzie Zakładu Górniczego „Sobieski”Analysis of the possibility to improve the continuity of horizontal transportation on the basis of ”Sobieski” hard coal mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Radosław WALOSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 72–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, transport poziomy

  keywords: hard coal mine, horizontal transportation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soliSWOT analysis of the waste recovery technique for filling excavation in the salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2017 t. 13, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/17-PS5-Korzeniowski.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, odzysk odpadów, wypełnianie i likwidacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  keywords: salt mine, waste recovery, mining excavation backfilling and closure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania i eksperymenty w technologiach górniczych w kopalni „Pomorzany”Test and experiments in mining technologies – ”Pomorzany” mine / Waldemar KORZENIOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2014 nr 4, s. 5–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rudy Zn-Pb, filary oporowe, podsadzka hydrauliczna

  keywords: Zn-Pb ores, roof bolting, support pillars, hydraulic backfill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Badania i rozwój technologii górniczych w olkuskich kopalniach rud cynku i ołowiu[Research and development of mining technology in Olkusz zinc and lead mine] / Waldemar KORZENIOWSKI // W: Jubileusz 40-lecia Kopalni ”Pomorzany” : [Bukowno, 5 września 2014] : konferencja / ZGH Bolesław. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

15
 • Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniuComparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{\circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węglaInvestigations of changes of selected geo-mechanical properties of rocks under the influence of temperature up to $1100^{\circ}C$ in the aspect of potential possibilities of the process of underground coal gasification / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badanie wpływu robót strzałowych na zakotwiony strop wyrobiska komorowegoTesting of influence of blasting works on bolted roof in room excavation / Tadeusz DUDZIC, Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 1, s. 9–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samplesBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918. — Bibliogr. s. 918. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/109027?format_id=1

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, popioły, podsadzka utwardzana, komory solne

  keywords: ashes, municipal waste, hardening backfill, salt chambers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2018.124983

21
 • Bolt load and roof falls according to the new static modelCharge des boulons dáncrage et éboulement de toit conformément á un nouveau modéle statique = Ankerbelastung und Firstverbrüche entsprechend einem neuen statischen Modell / W. B. KORZENIOWSKI // W: 9 [neuviéme] Congrés International de Mécanique des Roches : Paris 1999 : comptes-rendus : proceedings : berichte, T. 2 = 9 [ninth] International Congress on Rock Mechanics : 9 [neunter] Internationaler Kongress über Felsmechanik / eds. G. Vouille, P. Berest. — Rotterdam ; Brookfield : Balkema, 1999. — S. 1459–1462. — Bibliogr. s. 1462, Abstr., Rés., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Change of rock pillar properties with time / Waldemar KORZENIOWSKI // W: RGMA-09 : Rock mechanics & geo-environment in mining and allied industries : international symposium : 12–14 February, 2009 [India] / eds. S K Sharma, B K Shrivastva, N C Karmakar ; Department of Mining Engineering Institute of Technology Banaras Hindu University Varanasi. — [India : s. n.], [2009]. — S. 466–473. — Bibliogr. s. 473, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”[Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine] / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności[Characteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity] / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podpornościCharacteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stos, kaszt, kaszt pionowy, obudowa drewniana

  keywords: vertical crib, wooden pile, cribs, wooden support

  cyfrowy identyfikator dokumentu: