Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909549
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności modelowania cyfrowego drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiAnalysis of digital modeling effectiveness of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 395–406. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_32.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, pomiar prędkości, modelowanie cyfrowe, analiza spektralna

  keywords: mining quakes, measurement of velocity, digital modeling, spectral analysis

2
 • Analiza spektralna drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymiSpectral analysis of building vibrations caused by mining quakes / Jan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 591–604. — Bibliogr. s. 604, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_55.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, analiza spektralna, pomiar prędkości i przyspieszenia

  keywords: mining quakes, spectral analysis, measurement of velocity and acceleration

3
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymiNumerical investigation of model stadium under aerodynamic impacts / Roman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie = The scientific research problems of building. [Pt. 6], Research and design issues in construction / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — ISBN 978-83-60200-33-9 (całość). — ISBN: 78-83-60200-52-0. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Toż. W: KRYNICA 2008. T. IV, Zrównoważony rozwój w budownictwie ; T. V, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa ; T. VI, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie [Dokument elektroniczny]: pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Białystok–Krynica, 21–26 wrzesień 2008 : monografia : praca zbiorowa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 85–92. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 92. — Publikacja zawarta w T. VI: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areasOkreślanie właściwości mechanicznych i modelu materiałowego podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych / Lucyna Florkowska, Jan WALASZCZYK, Agnieszka Maj // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 165–178. — Bibliogr. s. 177–178, Summ., Streszcz.. — Pierwsza afiliacja J. Walaszczyk: Polish Academy of Sciences, Strata Mechanics Research Institute, Kraków. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.165.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu[Physical identification of dynamic rock mass models] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworuPhysical identification of dynamic rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Komputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazuComputer simulation of stress distribution around an excavation area, considering gas flow / Jan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_60.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, węgiel, eksploatacja górnicza, metan, naprężenia, przepływ gazu, szczeliny

  keywords: numerical modelling, stress state, coal mining exploitation, methane, gas flow, gaps

9
 • Long term stability evaluation of natural gas storage cavernsOcena długotrwałej stateczności komór magazynowych gazu ziemnego / Jarosław Ślizowski, Jan WALASZCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 83–100. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem ciśnienia porowego metanuMathematical model of layeres rock mass destruction regarding porous pressure of methane / Jan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 153, [1] s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 10). — Bibliogr. s. 145–148, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Modelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM : [streszczenie][Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of LGOM] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionymModeling of inluence income of tectonic disturbance on roof oscillations in to stratified rock mass / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 359–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, modelowanie komputerowe, dynamika

  keywords: numerical modeling, dynamics, rock mechanics

14
 • Określanie właściwości mechanicznych i modeli materiałowych podłoża dla obiektów posadowionych na terenach górniczych[Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas] / Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jan WALASZCZYK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 97–98. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Określenie ciśnienia złożowego metanu na podstawie pomiarów metanonośności oraz badań sorpcyjnych węgla na przykładzie KWK „Krupiński”Estimation of the coal seam methane pressure on the base of the methane content and sorption properties of the coal from the “Krupiński” hard coal mine / Barbara Dutka, Jan WALASZCZYK, Mirosław Wierzbicki // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnychExamples of application numerical methods in rock mechanics / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 nr 11, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennego[Impact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennegoImpact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dynamika, metody numeryczne, mechanika górotworu, uskoki

  keywords: faults, dynamics, numerical methods, rockmass mechanics

19
 • Wpływ poziomu turbulencji na obciążenie aerodynamiczne podczas badań modelu stadionuInfluence of a turbulence level on aerodynamic loadings during tests of stadium model / Roman KINASZ, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2008 z. 50, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych do identyfikacji cyfrowych modeli górotworuThe use of geodetic surveys for identification of digital rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 4, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych