Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Wagner, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7694-6527

ResearcherID: brak

Scopus: 57199121168

PBN: 900511

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

2
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • {\em Carbo salis} ze złoża soli w Wieliczce{\it Carbo salis} from deposit of rock salt in Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jerzy Przybyło // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 62, 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
 • Coalified bitumens from the Kłodawa Salt Structure (central Poland) as evidence on migration of hydrothermal fluids in Zechstein (Upper Permian) deposits / Marian WAGNER, Stanisław Burliga // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 555–564. — Bibliogr. s. 564. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/9039/pdf_1139

 • keywords: Main Dolomite, collotelinite, micrinite, vitrinization of bitumens, Kłodawa Salt Structure, Stinking Shale

7
 • Coal occurrence in salt sediments, Carpathian Foredeep, Poland / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} international sedimentological congress : Mendoza, Argentina, 26\textsuperscript{th} September/1\textsuperscript{st} October : abstracts volume / eds. Ernesto Schwarz, [et al.] ; International Association of Sedimentologists. — [Buenos Aires : IAS], [2010]. — Na okł. dod.: Sedimentology at the foot of the Andes. — ISBN: 978-987-96296-4-2. — S. 912. — Bibliogr. s. 912

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ekologiczne kryteria oceny jakości węgla brunatnego na przykładzie złoża BełchatówThe ecological criteria for evaluation the quality lignite on the example of the Bełchatów deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Waldemar Jończyk, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: pierwiastki krytyczne, metodyka badań jakości węgla brunatnego, składniki toksyczne w węglu

  keywords: critical elements, toxic components in the coal, methods of lignite quality research

10
 • Grawitacyjne spływy uwęglonej materii organicznej – mało poznana forma występowania węgla żelitowego (miękki węgiel brunatny)Gravitional flows of coaly organic mater – a poorly known occurrence from gelitic coal (ortholignite) / Marian WAGNER // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Methane sorption on bituminous coal – experiments on cuboid-shaped samples cut from primal coal lumps / Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK, Marian WAGNER // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 2, s. 85–96. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz., Abstr.

 • keywords: hard coal, shrinkage, strain, methane, kinetics of accumulation, swelling

13
 • Petrographic and mineralogical studies of fossil charcoal from Sierra de Bahoruco (Barahona Province, Dominican Republic) / M. WAGNER, J. Wachowiak, J. KOWALCZYK, L. NATKANIEC-NOWAK, W. HEFLIK, C. Georges // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 173, s. 142–149. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-03. — tekst: https://goo.gl/xCh3cO

 • keywords: Dominican Republic, Barahona Province, Sierra de Bahoruco, blue pectolite (larimar), fusinite, fusain, fossil charcoal

14
 • Petrographic composition of lignite from the Legnica deposit / Sandra PAWELEC, Marian WAGNER // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Petrologic studies and diagenetic history of coaly matter in the Podhale Flysch sediments, southern Poland / Marian WAGNER // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 2, s. 173–183. — Bibliogr. s. 182–183, Abstr.

 • keywords: Poland, terrigenic organic matter, random reflectance of vitrininite, the Podhale Flysch

17
18
 • The geological aspects of meta-lignite and sub-bituminous coal occurrences in Poland within the context of deposits and uneconomic occurrences in EuropeWystępowanie twardego węgla brunatnego w Polsce na tle jego złóż i przyrodniczych wystąpień w Europie / Marian WAGNER // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 25–45. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1487981421/fulltextPDF/E3647ADD4BC94722PQ/2?accountid=48679

 • słowa kluczowe: twardy węgiel brunatny, złoża węgla, klasyfikacja węgla brunatnego

  keywords: meta-lignite, sub-bituminous coal, coal deposit, low-rank coal classification

19
 • The possibility of using pyroclastic levels for correlation of continental and marine Miocene deposits in Poland / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jacek Kasiński, Krzysztof DUDEK, Michał STEFANIUK // W: RCMNS 2013 : 14th congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy : neogene to quaternary geological evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea : Istanbul, Turkey, 8th–12th September, 2013 : book of abstracts / eds. Namik Çagatay, Cengiz Zabci. — [Istanbul] : Istanbul Technical University, [2013]. — ISBN: 978-975-561-438-0. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wyniki badań petrologicznych autogenicznego uwęglonego materiału z osadów fliszowych niecki podhalańskiejPetrologic studies of terrestrial coaly matter in Podhale Flysh sediments (Southern Poland) / Marian WAGNER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 1–2, s. 116–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Zwiększenie efektywności generacji energii elektrycznej z węgla brunatnego ze złoża Szczerców poprzez osuszanie paliwa w parze przegrzanejIncreasing power generation efficiency from lignite originated from Szczercow deposit by superheated steam drying / Anna ŚCIĄŻKO, Marcin ZAKRZEWSKI, Marian WAGNER, Yosuke Komatsu, Akira Hashimoto, Shozo Kaneko, Shinji Kimijima, Janusz S. SZMYD, Yoshinori Kobayashi // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 531–539. — Bibliogr. s. 538-539, Streszcz., Abstr.. — W publikacji błędnie podano imię autora: Marcin Wagner

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże węgla brunatnego Szczerców, osuszanie paliwa, osuszanie w parze przegrzanej

  keywords: lignite, the Szczercow lignite deposit, fuel drying, drying in superheated steam