Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Wagner, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8196-6170 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200342184

PBN: 5e709208878c28a04738ee15

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • An attempt to evaluating the water bodies in selected rural regions in the vicinity of Kraków (Poland)Próba waloryzacji zbiorników wodnych w wybranych rejonach wiejskich w sąsiedztwie Krakowa / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar, Uroš Ljubobratović // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej i kształtowania środowiska obszarów wiejskich = Current problems of water management and rural environment development / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska. — Warszawa: PAN WNBiR, 2011. — (Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ; ISSN 0084-5477 ; z. 561). — S. 195–205. — Bibliogr. s. 203–204, Summ., Streszcz.. — tekst: http://zppnr.sggw.pl/561.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacjiComparative analysis of selected water bodies in Krakow and vicinity in terms of their revitalisation / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 7th international conference : 2–4 October 2013 : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 65–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalization, metals, water bodies, biodiversity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the eco-tourist potential and the recreational facilities of the quarter Bieńczyce (Dzielnica XVI), city commune of Krakow, Poland : focus on water bodies / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Peter Eggenbauer, Aleksandra Obrist, Boris Tokmačija // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.

 • keywords: Nowa Huta, sustainable development, recreation, water bodies, Bieńczyce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of the eco-tourist potential and the recreational facilities of the quarter Bieńczyce (Dzielnica XVI), city commune of Krakow, Poland : focus on water bodies / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Peter Eggenbauer, Aleksandra Obrist, Boris Tokmačija // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Bioremediacja jezior na przykładzie jeziora Bąk w miejscowości Okonek : [streszczenie][Bioremediation of lakes on the example of Bąk lake in Okonek : abstract] / Robert MAZUR, Aleksandra WAGNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=str&nr=9 [2022-02-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Charakterystyka awifauny wybranych zbiorników wodnych na terenie KrakowaCharacteristics of the avifauna of selected water bodies in Cracow / Aleksandra WAGNER // W: Dzika przyroda w mieście / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, cop. 2017. — Na okł. dod.: XIII Konferencja naukowo-techniczna : "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Dzika przyroda w mieście". — ISBN: 978-83-945245-3-1. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Co zrobić by nie zabrakło nam czystej wody?[How to secure clean water?] / Aleksandra WAGNER // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2003 nr 10, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Comparative analysis of selected water bodies in Cracow and vicinity in terms of their revitalisationAnaliza porównanwcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacji / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-930319-6-2. — S. 139–152. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalisation, metals, water bodies, biodiversity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Contribution to the knowledge of plant diversity in the Malopolska region : focus on invasive plants in Kraków and vicinity / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar // International Journal on Advances in Life Sciences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1942-2660. — 2015 vol. 7 no. 3 & 4, s. 158–176. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.. — tekst: http://www.iariajournals.org/life_sciences/lifsci_v7_n34_2015_paged.pdf

 • keywords: water bodies, vegetation, alien species, suburban areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of the Vistula River in CracowEkologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej części Krakowa / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Aleksandra WAGNER // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 8 / pod red. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, 2016. — ISBN: 978-83-939544-3-8. — S. 247–260. — Bibliogr. s. 258–260, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, kamieniołomy, tereny poprzemysłowe, Podgórze, kierunki rewitalizacji

  keywords: post industrial areas, quarries, leisure, Podgórze, directions of revitalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ecotourism as a factor of sustainable development of specially protected regions / Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI, Maria ZIELIŃSKA // W: Across disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on human behaviour / eds. Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. — München ; Mering : Rainer Hampp Verlag, 2008. — (Research on Cases and Theories ; ISSN 0940-2829 ; vol. 12). — ISBN: 978-3-86618-205-9. — S. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Eco-tourist potential of the community of Liszki, district of Krakow, Poland / Olia Leniv, Barbara PATUŁA, Kensuke Suzuki, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Education for sustainable development in the region of reclaimed abandoned borrow pits in Cracow (Poland) and the region on Cracow / A. WAGNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 579–584. — Bibliogr. s. 583–584, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekologiczna i społeczna rola ogródków działkowych na przykładzie ogrodów „Małe Błonia” i „Aster” w KrakowieEnvironmental and social role of allotment gardens, focus on the gardens „Małe Błonia” i „Aster” in Krakow / Aleksandra WAGNER, Barbara PATUŁA // W: Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość? / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2013. — ISBN: 978-83-935740-0-1. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Environmental awareness of the residents of Cracow in the aspect of water recreation (based on a questionnaire survey) / Aleksandra WAGNER // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Environmental awareness of the residents of Cracow in the aspect of water recreation (based on a questionnaire survey) / A. WAGNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 43–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • EUROECO 2000 / oprac. Agnieszka WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — Olsztyn : „HARD”, 2000. — 65 s.. — (Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 9, supl. II, 2000). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16th September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2000. — 112 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration = współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej : Kraków (Cracow), 18–19. 06. 2001 : book of abstracts / eds. Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — 58, [1] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — [Kraków : s. n.], [2002]. — 89 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : Kraków 18th–19th September 2006 / eds. Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — 136 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 1045–1050. — Bibliogr. s. 1049–1050, Abstr.

 • keywords: water bodies, evaluation methods, tourist attractiveness, anthropogenic impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. — [t.] 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: