Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wacławik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 895986

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Geneza, istota i zastosowanie metody MOSTMOST method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Innovations in the cable industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 271–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Mary Barnett Gilson (1877–1959) – prekursor zarządzania zasobami ludzkimiMary Barnett Gilson (1877–1959) precursor of human resources management / Łukasz WACŁAWIK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 8, s. 28–33. — Bibliogr. s. 32–33, Summ.

 • keywords: HRM, pioneers of management, women in management, employee adaptation

4
 • Metoda most – geneza i próba zastosowania w zarządzaniu produkcjąMost method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Od badania metod pracy do warsztatu muda : streszczenieFrom work study to muda hunting : abstract / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, Muda Hunting, process improvement, added value, the evolution of management methods

6
 • Od badania metod pracy do warsztatu mudaFrom work study to muda hunting / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, Muda Hunting, process improvement, added value, the evolution of management methods

7
 • Outsourcing wywiadu gospodarczegoOutsourcing of business intelligence / Łukasz WACŁAWIK // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Outsourcing w wywiadzie gospodarczym[Outsourcing in business intelligence] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 11, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Recenzja książki „Polski przemysł kablowy” pod redakcją Jana Grobickiego. — Bydgoszcz, 2007Review of book titled “Polish Cable Industry” edited by Jan Grobicki / Rec. Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 4, s. 88–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rozwój rynku kablowego i źródła finansowania postępu technologicznego[Cable market development and sources of the technical progress financing] / Łukasz WACŁAWIK // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wudawnicza Text, 2008. — ISBN: 978-83-60560-32-7. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Specjalizacja i standaryzacja produkcji jako narzędzie doskonalenia procesów w przemyśle kablowym[Specialization and standardization of production as a tool for processes improvement in cable industry] / Łukasz WACŁAWIK // W: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym / red. nauk. Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.. — Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. — (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce). — ISBN: 978-83-7867-348-4. — S. 105–115. — Bibliogr. dla całej książki s. 137–146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The impact of innovation, UE funds and benchmarking for development and restructuring cable industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis / eds. Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-73-0. — S. 381–391. — Bibliogr. s. 391, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Włoskie doświadczenia w reformowaniu rynku pracy i wnioski płynące dla PolskiItalian experiences in reforms in the labor market and the findings for Poland / Łukasz WACŁAWIK // W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0611). — ISBN: 978-83-7464-770-0. — S. 57–65. — Bibliogr. s. 65

 • słowa kluczowe: emigracja, rynek pracy, bezrobocie młodych

  keywords: labor market, emigration, unemployment of the youth

15
 • Wpływ wywiadowni gospodarczych na rozwój zarządzania strategicznego informacjamiThe influence of business intelligence agencies on development of strategic information management / Łukasz WACŁAWIK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk.  Jarosław Kaczmarek, Mirosław Kwieciński. — Toruń : Dom Organizatora, 2010. — ISBN: 978-83-7285-513-8. — S. 263–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wspomaganie transferu technologii funduszami unijnymi – {\em case studies}[Support of the technology transfer with EU funds – {\it case studies}] / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Elżbieta Skrzypek, Aneta Sokół. — Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. — ISBN: 978-83-60653-10-4. — S. 129–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Wykorzystanie metody MOST w krytycznej analizie i ocenieMOST method usage in the critical analysis and assessment / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wykresy Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnymYamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automative industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, Muda Hunting, usprawnianie procesów, wykres Yamazumi

  keywords: work study, Muda Hunting, process improvement, Yamazumi chart

20
 • Wykres Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnymYamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automotive industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 542–554. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 554, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, Muda Hunting, usprawnianie procesów, wykres Yamazumi

  keywords: work study, Muda Hunting, process improvement, Yamazumi chart

21
 • Wywiad gospodarczy – perspektywy rozwojuBusiness intelligence prospects of development / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wywiad gospodarczy – rozwój czy kryzys?[Business intelligence – development or crisis?] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 10, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wywiad gospodarczy - teoria a praktykaBusiness intelligence prospect of development / Łukasz WACŁAWIK // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zarządzanie systemami logistycznymi[Management of logistic systems] / Lech Bukowski, Marek DUDEK, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Maja Kibak-Janiak, Dariusz Krzywda, Joanna Krzywda, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 217 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0560). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-707-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowania metody SMED w podnoszeniu wydajności linii produkcyjnej[Application of SMED method in improving the efficiency of the production line] / Łukasz WACŁAWIK, Tomasz Schroeder // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15–16]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych