Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Stachurski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza konstrukcji złącza bloku węglowego z uwzględnieniem sposobu wytwarzania i warunków eksploatacji[Analysis of the carbon block-joint the sign confidering the method of its manufacturing and operation conditions] / Wacław STACHURSKI, Jarosław PIEKŁO // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pęknięć eksploatacyjnych dużej kokili w kształcie ramyThe analysis of exploitation cracks for big gravity deie in the frame shape / STACHURSKI W., MAJ M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 337–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie konstrukcji odlewów metodami elastooptyki[Examination of the cast structures applying photoelasticity methods] / Wacław STACHURSKI, Adam SIEMIENIEC. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — 96 s.. — Bibliogr. s. 96. — ISBN10: 83-89541-44-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Innovated construction of tundish cover with increased service durabilityInnowacyjna konstrukcja pokrywy kadzi pośredniej COS o podwyższonym czasookresie pracy / W. STACHURSKI, J. Łukasik, G. Kwinta, S. SOBULA, Sz. Ostafin // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 795–801. — Bibliogr. s. 801

 • keywords: tundish cover, thermal isolation, prolongated exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0074

6
 • Monitorowanie zmian naprężeń w żeliwnych tubingach metodą elastooptycznąMonitoring of stress changes in the cast iron tubbings by means of photo-elastic method / Lech Skopiak, Wacław STACHURSKI, Maria MAJ, Jarosław PIEKŁO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 363–371. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_31.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, obliczenia numeryczne, badania elastooptyczne

  keywords: numerical calculations, photoelastic investigations, stresses measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Niektóre problemy doboru materiałów i konstrukcji matryc przy prasowaniu składników sypkichSome aspects of selection the materials and design of die designed for compaction of loose material components / Wacław STACHURSKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 261–265. — Bibliogr. s. 264, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Niszczenie form metalowych w trakcie eksploatacji[Destruction of the metal form during the exploitation process] / Wacław STACHURSKI, Maria MAJ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena wpływu porowatości na trwałość odlewów ze stopu AK9 poddanych cyklicznie zmiennym obciążeniom[Porosity effect on a durability aluminium alloy casting under cyclic load] / M. MAJ, J. PIEKŁO, W. STACHURSKI // W: Nauka i technologia : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : LVIII konferencja Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP : Wólka Milanowska, 3–5 czerwca 2004 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; SOMN Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS Sp. z o. o., 2004. — S. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Odlewy hutnicze – nowości w zakresie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji[Novelties castings in the design production and exploitation range] / Wacław STACHURSKI // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymalizacja konstrukcji grubościennego odlewu żeliwnego na przykładzie wlewnicyOptimization of thick walled cast iron design on the ingot mould example / Maria MAJ, Jarosław PIEKŁO, Stanisław Pysz, Wacław STACHURSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją ; ISSN 1733-1919. — 2004 nr 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Summ.. — II międzynarodowa konferencja MANUFACTURING'04 : współczesne problemy projektowania i wytwarzania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problem supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnegoProblem of super-thin wall nodular iron casting / E. FRAŚ, M. GÓRNY, W. STACHURSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 21 (1/2), s. 43–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera[Cathode section of an electrolyser bottom lining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wacław STACHURSKI, Jarosław PIEKŁO. — Int.Cl.: C25C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199004 B1 ; Udziel. 2008-02-08 ; Opubl. 2008-08-29. — Zgłosz. nr P.352337 z dn. 2002-02-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199004B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sekcja katodowa wyłożenia dna elektrolizera[Cathode section of an electrolyser bottom lining] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STACHURSKI Wacław, PIEKŁO Jarosław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C25C 3/08. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 352337 A1 ; Opubl. 2003-08-25. — Zgłosz. nr P.352337 z dn. 2002-02-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 17, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL352337A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Technical and economic aspects of the process of designing thermally loaded castingsKonstruowanie odlewów obciążanych cieplnie - aspekty technologiczno-ekonomiczne / Maria MAJ, Jerzy Łukasik, Wacław STACHURSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2021 t. 88 nr 1, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, funkcjonalność, naprężenia cieplne, konstrukcja odlewów

  keywords: reliability, thermal stresses, durability, design castings, functionality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2021.1.4

17
 • Wstępne badania wytrzymałości żeliwa z wykorzystaniem próbki pierścieniowejApplication of collar upset sample to preliminary investigation of cast iron strenght / M. MAJ, J. PIEKŁO, W. STACHURSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2004 R. 4 nr 11 t. 1, s. 312–317. — Bibliogr. s. 317, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, żeliwo, wytrzymałość, próba pierścieniowa

  keywords: mechanical properties, cast iron, strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie kokil w produkcji odlewów hutniczychApplication of die mould in manufacturing of casting for metallurgical processes / STACHURSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 327–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: