Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Oleksy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8491-0789 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507235951

PBN: 5e709209878c28a04738ef47

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Akredytacja laboratoriów badawczych wyższych szkół technicznychAcreditation of research laboratories in technical universities / Józef HANSEL, Wacław OLEKSY // W: Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach ; Nowe zadania wyższych szkół technicznych związane z integracją z Unią Europejską / [red.: Józef Kuleczka] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków ; KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 16). — ISBN10: 83-909287-5-2. — S. 130–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualne problemy górniczych wyciągów szybowych na świecie : [streszczenie]Current problems of mine shaft hoist installations in the world / Marian WÓJCIK, Wacław OLEKSY // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja : 3–5 listopada 2010 r. : referaty ; prezentacja CBiDGP / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : CBiDGP], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza i ocena uszkodzeń typu katastroficznego stalowych płaskich lin wyrównawczych[Analysis and assessment of catastrophic failure of steel flat balance ropes] / Stefan Konieczny, Wacław OLEKSY // W: Liny wyrównawcze stalowo-gumowe SAG : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 19). — ISBN10: 83-909287-8-7. — S. 46–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza uszkodzeń lin stosowanych w polskim przemyśle naftowymAnalýza poškodenia lán používaných v Pol'skom naftovom priemysle = Analysis of damage of ropes applied in Polish oil industry / Wacław OLEKSY // W: Výskum, výroba a použitie ocelových lán : XI. medzinárodná konferencia : 19–22. september 2000 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická Univerzita v Košiciach. Katedra Logistiky a Výrobných Systémov Fakulta BERG. — [Košice : TU. KLVS F BERG], [2000]. — S. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of operation of carrying-hauling ropes of monocable aerial ropeways in Poland / Tomasz ROKITA, Wacław OLEKSY // W: Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines : selected, peer reviewed papers from the conference on Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines (VVaPOL 2014), September 23–26, 2014 Podbanske, High Tatras, Slovakia / eds. Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko. — [Slovakia] : Trans Tech Publications, 2014. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 683). — ISBN: 978-3-03835-316-4 ; e-ISBN: 978-3-03826-700-3. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • keywords: carrying-hauling rope, wire rope, monocable aerial ropeway

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.683.9

6
 • Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskichSafety of travelators for passengers transport in ski resorts / Wacław OLEKSY, Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2014 R. 31 nr 1, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo kolei linowych i wyciągów narciarskich w świetle projektu Dyrektyw Unii EuropejskiejSafety of ropeways and ski lifts based on the project of the Directive of European Communities / Wacław OLEKSY // W: Systemy bezpieczeństwa transportu linowego, nowe rozwiązania transportu linowego w miastach / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 20). — S. 31–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bezpieczeństwo kolei linowych na podstawie projektów norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą $2000/9$/ECSafety of cableway installations based on the drafts of the European Standards harmonized with the Directive $2000/9$/EC / Wacław OLEKSY // W: Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich / Kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — S. 98–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-3-3. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na VI Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, 3–5 listopada 2010 r., Ustroń.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-1-6. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IX. międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 6–8 listopada 2013 r., Ustroń

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [Bezpieczna konserwacja i eksploatacja lin odciągowych masztów przenośnych w polskim przemyśle wiertniczym]Safe maintenance and exploitation of guy ropes of portable masts in Polish oil drilling industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2012 č. 10 mimoriadne = spec. iss., s. 19–26.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2012 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2012 : zborník abstraktov = book of abstracts : 17.medzinárodnej konferencie = 17th international conference : 18.–21. september 2012 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — [S. l. : s. n., 2012]. — S. 15 pt.: Bezpečnostná údržba a využitie kotevných lán v prenosných vrtných stožiaroch v pol'skom ropnom piemysle. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Działalność Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 163 ds. Lin i Transportu Linowego w latach 1994–1999Activity of the Standard Problem Commission no 163 for Ropes and Rope Transport in years 1994–1999 / Wacław OLEKSY // W: Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — S. 151–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Improvement of exploitation conditions of steel wire ropes on drilling drums by applying multilayer rope spooling in Lebus system / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 137–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 141. — ISBN: 978-80-553-0074-0. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15.medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 21 pt.: Zlepšenie podmienok využívania ocel'ového lana na vrtných bubnoch aplikáciou mnohovrstvového navíjacieho systému Lebus. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Katedra Transportu LinowegoThe Department of Rope Transport / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 39 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 28). — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji MedellinCable railways in urban transport systems on the example of the agglomeration of Medellin / Tomasz ROKITA, Wacław OLEKSY, Marian WÓJCIK // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2013 nr 7, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koleje jednolinowe, koleje gondolowe, koleje linowe w miastach

  keywords: gondola lifts, monocable aerial ropeways, ropeways in cities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego]Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 158, Abstr.. — Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a ťažných zariadení = Investigation, production and use of steel wire ropes, conveyers and hoisting macines : XVI. medzinárodná konferencia = 16th international conference : 21.–24. september 2010, Vysoké Tatry – Podbanské

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lina stalowa dla wielokrążków wyciągów wiertniczych[Steel rope for pulley blocks of output shaft hoists] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Wacław OLEKSY [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: E21B 19/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 157101 B1 ; Opubl. 1992-04-30. — Zgłosz. nr P.269827 z dn. 1987-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL157101B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Lina stalowa dla wielokrążków wyciągów wiertniczych[Steel rope for pulley blocks of output shaft hoists] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Wacław OLEKSY [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: D07B 1/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 157858 B1 ; Opubl. 1992-07-31. — Zgłosz. nr P.276670 z dn. 1988-12-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL157858B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lina stalowa dla wielokrążków wyciągów wiertniczych[Steel rope for use in multipulley drilling rig tackles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Wacław OLEKSY, Eugeniusz Filipczyk, Leopold Mierzejewski. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: D07B 1/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 166064 B1 ; Udziel. 1994-10-24 ; Opubl. 1995-03-31. — Zgłosz. nr P.290944 z dn. 1991-07-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL166064B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lina stalowa do zaplatania z rdzeniem metalowym[Steel rope with metal core] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Eugeniusz Filipczyk, Wacław OLEKSY, Leopold Mierzejewski, Zdzisław Śmiałek. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: D07B 1/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 165920 B1 ; Udziel. 1994-10-04 ; Opubl. 1995-03-31. — Zgłosz. nr P.293416 z dn. 1992-02-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL165920B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Lina stalowa ze splotek dwuwarstwowych[Steel rope made of double-layered strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: D07B 1/06. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59237 Y1 ; Udziel. 2002-03-07 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr W.112495 z dn. 1997-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59237Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Lina stalowa ze splotek jednowarstwowych[Steel rope made of mono-layered strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: D07B 1/06. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59238 Y1 ; Udziel. 2002-03-07 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr W.112494 z dn. 1997-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59238Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metody badawcze i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Research methods and resources for mining shaft hoists safety] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL ; Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Stanisław WOLNY, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2001. — 143 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 22). — Bibliogr. przy rozdz.. — Tekst w jęz. pol., streszcz. w jęz. ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Normy zharmonizowane z dyrektywą 2000/9/WE dotyczące wymagań dla lin kolei linowych przeznaczonych do transportu osóbStandards harmonized with cableway directive 2000/9/EC concerning requirements for ropes of cableway installations designed to carry persons / Wacław OLEKSY // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy / kom. red. zesz. Józef Hansel, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 30). — S. 54–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich[New legal acts and standards related to safety of cableways and ski lifts] / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 154 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: