Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Oleksy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8491-0789

ResearcherID: brak

Scopus: 6507235951

PBN: 900943

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy górniczych wyciągów szybowych na świecie : [streszczenie]Current problems of mine shaft hoist installations in the world / Marian WÓJCIK, Wacław OLEKSY // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja : 3–5 listopada 2010 r. : referaty ; prezentacja CBiDGP / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : CBiDGP], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of operation of carrying-hauling ropes of monocable aerial ropeways in Poland / Tomasz ROKITA, Wacław OLEKSY // W: Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines : selected, peer reviewed papers from the conference on Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines (VVaPOL 2014), September 23–26, 2014 Podbanske, High Tatras, Slovakia / eds. Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko. — [Slovakia] : Trans Tech Publications, 2014. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 683). — ISBN: 978-3-03835-316-4 ; e-ISBN: 978-3-03826-700-3. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • keywords: carrying-hauling rope, wire rope, monocable aerial ropeway

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.683.9

3
 • Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskichSafety of travelators for passengers transport in ski resorts / Wacław OLEKSY, Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2014 R. 31 nr 1, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo kolei linowych na podstawie projektów norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą $2000/9$/ECSafety of cableway installations based on the drafts of the European Standards harmonized with the Directive $2000/9$/EC / Wacław OLEKSY // W: Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich / Kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — S. 98–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-3-3. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na VI Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, 3–5 listopada 2010 r., Ustroń.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-1-6. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IX. międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 6–8 listopada 2013 r., Ustroń

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [Bezpieczna konserwacja i eksploatacja lin odciągowych masztów przenośnych w polskim przemyśle wiertniczym]Safe maintenance and exploitation of guy ropes of portable masts in Polish oil drilling industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2012 č. 10 mimoriadne = spec. iss., s. 19–26.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2012 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2012 : zborník abstraktov = book of abstracts : 17.medzinárodnej konferencie = 17th international conference : 18.–21. september 2012 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — [S. l. : s. n., 2012]. — S. 15 pt.: Bezpečnostná údržba a využitie kotevných lán v prenosných vrtných stožiaroch v pol'skom ropnom piemysle. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Improvement of exploitation conditions of steel wire ropes on drilling drums by applying multilayer rope spooling in Lebus system / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 137–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 141. — ISBN: 978-80-553-0074-0. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15.medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 21 pt.: Zlepšenie podmienok využívania ocel'ového lana na vrtných bubnoch aplikáciou mnohovrstvového navíjacieho systému Lebus. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Katedra Transportu LinowegoThe Department of Rope Transport / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 39 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 28). — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji MedellinCable railways in urban transport systems on the example of the agglomeration of Medellin / Tomasz ROKITA, Wacław OLEKSY, Marian WÓJCIK // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2013 nr 7, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koleje jednolinowe, koleje gondolowe, koleje linowe w miastach

  keywords: gondola lifts, monocable aerial ropeways, ropeways in cities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego]Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 158, Abstr.. — Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a ťažných zariadení = Investigation, production and use of steel wire ropes, conveyers and hoisting macines : XVI. medzinárodná konferencia = 16th international conference : 21.–24. september 2010, Vysoké Tatry – Podbanské

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Lina stalowa ze splotek dwuwarstwowych[Steel rope made of double-layered strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: D07B 1/06. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59237 Y1 ; Udziel. 2002-03-07 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr W.112495 z dn. 1997-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59237Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Lina stalowa ze splotek jednowarstwowych[Steel rope made of mono-layered strands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: D07B 1/06. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59238 Y1 ; Udziel. 2002-03-07 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr W.112494 z dn. 1997-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59238Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Normy zharmonizowane z dyrektywą 2000/9/WE dotyczące wymagań dla lin kolei linowych przeznaczonych do transportu osóbStandards harmonized with cableway directive 2000/9/EC concerning requirements for ropes of cableway installations designed to carry persons / Wacław OLEKSY // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy / kom. red. zesz. Józef Hansel, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 30). — S. 54–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich[New legal acts and standards related to safety of cableways and ski lifts] / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 154 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowe normy europejskie na liny dla górniczych wyciągów szybowychNew European Standards for wire ropes for mine shaft hoists / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 125–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ogólne wymagania techniczne dla lin napędowych i nośno-napędowych osobowych kolei linowych zawarte w dyrektywie kolejowej oraz w normach zharmonizowanychGeneral technical requirements for hauling and carrying-hauling ropes of cableway installations based on the Cableway Directive and the harmonized European Standards / Wacław OLEKSY // W: Výskum výroba a použitie ocel'ových lán : XII. medzinárodnú konferenciu : pri príležitosti 50. výročia založenia Technickej univerzity a Fakulty BERG v Košiciach : 28.–31. máj 2002 Podbanské – Vysoké Tatry / Katedra Logistiky a Výrobných Systémov F BERG v spolupráci s firmou Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG Dresden. — [Košice : TU. KLVS F BERG], [2002]. — S. 184–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowychThe mine hoist safety system in Poland / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef HANSEL (przewodn.), Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt KAWECKI, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ., Abstr.. — Zeszyt jest poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polski system normalizacyjnyThe Polish standarisation system / Józef HANSEL, Wacław OLEKSY // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 112–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polski system normalizacyjnyPolish standarisation system / Józef HANSEL, Wacław OLEKSY // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 62–88. — Bibliogr. s. 76, 88, Streszcz., Abstr., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prace Komitetu Technicznego Nr 163 ds. Lin i transportu linowego PKN dotyczące wprowadzania norm zharmonizowanych z dyrektywą 2000/9/WE do katalogu polskich normWorks of the Technical Committee no 163 for Ropes and Rope Transport of the Polish Committee for Standardization on implementation of the standards harmonized with the directive 2000/9/EC in the catalogue of Polish standards / Wacław OLEKSY // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 40–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stan zaawansowania prac związanych z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2000/9/WECurrent status of work on standards consistent with the Directive 2000/9/WU / Wacław OLEKSY // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 89–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Stan zaawansowania prac związanych z wprowadzaniem norm zharmonizowanych z dyrektywą 2000/9/WE do katalogu polskich normCurrent status of work on implementation of the standards harmonized with the directive 2000/9/EC in the catalogue of Polish standards / Wacław OLEKSY // W: Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej = Construction and operation of cableway installations in new European Community legislation / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2005. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 34). — Publikacja zawiera prace prezentowane na IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej” : Szczyrk, 14–16 listopad 2005 r.. — S. 44–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych[Diagnostic system for shaft guide line rectilinearity control] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Stanisław WOLNY, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 96 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Transport pionowy w kopalniach podziemnych Republiki Południowej AfrykiDeep hoisting technology in the Republic of South Africa / Wacław OLEKSY, Andrzej TYTKO // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 91–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: