Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Gawędzki, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5352-0008 orcid iD

ResearcherID: W-1627-2018

Scopus: 6602225711

PBN: 5e70922b878c28a047391127

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 117, z ogólnej liczby 122 publikacji Autora


1
 • A branched system for measurement of the slow-variable forces using a strain gauge method / Wacław GAWĘDZKI, Jerzy JURKIEWICZ // W: IMTC/96 , IMEKO TC-7 : joint conference – 1996: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference & IMEKO Technical Committee 7 : quality measurements: the indispensable bridge between theory and reality (No measurements? No science! : Brussels, June 4–6, 1996 : conference proceedings, Vol. 1. — [Piscataway : IEEE], [1996]. — ISBN10: 0-7803-3312-8. — S. 196–199. — Bibliogr. s. 199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A method for the determination of the kinetic friction coefficient in friction pairs based on direct acceleration measurement of an object on an inclined planeMetoda wyznaczania współczynnika tarcia kinetycznego par ciernych w oparciu o bezpośredni pomiar przyspieszenia obiektu na równi pochyłej / Wacław GAWĘDZKI, Mirosław SOCHA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 vol. 284 no. 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-04-30. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=192225

  orcid iD
 • słowa kluczowe: skojarzenia cierne, współczynnik tarcia, przyspieszenie, równia pochyła

  keywords: friction coefficient, acceleration, friction pairs, inclined plane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.4150

3
4
 • A study of the impact of dynamic ground actions on momentary values of friction forces at the gas pipeline-backfill interfaceBadania wpływu oddziaływań dynamicznych podłoża na chwilowe wartości sił tarcia w skojarzeniu gazociąg-obsypka / Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 nr 2/2018, s. 21–28. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=181982

  orcid iD
 • słowa kluczowe: drgania, siła tarcia, gazociąg, transformacja Fouriera STFT

  keywords: vibration, gas pipeline, friction force, STFT transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.6959

5
 • A study of the influence of friction forces on the transmission of soil vibration on gas pipelinesBadania wpływu sił tarcia na przenoszenie drgań gruntu na rurę gazociągu / Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 nr 2, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57-58, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=156242

  orcid iD
 • słowa kluczowe: drgania, tarcie, rura, transformacja HHT, gazociąg, przenoszenie drgań

  keywords: vibration, friction, pipe, HHT transform, gas pipeline, vibration transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6272

6
 • A study of tribological load capacity of various friction pairsBadania tribologicznej nośności różnych skojarzeń ciernych / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 nr 2, s. 91–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://tiny.pl/9f42r

  orcid iD
 • słowa kluczowe: skojarzenia cierne, współczynnik tarcia, analiza obciążeń, moment tarcia, nośność

  keywords: friction coefficient, load analysis, friction torque, friction pairs, load bearing capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6310

7
 • Accuracy analysis of a measurement system auto-calibration method / Wacław GAWĘDZKI // W: 8th International symposium on New measurement and calibration methods of electrical quantities and instruments : Budapest, Hungary, September 16–17, 1996 : proceedings / eds. T. Dobrowiecki, I. Zoltán ; IMEKO – International Measurement Confederation, IMEKO TC-4 Technical Comittee on Measurement of Electrical Quantities. — Budapest : Technical University. Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 1996. — ISBN10: 963 420 491 0. — S. 218–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytm autokalibracji dla wybranych torów pomiarowych wielkości fizycznychSelf-calibration algorithm for measurement channels of physical quantities / Wacław GAWĘDZKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 205–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Algorytm auto-kalibracji torów pomiarowych poprzez wielomianową interpolację funkcji przetwarzaniaAn algorithm of self-calibration for measurement channels by means of polynomial interpolation of conversion function / Wacław GAWĘDZKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 196–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Algorytm kompresji sygnałów pomiarowych w dziedzinie czasuCompression algorithm of measurement signals in the time domain / Wacław GAWĘDZKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 18–22 września 2000 = Measuring systems-modelling and simulation : 10\textsuperscript{th} anniversary symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-7-6. — S. 236–242. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Algorytm nieregularnego próbkowania bazujący na analizie pochodnej sygnałów pomiarowychNon-uniform sampling algorithm based on measurement signals derivative analysis / Wacław GAWĘDZKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XI [jedenastego] sympozjum : Krynica, 17–21 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — ISBN10: 8390829592. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Algorytmiczne zmniejszanie błędów kwantyzacji przetwornika A/C współpracującego z czujnikami z wyjściem ilorazowymAlgorithmical reduction of quantization errors of A/C converter, which cooperates with ratiometric output sensors / Wacław GAWĘDZKI, Jerzy JURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1412. Elektryka ; ISSN 0072-4688. — 1999 z. 165, s. 89–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • An adaptive algorithm for the measurement data compression / W. GAWĘDZKI // W: IMEKO 2000 [International Measurement Confederation] : XVI IMEKO world congress : Sept. 25–28, 2000 Vienna : proceedings. Vol. 5, Top. 7 : Measurement science ; Top. 8 : Traceability in metrology ; Top. 11 : Metrological infrastructur / eds. A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, P. H. Osanna. — Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000. — S. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza błędu nieliniowości tensometrycznych systemów do pomiaru wagiAn analysis of nonlinearity error of strain gauge based weighing systems / Wacław GAWĘDZKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 220. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — 2004 z. 27, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych = Methods and technics of signal processing in physical measurements : materiały XII międzynarodowego seminarium metrologów : Rzeszów 26–30. 09. 2004. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza funkcjonowania algorytmu nieregularnego próbkowaniaAnalysis of functioning of non-uniform sampling algorithm / Wacław GAWĘDZKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 192. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — 2002 z. 22, s. 75–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ.. — Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych = Methods and technics of signal processing in physical measurements : materiały IX [dziewiątego] międzynarodowego seminarium metrologów : Rzeszów 23–25.10.2001. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza porównawcza kodera z nieregularnym okresem próbkowania „ISP” do kompresji sygnałów pomiarowychComparative analysis of a codec with irregular sampling period “ISP” for compression of measurement signals / Wacław GAWĘDZKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE AGH. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznegoAnalysis of ground vibrations influence on pipelines deformations in additional static tension conditions / Wacław GAWĘDZKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 8, s. 879–882. — Bibliogr. s. 882, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznegoAnalysis of ground vibrations influence on pipelines deformations in the additional static tension conditions / Wacław GAWĘDZKI // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 188–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analysis of measurement signals compression algorithm properties in the time domain / W. GAWĘDZKI // W: IMTC/2001 : proceedings of the 18\textsuperscript{th} [eighteenth] IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference : rediscovering measurement in the age of informatics : Budapest, 21–23 May, 2001, Vol.2 / IEEE Instrumentation & Measurement Society. — New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001. — Opis częśc. wg okł. — ISBN: 0-7803-6646-8. — S. 725–728. — Bibliogr. s. 728, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analysis of the influence of friction force on the strains of gas pipeline using the Hilbert-Huang transformAnaliza wpływu sił tarcia na stan odkształceń rury przesyłowej gazociągu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2016 R. 47 nr 4, s. 145–155. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tarcie, odkształcenie, rura, gazociąg, drganie, transformacja Hilberta-Huanga

  keywords: vibration, friction, strain, pipe, Hilbert-Huang transform, gas pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6990

21
 • Auto-kalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanychSelf-calibration of measurement channels by means of linear spline interpolation of conversion function / Wacław GAWĘDZKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 233. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — 2006 z. 29, s. 97–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.. — Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych : materiały XIV międzynarodowego seminarium metrologów : Rzeszów 17–19 października 2006 / [Politechnika Rzeszowska]. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Autokalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanychSelf-calibration of measurement channels by means of linear spline interpolation of conversion function / Wacław GAWĘDZKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 1, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczychInvestigation of dynamic deformation of pipelines in mining exploitation area / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 457–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Abstr.. — Błąd w nazwisku autora: Jan Szybki. — J. Tarnowski, J. Szybka – afiliacja: Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza. — W. Gawędzki – afiliacja: Katedra Metrologii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczychInvestigation of dynamic deformation of pipelines in mining exploitation area / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 R. 109 z. 14 7–M, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo-stalInvestigations of the process of kinetic friction in frictional pairs cast iron-steel / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3, s. 219–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: