Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Branicki, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901218

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Autentyczność egzystencjalna w ujęciu Viktora E. FranklaExistential authenticity in the concept of Viktor E. Frankl / Wacław BRANICKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 43–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autentyczność osobowa a medialnośćPersonal authenticity and mediality / Wacław BRANICKI. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016. — 366 s.. — Bibliogr. s. 335–352, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-413-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Autentyczność osobowa w perspektywie teorii dezintegracji pozytywnejPersonal authenticity in the perspective of the theory of positive disintegration / Wacław BRANICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 127–140. — Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.127.pdf [2013-12-20]. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, autentyczność osobowa, teoria dezintegracji pozytywnej, śmierć

  keywords: artificial intelligence, personal authenticity, the theory of positive disintegration, death

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Autentyczność w blogosferzeAuthenticity in the blogosphere / Wacław BRANICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 9, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010-09/SH_2010_09_02.pdf

 • słowa kluczowe: blog, autentyczność, ujawnianie siebie

  keywords: odpowiedzialność, blog, authenticity, self-disclosure, responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość[Avatar as a virtual embodiment or artificial identity] / Wacław BRANICKI // W: Paradoksy internetu : konteksty społeczno-kulturowe / pod red. Magdaleny Szpunar. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. — (Oblicza Mediów). — ISBN: 978-83-7611-946-5. — S. 87–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Emotions and power in the real and virtual environmentsEmocje i władza w środowiskach realnym i wirtualnym / Wacław BRANICKI // W: Emocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-929-2. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediówIndividualism in the selected circles of the new media / Wacław BRANICKI // Horyzonty Wychowania ; ISSN 1643-9171. — 2013 vol. 12 no. 24, s. 75–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, narcyzm

  keywords: indywidualizm, individualism, narcissism, the new media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kategoria tożsamości w filozofii i kulturoznawstwie[The category of identity in philosophy and culture studies] / Wacław BRANICKI // W: Tożsamość kulturoznawstwa / pod red. Andrzeja Pankowicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. — ISBN: 978-83-233-2549-9. — S. 147–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego[Communication mediated by technology on the development of interpersonal relationships of teenagers] / Wacław BRANICKI, Ewa AUGUSTYNIAK // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2011 nr 2, s. 39–59. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowejCommunication aspects of personal identity / Wacław BRANICKI // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 26–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: tożsamość, komunikacja, prawda, emocje, dialog

  keywords: identity, communication, truth, emotions, dialogue

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kultura a tożsamośćCulture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — 147 s.. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-7464-158-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kultura filozoficzna w wybranych środowiskach nowych mediówPhilosophical culture in the selected environments of new media / Wacław BRANICKI // Perspektywy Kultury ; ISSN 2081-1446. — 2017 nr 16: Religion and the digital world, s. 57–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dialog, spotkanie, wspólnota, awatar, Second Life

  keywords: dialogue, community, meeting, avatar, Second Life

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe media a doświadczenie czasuNew media and the experience of time / Wacław BRANICKI // W: Problemy konwergencji mediów, t. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott ; przy współudziale Magdaleny Boczkowskiej. — Sosnowiec ; Praga : Oficyna Wydawnicza ”Humanitas” ; Verbum, cop. 2013. — (Media and Public Relations / red. serii Michał Kaczmarczyk). — Dod. ISBN: 978-80-87800-00-3. — ISBN: 978-83-61991-43-4. — S. 253–261. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: tożsamość, nowe media, doświadczenie czasu, wirtualność, pamięć

  keywords: identity, new media, experience of time, virtuality, memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocalenie egzystencjalne przez doświadczenie sensu[Existential salvation through the experience of sense] / Wacław BRANICKI // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 69–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologięResponsibility in technology-mediated message / Wacław BRANICKI // W: Odpowiedzialność w mediach : od przypadku do celu / red. Andrzej Baczyński, Michał Dróżdż. — Tarnów : Wydawnictwo BIBLOS, 2012. — (Etyka Mediów ; 4). — ISBN: 978-83-7793-046-5. — S. 315–334. — Bibliogr. s. 333–334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ontologiczna koncepcja prawdy w świecie mediówThe ontological concept of truth in the mass media world / Wacław BRANICKI // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 15–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podmiot wobec sztuki interaktywnejSubject to interactive art / Wacław BRANICKI // Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243. — 2011 nr 21, s. 45–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prywatność adolescentów w świecie nowych mediówPrivacy of adolescents in the world of new media / Wacław BRANICKI // Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej ; ISSN 1505-8808. — 2014 t. 15 nr 4, s. 107–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • słowa kluczowe: nowe media, prywatność, kryzys adolescencyjny, wychowanie

  keywords: education, new media, privacy, adolescence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przyjaźń w relacjach zapośredniczonych przez technologię[Friendship in relationships mediated by technology] / Wacław BRANICKI // W: Nowe media i wyzwania współczesności / red. nauk. Marek Sokołowski. — Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. — (Komunikacja Społeczna – Komunikacja Medialna – Komunikacja Sieci). — ISBN: 978-83-7780-814-6. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Racjonalność w społeczeństwie symulacjiRationality in the society of simulation / Wacław BRANICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 37–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój osobowy w środowiskach anonimowych nowych mediówPersonal development in anonymous environments of new media / Wacław BRANICKI // Media - Kultura - Komunikacja Społeczna ; ISSN 1734-3801. — 2014 nr 10/4, s. 25–40. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, rozwój osobowy, anonimowość, samoświadomość, samoujawnianie

  keywords: new media, self-disclosure, personal development, anonymous, self-awareness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Samowiedza a rozwój człowieka w ujęciu Tomasza z AkwinuSelf-cognition and human development in St. Thomas Aquinas' writings / Wacław BRANICKI // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 37–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Społeczeństwo w kulturze symulacji[Society in a culture of simulation] / Wacław BRANICKI // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 235–244. — Bibliogr. s. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tożsamość a wirtualnośćIdentity and virtuality / Wacław BRANICKI. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 246 s.. — Bibliogr. s. 223–238, Indeksy, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-003-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: