Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Branicki, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7892-9248

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901218

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Autentyczność egzystencjalna w ujęciu Viktora E. FranklaExistential authenticity in the concept of Viktor E. Frankl / Wacław BRANICKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 43–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autentyczność osobowa a medialnośćPersonal authenticity and mediality / Wacław BRANICKI. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016. — 366 s.. — Bibliogr. s. 335–352, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-413-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Autentyczność osobowa w perspektywie teorii dezintegracji pozytywnejPersonal authenticity in the perspective of the theory of positive disintegration / Wacław BRANICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 127–140. — Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.127.pdf [2013-12-20]. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, autentyczność osobowa, teoria dezintegracji pozytywnej, śmierć

  keywords: artificial intelligence, personal authenticity, the theory of positive disintegration, death

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Autentyczność w blogosferzeAuthenticity in the blogosphere / Wacław BRANICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 9, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010-09/SH_2010_09_02.pdf

 • słowa kluczowe: blog, autentyczność, ujawnianie siebie

  keywords: odpowiedzialność, blog, authenticity, self-disclosure, responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość[Avatar as a virtual embodiment or artificial identity] / Wacław BRANICKI // W: Paradoksy internetu : konteksty społeczno-kulturowe / pod red. Magdaleny Szpunar. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. — (Oblicza Mediów). — ISBN: 978-83-7611-946-5. — S. 87–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Egologiczna struktura podmiotu ludzkiego a „Solilokwia” św. Augustyna z TagasteThe ego-logical structure of human subject in St. Augustine's (of Tagaste) “Soliloquia” / Wacław BRANICKI // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 71–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Emotions and power in the real and virtual environmentsEmocje i władza w środowiskach realnym i wirtualnym / Wacław BRANICKI // W: Emocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-929-2. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnychEthical aspects of privacy in the selected media discourses / Wacław BRANICKI // W: Etyka mediów - utopia czy powinność / red. Michał Drożdż, Katarzyna Drąg. — Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2018. — (Etyka Mediów ; 14). — ISBN: 978-83-7793-482-1. — S. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • słowa kluczowe: separacja, prywatność, dyskurs, godność osobowa, ochrona informacji

  keywords: discourse, separation, privacy, personal dignity, protection of information

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja konkretów P. F. Strawsona a problematyka tożsamościStrawson's identification of concrete entities and the problem of identity / Wacław BRANICKI // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 105–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediówIndividualism in the selected circles of the new media / Wacław BRANICKI // Horyzonty Wychowania ; ISSN 1643-9171. — 2013 vol. 12 no. 24, s. 75–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, narcyzm

  keywords: indywidualizm, individualism, narcissism, the new media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet w poglądach Sherry Turkle : pojęcia tożsamości i identyczności w koncepcji Sherry TurkleSherry Turkle's views on the Internet : the notion of identity in Sherry Turkle's concept / Wacław BRANICKI // W: Medialne i społeczne aspekty filozofii = Medial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-89388-99-5. — S. 31–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jungowski sens doświadczenia : Dudek Zenon Waldemar : Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa, 2002[The Jungian sense of experience] / Rec. Wacław BRANICKI // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2004 t. 32 z. 2, s. 155–162. — (Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kategoria tożsamości w filozofii i kulturoznawstwie[The category of identity in philosophy and culture studies] / Wacław BRANICKI // W: Tożsamość kulturoznawstwa / pod red. Andrzeja Pankowicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. — ISBN: 978-83-233-2549-9. — S. 147–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego[Communication mediated by technology on the development of interpersonal relationships of teenagers] / Wacław BRANICKI, Ewa AUGUSTYNIAK // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2011 nr 2, s. 39–59. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowejCommunication aspects of personal identity / Wacław BRANICKI // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 26–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: tożsamość, komunikacja, prawda, emocje, dialog

  keywords: identity, communication, truth, emotions, dialogue

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kondycja ludzka wobec dekonstrukcji tożsamości : [recenzja] : Pytania o współczesną formułę duchowości / Agata Bielik-Robson. — Kraków, 2000[Human condition and the deconstruction of identity] / Rec. Wacław BRANICKI // Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243. — 2003 nr 4, s. 135–140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kształtowanie tożsamości osobowej w środowiskach nowych mediówShaping personal identity in new media environments / Wacław BRANICKI // W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 1, wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów = Personalistic media studies / red. ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek ; Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. — Tyt. również w j. niemieckim: Personalistische Medienwissenschaft. — ISBN: 978-83-8061-576-2. — S. 67–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Zsfassung, Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, awatar, tożsamość osobowa, milczenie

  keywords: new media, avatar, personal identity, silence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kultura a tożsamośćCulture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — 147 s.. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-7464-158-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kultura filozoficzna w wybranych środowiskach nowych mediówPhilosophical culture in the selected environments of new media / Wacław BRANICKI // Perspektywy Kultury ; ISSN 2081-1446. — 2017 nr 16: Religion and the digital world, s. 57–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dialog, spotkanie, wspólnota, awatar, Second Life

  keywords: dialogue, community, meeting, avatar, Second Life

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kulturowy aspekt e-sportu w wybranych dyskursach medialnych[Cultural aspect of e-sport in selected media discourses] / Wacław BRANICKI // W: Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność / red. nauk. Maria Zowisło, Jerzy Kosiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. — Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019. — (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; ISSN 2082-7202 ; 43). — ISBN: 978-83-62891-61-0. — S. [25]–38. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz.. — Toż. w: {http://ptnss2019.awf.krakow.pl/images/Monografia/MON_nr_43_Sport_i_turystyka.pdf} [2020-09-22]

 • słowa kluczowe: cyberkultura, e-sport, dyskurs medialny, etyka charakteru

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Medialne i społeczne aspekty filozofiiMedial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 159 s.. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN10: 83-89388-99-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowe media a doświadczenie czasuNew media and the experience of time / Wacław BRANICKI // W: Problemy konwergencji mediów, t. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott ; przy współudziale Magdaleny Boczkowskiej. — Sosnowiec ; Praga : Oficyna Wydawnicza ”Humanitas” ; Verbum, cop. 2013. — (Media and Public Relations / red. serii Michał Kaczmarczyk). — Dod. ISBN: 978-80-87800-00-3. — ISBN: 978-83-61991-43-4. — S. 253–261. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: tożsamość, nowe media, doświadczenie czasu, wirtualność, pamięć

  keywords: identity, new media, experience of time, virtuality, memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocalenie egzystencjalne przez doświadczenie sensu[Existential salvation through the experience of sense] / Wacław BRANICKI // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 69–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologięResponsibility in technology-mediated message / Wacław BRANICKI // W: Odpowiedzialność w mediach : od przypadku do celu / red. Andrzej Baczyński, Michał Dróżdż. — Tarnów : Wydawnictwo BIBLOS, 2012. — (Etyka Mediów ; 4). — ISBN: 978-83-7793-046-5. — S. 315–334. — Bibliogr. s. 333–334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: