Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wąchol, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913627

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysuCorporate governance in the knowledge economy and conditions of crisis / Jerzy WĄCHOL // W: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo / kom. red. Wiesław Golnau (przewodn.), [et al.]. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; nr 1). — S. 399–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnegoInformation society, technological factors and corporate governance / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2008 nr 27: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / pod red. Henryka Babisa, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działania państw dla wspomagania koniunktury gospodarczej i ryzyko finansowe z tym związane, a poprawa ładu korporacyjnego w spółkachMeasures to assist the country's economic prosperity and the financial risk associated with it, and improving corporate governance in companies / Jerzy WĄCHOL // W: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/4). — S. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Economic crisis in EU and world, corporate governance and information systems / WĄCHOL Jerzy // W: MEKON 2012 [Dokument elektroniczny] : the CD of participants' reviewed papers from 14\textsuperscript{th} international conference MEKON 2012 : February 1–2, 2012, Ostrava / VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-2552-6. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Research papers, English section)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • E-learning w aspekcie procesów globalizacji i informatyzacji – szanse i zagrożeniaE-learning in the aspect of globalization and computerization process – opportunities and threats / Jerzy WĄCHOL // W: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2006. — Dod. na okł.: 60 lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim ; Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 286, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii EuropejskiejGlobalization - economical and migrations problems of European Union / Jerzy WĄCHOL // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2016 nr 44/2 Problemy współczesnej ekonomii t. 2, s. 373–384. — Bibliogr. s. 383, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: migracja, nadzór korporacyjny, globalizacja, Unia Europejska, rozwój organizacji

  keywords: migration, globalization, European Union, corporate governance, development of organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2016.44/2-26

10
 • Globalization, economic crisis and information systems using in the management / WĄCHOL Jerzy // W: MEKON 2011 [Dokument elektroniczny] : 13/th international conference : February 2–3, 2011 Ostrava : participants' reviewed papers / Vysoká Škola Báńská, Tehnická Univerzita Ostrava. Ekonomická Fakulta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Economics], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-80-248-2372-0. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Information society and validity of multimedia in the view of extension UE / Jerzy WĄCHOL // W: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské Unii [Dokument elektroniczny] : důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : mezinárodní vědecké konference : 14.–16. května 2008 : sborník příspěvků = Four-year membership of Central and Eastern European countries in the European Union : the effects and new calls for the national and regional labour markets : academic international conference : May 14–16, 2008 : conference proceedings / ed. Christiana Kliková, [et al.] ; Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Friedrich-Ebert-Stiftung. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Karvina : SU. OPF], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-7248-484-3. — S. 907–914. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 913

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kodeksy dobrych praktyk w praktyce nadzoru korporacyjnego w PolsceThe codes of good practices in practice of corporate governance in Poland / Jerzy WĄCHOL // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — ISBN: 978-83-7525-155-5. — S. 569–588. — Bibliogr. s. 587–588, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kodeksy dobrych praktyk w świetle gospodarki opartej na wiedzy[The codes of good practice of corporate governance basing on knowledge economy] / Jerzy WĄCHOL // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Godziszewskiego. — Toruń : Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2008. — W nagłówku dod.: Szkoła Letnia Zarządzania 2008. — ISBN: 978-83-7285-402-5. — S. 267–282

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Korporacje w warunkach kryzysu finansowego oraz spowolnienia gospodarczegoCompanies in the time of financial crisis / Jerzy WĄCHOL // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2012 R. 10 nr 4 cz. 2, s. 365–379. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Migracje ludności a gospodarka na świecieMigration of population and the economy in the world / Jerzy WĄCHOL // W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0611). — ISBN: 978-83-7464-770-0. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48

 • słowa kluczowe: gospodarka światowa, kryzys, migracje ludności

  keywords: crisis, world economy, migration of population

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nadzór korporacyjny w warunkach globalizacji a kodeksy dobrych praktyk w aspekcie tworzenia wartości przedsiębiorstwa[Corporate governance in globalisation process, and codes of good practica in the aspect of creating new enterprise's values] / Jerzy WĄCHOL // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego, Marzenny Czerwińskiej. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7531-057-3. — S. 357–369. — Bibliogr. s. 368–369

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowe technologie teleinformatyczne a przemiany społeczno-gospodarcze w procesie globalizacjiThe new computer technologies and social-economics transformation in the aspect of globalization process / Jerzy WĄCHOL // W: Przeobrażenia na rynku łączności i kierunki jego rozwoju / pod red. Henryka Babisa i Grażyny Wolskiej. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 463. Ekonomiczne Problemy Łączności ; ISSN 1509-0523 ; nr 10). — Na obwolucie: Publikacja jubileuszowa. XX-lecie działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie ekonomiki i zarządzania łącznością. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 183, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowoczesne instrumenty zarządzania a nadzór korporacyjnyModern management instruments and corporate governance / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Studia Informatica ; ISSN 0867-1753. — 2010 nr 26: Informatyka – społeczeństwo – zastosowania, s. 155–165. — Bibliogr. s. 163–164, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Proces zarządzania w praktyce[Management process in practice] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 138, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0581). — Bibliogr. s. 137–[139]. — ISBN: 978-83-7464-730-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przedsiębiorstwa polskie w obliczu problemów Unii Europejskiej[Polish companies faced with the problems of the European Union] / Jerzy WĄCHOL // W: Zarządzanie wartością w warunkach zmiany / pod red. Pawła Antonowicza, Piotra Pisarkiewicza, Pauliny Nogal-Meger. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. — ISBN: 978-83-7865-567-1. — S. 199–213. — Bibliogr. s. 212–213. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przedsiębiorstwa przyszłości w XXI wieku a Unia Europejska i uwarunkowania otoczenia[Enterprises of the future in the 21st century and the European Union and conditions of the environment] / Jerzy WĄCHOL // W: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw – wybrane aspekty / red. nauk. Patrycja Zwiech. — Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. — (Gospodarka i Organizacja ; nr 2). — ISBN: 978-83-7867-737-6. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz.

 • słowa kluczowe: problemy UE, rozwój i otoczenie przedsiębiorstwa, metody zarządzania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przemiany gospodarki światowej w aspekcie rozwoju czynników technologicznych – zmiany ewolucyjne i rewolucyjneTransformation of the world economy from the perspective of the development of technological factors – evolutionary and revolutionary changes / Jerzy WĄCHOL // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej : III międzynarodowa konferencja naukowa : [Kraków, 25–26 maja 2007 r.] : program konferencji : streszczenia referatów = [“International management in the context of world social and economic transformation”] : third international scientific conference / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Zarządzania Międzynarodowego. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2007. — S. 27. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przemiany rozwojowe w procesach globalizacji, szanse i zagrożenia dla regionów[Development transformations in the globalization process, opportunities and threats for regions] / Jerzy WĄCHOL // W: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni / red. nauk. Janusz Kot ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Wydział Zarządzania i Administracji. Instytut Ekonomii, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny EFS. — Kielce : [AŚ im. Jana Kochanowskiego], 2007. — Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 ”Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”. — Prezentowana publikacja stanowi dorobek konferencji naukowej na temat: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i  metropolizacji przestrzeni.. — ISBN10: 83-87798-62-2. — S. 598–606. — Bibliogr. s. 606, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rola interesariuszy w zarządzaniu spółką w czasie spowolnienia gospodarczegoThe role of stakeholders in companies' management in the time of economic crisis / Jerzy WĄCHOL // W: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 102). — ISBN: 978-83-7695-029-7. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola nadzoru korporacyjnego w działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowegoThe role of corporate governance in economic activity of company in the time of crisis / Jerzy WĄCHOL // W: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu / red. nauk. Joanna Próchniak, Mariusz Chmielewski. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwrsytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; nr 4/2). — S. 331–342. — Bibliogr. s. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: