Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Valenta, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Acquiring knowledge and advanced analysis procedures in supporting the process of examining the credibility of statements of means / Marek VALENTA, Marcin Nowak, Marcin Okrzes // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60810-28-6. — S. 109–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci : rola konsultacji neurologicznejManagement in minor and mild head injury in children (algorithm) : the role of the neurological examination/consultation / Stanisław Kwiatkowski, Marek VALENTA, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki // Neurologia Dziecięca / Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych ; ISSN 1230-3690. — 2007 vol. 16 nr 31, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: urazy głowy

  keywords: head injury, neurological examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności wybranych metod pozyskiwania wiedzy dla probabilistycznego systemu ekspertowego[Usability analysis of the selected data ming methods for probabilistic expert system] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2003 R. 3 nr 4, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywne zarządzanie wiedzą : integracja różnych sposobów reprezentacji wiedzy[Effective knowledge management : integration of various knowledge representation methods] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Informatyka, strategie i zarządzanie wiedzą / red.: Józef Oleński, Zbigniew Olejniczak, Jerzy S. Nowak ; PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : PTI – Oddział Górnośląski, 2005. — S. 277–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geo-zagrożenia: komputerowy system ewidencji zagrożeń geodynamicznych w Polsce[Geo-threats - computer-based system for registration and cataloguing geodynamic threats in Poland] / Marek VALENTA, Leszek SIWIK // W: Bazy danych : struktury, algorytmy, metody : wybrane technologie i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hurtownia danych zakażeń szpitalnych jako element procesu akwizycji wiedzy[Nosocomial infection data warehouse as a part of knowledge acquisition process] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Bazy danych : modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2005. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputerowy system ewidencji zagrożeń geologicznych – {\em Geo-zagrożenia}[Computer-based system for registration and cataloguing geodynamic threats in Poland – {\it Geo-threats}] / Marek VALENTA, Leszek SIWIK, Krzysztof Dorosz, Paweł Karbarz, Katarzyna Olszowska // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody poprawy efektywności eksploracji danych metodą asocjacji[Methods of efficiency improvemend of association data ming] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: Systemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2002, T. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; Polskie Towarzystwo Informatyczne ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mining association rules / Edward NAWARECKI, Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391463281. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96. — Pełny tekst W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] : full papers / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. - Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. - S. 203–206. - Bibliogr. s. 206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pozyskiwanie wiedzy probabilistycznej dla modelu zakażeń szpitalnychProbabilistic knowledge acquisition for the nosocomial infections model / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1064). — S. 290–301. — Bibliogr. s. 300–301, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Probabilistyczna wiedza medyczna i jej wykorzystanie w systemach ekspertowychProbabilistic medical knowledge and its application in expert systems / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 62–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Process of building the probabilistic knowledge model / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Selected problems of IT application / ed. Janusz K. Grabara. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430194. — S. 205–215. — Bibliogr. s. 214–215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przetwarzanie dokumentów częściowo ustrukturyzowanych[Procesing of semi structured documents] / Marek VALENTA, Robert MARCJAN // W: Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-268-2. — S. 219–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola metawiedzy dziedzinowej w sterowaniu procesem diagnostycznym opartym na wnioskowaniu typu naive bayesThe role of domain depended meta-knowledge in controlling the diagnostic process based on naive bayes inference / Marek VALENTA, Andrzej Ząbek, Aleksander Mazgaj // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 443–458. — Bibliogr. s. 456–457, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola wiedzy kontekstowej w systemach ekspertowych o charakterze doradczym[The role of the context knowledge in the advisory expert system] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003, T. 2 / pod red. Zdzisława Szyjewskiego, Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; PTI [Polskie Towarzystwo Informatyczne]. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8320428718. — S. 319–332. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • System wspomagania bezpieczeństwa żeglowania – integracja bazy danych, urządzeń mobilnych i transmisji bezprzewodowejSystem aimed at increasing sailing safety – integration of databases, mobile devices and wireless communication / Marek VALENTA, Tomasz Kijas // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2010 vol. 31 no. 2B, s. 381–396. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • System zarządzania dokumentami elektronicznymi a integracja z platformą ePUAP[Electronic document management system and integration with the ePUAP platform] / Marek VALENTA, Tomasz Górka, Robert MARCJAN // Metody Informatyki Stosowanej ; ISSN 1898-5297. — 2011 nr 3, s. 193–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The process of creating electronic documents using predefined forms / Marek VALENTA, Robert MARCJAN, Janusz Chełmiński // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60810-28-6. — S. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The specifics of dedicated data warehouse solutions / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA, Tomasz Kmiecik // W: Software engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof Zieliński, Tomasz Szmuc. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, 2005. — (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; ISSN 0922-6389 ; vol. 130). — ISBN: 978-1-58603-559-4. — S. 283–293. — Bibliogr. s. 293, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wnioskowanie na podstawie wiedzy wyrażonej ontologicznie : koncepcja środowiskaConcept of environment for reasoning on basis of knowledge expressed using ontologies / Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Marek A. VALENTA // W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1064). — S. 339–350. — Bibliogr. s. 348–349, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane aspekty optymalizacji procesu pozyskiwania wiedzy z baz danych[The selected aspects of optimization the process of knowledge aquisation from databases] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: Sztuczna Inteligencja : materiały V [piątej] konferencji naukowej nt. „Sztuczna Inteligencja” SzI – 17' 2002 : badania – zastosowania – rozwój : 25–26 września 2002 / red. nauk. Mieczysław Alojzy Kłopotek, Jerzy Tchórzewski ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2002. — S. 181–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane aspekty strukturyzacji, przechowywania i przetwarzania danych o charakterze semistrukturalnym[Selected aspects of structuring, storing and processing of the semi-structured data] / Tomasz Bachanek, Robert MARCJAN, Marek VALENTA // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 173–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane techniki realizacji systemu Bibliografia Publikacji Pracowników AGH[Selected techniques of the prepared the system Bibliographic List of Staff Publications, AGH University of Science and Technology] / Jacek KMIECIK, Marek A. VALENTA // W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004 / red. Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 832043016X. — S. 415–422. — Bibliogr. s. 421–422

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie bazy danych zakażeń szpitalnych jako źródła wiedzy o charakterze diagnostycznymUsing hospital infections database as a source of the diagnostic knowledge / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 255–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: